ในบทความนี้
 • แก้ไขหรือลบพินที่คุณสร้างขึ้น
 • แก้ไขหรือลบพินที่บันทึกจากรูปภาพที่เจอบนเว็บ
 • คุณสามารถแก้ไขพินที่สร้างเองหรือพินที่บันทึกจากรูปภาพที่เจอบนโลกออนไลน์ได้

  คุณสามารถลบพินที่บันทึกไว้ได้ทั้งหมด ลบพินเฉพาะเมื่อคุณมั่นใจว่าไม่ต้องการให้พินนั้นปรากฎในบอร์ดหรือส่วนบอร์ดของคุณอีกต่อไปแล้วเท่านั้น เพราะเราจะไม่สามารถกู้คืนพินที่ลบไปแล้วได้

   

  แก้ไขหรือลบพินที่คุณสร้างขึ้น

  หากคุณสร้างพินด้วยการอัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ คุณสามารถแก้ไขส่วนใดก็ได้ของพิน รวมถึงบอร์ด หมวดบอร์ด ชื่อ คำอธิบาย และเว็บไซต์

  แก้ไขพิน
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ
 • คลิกเข้าไปในบอร์ดแล้วเข้าไปในหมวดบอร์ดที่คุณบันทึกพินไว้
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • คลิก ไอคอนจุดไข่ปลา
 • เลือกแก้ไขพิน
 • แก้ไขบอร์ด หมวดบอร์ด ชื่อ คำอธิบาย เว็บไซต์ ข้อความแสดงแทน และบันทึกถึงตัวเองของพิน
 • คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • ลบพิน
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ
 • คลิกเข้าไปในบอร์ดแล้วเข้าไปในหมวดบอร์ดที่คุณบันทึกพินไว้
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • คลิก ไอคอนจุดไข่ปลา
 • คลิกลบที่มุมซ้ายล่าง
 • คลิกลบพินเพื่อยืนยัน
 • แก้ไขพิน
 • เปิดแอป Pinterest บนอุปกรณ์และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ
 • แตะบอร์ดแล้วเข้าไปในหมวดบอร์ดที่คุณสร้างพิน
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาบน
 • แตะแก้ไขพิน
 • แก้ไขชื่อ คำอธิบาย บอร์ด หมวดบอร์ด เว็บไซต์ ข้อความแสดงแทน และบันทึกถึงตัวเองของพิน
 • แตะเสร็จเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 • ลบพิน
 • เปิดแอป Pinterest บนอุปกรณ์และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ
 • แตะบอร์ดแล้วเข้าไปในหมวดบอร์ดที่คุณสร้างพิน
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • แตะไอคอนจุดไข่ปลาที่มุมขวาบน
 • แตะแก้ไข
 • แตะลบที่ด้านล่างของหน้าจอ
 • แตะลบเพื่อยืนยัน
 • แก้ไขพิน
 • เปิดแอป Pinterest บนอุปกรณ์และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ
 • แตะบอร์ดแล้วเข้าไปในหมวดบอร์ดที่คุณสร้างพิน
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาบน
 • แตะแก้ไข
 • แก้ไขชื่อ คำอธิบาย บอร์ด หมวดบอร์ด เว็บไซต์ ข้อความแสดงแทน และบันทึกถึงตัวเองของพิน
 • แตะเสร็จเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 • ลบพิน
 • เปิดแอป Pinterest บนอุปกรณ์และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ
 • แตะบอร์ดแล้วเข้าไปในหมวดบอร์ดที่คุณบันทึกพินไว้
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาบน
 • แตะแก้ไข
 • แตะลบพินนี้ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
 • แตะ ลบ เพื่อยืนยัน
 • แก้ไขหรือลบพินที่บันทึกจากรูปภาพที่เจอบนเว็บ

  หากคุณเคยบันทึกพินจากรูปภาพที่เจอบนเว็บ คุณจะแก้ไขได้เฉพาะบอร์ดและส่วนบอร์ดที่บันทึกพินนั้นไว้เท่านั้น

  แก้ไขพิน
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ
 • คลิกเข้าไปในบอร์ดแล้วเข้าไปในหมวดบอร์ดที่คุณบันทึกพินไว้
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • คลิก ไอคอนจุดไข่ปลา
 • เลือกแก้ไขพิน
 • แก้ไขบอร์ด หมวดบอร์ด หรือบันทึกถึงตัวเองของพิน
 • คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • ลบพิน
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ
 • คลิกเข้าไปในบอร์ดแล้วเข้าไปในหมวดบอร์ดที่คุณบันทึกพินไว้
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • คลิก ไอคอนจุดไข่ปลา
 • เลือกแก้ไขพิน
 • คลิกลบที่มุมซ้ายล่าง
 • คลิกลบพินเพื่อยืนยัน
 • แก้ไขพิน
 • เปิดแอป Pinterest บนอุปกรณ์และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ
 • แตะบอร์ดแล้วเข้าไปในหมวดบอร์ดที่คุณบันทึกพินไว้
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาบน
 • แตะแก้ไข
 • แก้ไขบอร์ดหรือหมวดบอร์ดของพิน
 • แตะเสร็จเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 • ลบพิน
 • เปิดแอป Pinterest บนอุปกรณ์และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ
 • แตะบอร์ดแล้วเข้าไปในหมวดบอร์ดที่คุณบันทึกพินไว้
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาบน
 • แตะแก้ไข
 • แตะลบที่ด้านล่างของหน้าจอ
 • แตะลบเพื่อยืนยัน
 • แก้ไขพิน
 • เปิดแอป Pinterest บนอุปกรณ์และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ
 • แตะบอร์ดแล้วเข้าไปในหมวดบอร์ดที่คุณบันทึกพินไว้
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาบน
 • แตะแก้ไข
 • แก้ไขบอร์ด หมวดบอร์ด หรือบันทึกถึงตัวเองของพิน
 • แตะเสร็จเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 • ลบพิน
 • เปิดแอป Pinterest บนอุปกรณ์และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ
 • แตะบอร์ดแล้วเข้าไปในหมวดบอร์ดที่คุณบันทึกพินไว้
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาบน
 • แตะแก้ไข
 • แตะลบพินนี้ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
 • แตะลบเพื่อยืนยัน
 • End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?