แก้ไขหรือลบพิน

ดูคำแนะนำสำหรับ:

คุณสามารถแก้ไขหรือลบพินที่บันทึกไว้ได้
 

 1. จากบอร์ดของคุณ ให้คลิกที่พินเพื่อเปิดดูพินแบบขยาย
 2. คลิก  
 3. แก้ไขคำอธิบายพิน หรือคลิก ลบ
 4. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิก ลบพิน เพื่อยืนยันการลบ
 1. จากบอร์ดของคุณ ให้แตะเข้าไปในพินเพื่อเปิดดูพินแบบขยาย
 2. แตะ  
 3. แก้ไขคำอธิบายพิน หรือแตะ ลบ
 4. แตะเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือแตะ ลบ เพื่อยืนยัน
 1. จากบอร์ดของคุณ ให้แตะเข้าไปในพินเพื่อเปิดดูพินแบบขยาย
 2. แตะ  
 3. แตะที่คำอธิบายพินเพื่อแก้ไขหรือแตะลบ
 4. แตะ เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือแตะ ลบ เพื่อยืนยัน

เราจะไม่สามารถกู้คืนพินที่ลบไปแล้วได้ โปรดลบเฉพาะพินที่คุณแน่ใจว่าไม่ต้องการแล้วเท่านั้น

ดูบทความอื่น
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา