แก้ไขโปรไฟล์ของคุณ

ดูคำแนะนำสำหรับ:

โปรไฟล์เป็นสิ่งที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณต่อผู้ใช้คนอื่นๆ ใน Pinterest

แก้ไขชื่อ

ชื่อของคุณจะปรากฏที่ด้านบนของโปรไฟล์และในหน้าฟีดหลักของเพื่อนเมื่อคุณบันทึกพิน คุณจำเป็นต้องใส่ชื่อ แต่สามารถเว้นนามสกุลไว้ได้หากต้องการ

 1. คลิก   ที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนู
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. เลื่อนลงมาที่ส่วน "โปรไฟล์"
 4. ป้อนชื่อใหม่ของคุณในช่อง "ชื่อ"
 5. คลิก บันทึกการตั้งค่า
 1. จากหน้าโปรไฟล์ แตะที่  
 2. แตะ แก้ไขโปรไฟล์ จากนั้นแตะที่ช่อง "ชื่อ"
 3. ป้อนชื่อของคุณ แล้วแตะ เสร็จสิ้น
 1. จากหน้าโปรไฟล์ แตะ   ที่มุมขวาบน
 2. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 3. ป้อนชื่อใหม่ของคุณในช่อง "ชื่อ"

ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

การแก้ไขรูปโปรไฟล์

รูปโปรไฟล์จะเป็นการแสดงให้ผู้ใช้ Pinterest คนอื่นๆ ได้รู้ว่าคุณคือใคร

 1. คลิก   ที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนู
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. เลื่อนลงมาที่ส่วน "โปรไฟล์"
 4. คลิก เปลี่ยนรูปภาพ จากนั้นคลิก เลือกรูปภาพ
 5. เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์
 6. คลิก เปิด
 7. คลิก บันทึกการตั้งค่า
 1. จากโปรไฟล์ของคุณ ให้แตะ   จากนั้นแตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 2. แตะ   ที่มุมของรูปโปรไฟล์ของคุณ
 3. แตะ อัปเดตรูปโปรไฟล์
 4. เลือก ถ่ายรูปใหม่ หรือ เลือกจากคลังรูปภาพในอุปกรณ์ของคุณ
 5. เลือกรูปภาพ
 1. จากหน้าโปรไฟล์ แตะ   ที่มุมขวาบน
 2. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 3. แตะที่รูปโปรไฟล์
 4. เลือก ถ่ายรูป หรือ เลือกจากคลังภาพ
 5. จีบนิ้วเพื่อครอบตัดรูปภาพของคุณ แล้วแตะ เลือก

แก้ไขชื่อผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ Pinterest ของคุณจะใช้สร้างเป็นที่อยู่เว็บไซต์ให้กับโปรไฟล์ ตัวอย่างเช่น หากชื่อผู้ใช้ คือ 'Pinterest' ที่อยู่เว็บไซต์ของโปรไฟล์จะเป็น pinterest.com/Pinterest ชื่อผู้ใช้จะต้องมีความยาวตั้งแต่ 3-30 อักขระ และต้องไม่มีช่องว่าง สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ

 1. คลิก   ที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนู
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. คลิกหรือเลื่อนลงมาที่ส่วน "โปรไฟล์"
 4. แก้ไขชื่อผู้ใช้ที่ "ชื่อผู้ใช้"
 5. คลิก บันทึกการตั้งค่า

หากเห็นข้อความ "ขออภัย มีผู้อื่นใช้ชื่อนี้แล้ว" ให้ลองเพิ่มตัวเลขลงไป

 1. จากหน้าโปรไฟล์ แตะ  
 2. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 3. แตะที่ "ชื่อผู้ใช้"
 4. ป้อนชื่อผู้ใช้ที่ต้องการ แล้วแตะที่ ไป

ระบบจะบันทึกชื่อผู้ใช้โดยอัตโนมัติหากสามารถใช้ชื่อนี้ได้ แต่หากมีผู้อื่นใช้ชื่อนี้ไปแล้ว ให้ลองเพิ่มตัวเลขลงไป

 1. คลิก   ที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนู
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. คลิกหรือเลื่อนลงมาที่ส่วน "โปรไฟล์"
 4. แก้ไขชื่อผู้ใช้ที่ "ชื่อผู้ใช้"
 5. คลิก บันทึกการตั้งค่า

หากเห็นข้อความ "ขออภัย มีผู้อื่นใช้ชื่อนี้แล้ว" ให้ลองเพิ่มตัวเลขลงไป

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ใน Pinterest รู้ว่าคุณเป็นใครและชอบทำอะไร

 1. คลิก   ที่อยู่ด้านบนของ Pinterest
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. เลื่อนลงมาที่ส่วน "โปรไฟล์"
 4. ป้อนข้อมูลของตัวคุณสั้นๆ (160 อักขระหรือน้อยกว่านั้น) ในช่อง "เกี่ยวกับคุณ"
 5. คลิก บันทึกการตั้งค่า
 1. จากหน้าโปรไฟล์ แตะ  
 2. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 3. แตะที่ "เกี่ยวกับคุณ"
 4. ป้อนข้อมูลของตัวคุณสั้นๆ (160 อักขระหรือน้อยกว่านั้น) แล้วแตะ ไป
 1. จากหน้าโปรไฟล์ แตะ   ที่มุมขวาบน
 2. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 3. แตะที่ "เกี่ยวกับคุณ" จากนั้นป้อนข้อมูลของตัวคุณสั้นๆ (160 อักขระหรือน้อยกว่านั้น)

ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

ดูบทความอื่น
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา