แก้ไขโปรไฟล์ของคุณ

ดูคำแนะนำสำหรับ:

โปรไฟล์เป็นสิ่งที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณต่อผู้ใช้คนอื่นๆ ใน Pinterest

แก้ไขภาพถ่ายของคุณ

รูปโปรไฟล์จะเป็นการแสดงให้ผู้ใช้ Pinterest คนอื่นๆ ได้รู้ว่าคุณคือใคร

 1. คลิก ที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนู
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. คลิก เปลี่ยน  ที่อยู่ถัดจากรูปโปรไฟล์
 4. คลิก เลือกรูปภาพ เพื่อเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์
 5. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการใช้จากนั้นคลิก เปิด
 6. คลิก เสร็จสิ้น
 1. แตะรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาล่างของแอป Pinterest เพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 2. ในหน้าโปรไฟล์ของคุณ ให้แตะ  ที่มุมซ้ายบน
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. แตะรูปโปรไฟล์ของคุณ
 5. แตะ อัปเดตรูปโปรไฟล์
 6. เลือก ถ่ายรูปใหม่ หรือ เลือกจากคลังรูปภาพในอุปกรณ์ของคุณ
 7. เลือกรูปภาพ
 1. แตะรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาล่างของแอป Pinterest
 2. แตะ
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. แตะที่รูปโปรไฟล์
 5. เลือก ถ่ายรูป หรือ เลือกจากคลังภาพ
 6. จีบนิ้วเพื่อครอบตัดรูปภาพของคุณ แล้วแตะ เลือก
 7. แตะ เสร็จสิ้น

แก้ไขชื่อ

ชื่อของคุณจะปรากฏที่ด้านบนของโปรไฟล์และในหน้าฟีดหลักของเพื่อนเมื่อคุณบันทึกพิน คุณจำเป็นต้องใส่ชื่อ แต่สามารถเว้นนามสกุลไว้ได้หากต้องการ

 1. คลิก ที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนู
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. ป้อนชื่อใหม่ของคุณในช่อง "ชื่อ"
 4. คลิก เสร็จสิ้น
 1. แตะรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาล่างของแอป Pinterest
 2. จากหน้าโปรไฟล์ แตะที่
 3. แตะ แก้ไขโปรไฟล์
 4. แตะที่ช่อง "ชื่อ" และอัปเดตชื่อของคุณ
 5. แตะ   ที่แป้นพิมพ์โทรศัพท์ของคุณ
 1. แตะโปรไฟล์ที่มุมขวาล่างของแอป Pinterest
 2. แตะ
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. พิมพ์ชื่อใหม่ในช่อง "ชื่อแสดง"
 5. แตะ เสร็จสิ้น

แก้ไขชื่อผู้ใช้ของคุณ

ชื่อผู้ใช้ Pinterest ของคุณจะใช้สร้างเป็นที่อยู่เว็บไซต์ให้กับโปรไฟล์ ตัวอย่างเช่น หากชื่อผู้ใช้ คือ 'Pinterest' ที่อยู่เว็บไซต์ของโปรไฟล์จะเป็น pinterest.com/Pinterest ชื่อผู้ใช้จะต้องมีความยาวตั้งแต่ 3-30 อักขระ และต้องไม่มีช่องว่าง สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ

 1. คลิก ที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนู
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. แก้ไขชื่อผู้ใช้ของคุณในช่อง "ชื่อผู้ใช้"
 4. คลิก เสร็จสิ้น

คำแนะนำ: หากมีข้อความแสดง "ขออภัย มีผู้อื่นใช้ชื่อนี้แล้ว" ให้ลองเพิ่มตัวเลขลงไป

 1. แตะรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาล่างของแอป Pinterest
 2. จากหน้าโปรไฟล์ แตะ
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. แก้ไขชื่อผู้ใช้ของคุณในช่อง "ชื่อผู้ใช้"
 5. แตะ   ที่แป้นพิมพ์โทรศัพท์ของคุณ

เคล็ดลับ: หากคุณเห็นข้อความ "ขออภัย มีผู้อื่นใช้ชื่อนี้แล้ว" ให้ลองเพิ่มตัวเลขลงไป

 1. แตะรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาล่างเพื่อเปิดโปรไฟล์
 2. จากหน้าโปรไฟล์ แตะ
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. แก้ไขชื่อผู้ใช้ของคุณในช่อง "ชื่อผู้ใช้"
 5. แตะ เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: หากมีข้อความแสดง "ขออภัย มีผู้อื่นใช้ชื่อนี้แล้ว" ให้ลองเพิ่มตัวเลขลงไป

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ใน Pinterest รู้ว่าคุณเป็นใครและชอบทำอะไร

 1. คลิก ที่อยู่ด้านบนของ Pinterest
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. ป้อนข้อมูลของตัวคุณสั้นๆ (160 อักขระหรือน้อยกว่านั้น) ในช่อง "เกี่ยวกับโปรไฟล์ของคุณ"
 4. คลิก เสร็จสิ้น
 1. แตะบันทึกที่มุมขวาล่างของแอป Pinterest
 2. จากหน้าโปรไฟล์ แตะ
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. พิมพ์ประวัติย่อในช่อง "เกี่ยวกับคุณ" (ความยาวไม่เกิน 160 ตัวอักษร)
 5. แตะ   ที่แป้นพิมพ์โทรศัพท์ของคุณ
 1. แตะรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาล่างของแอป Pinterest
 2. แตะ
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. พิมพ์ประวัติย่อในช่อง "เกี่ยวกับคุณ" (ความยาวไม่เกิน 160 ตัวอักษร)
 5. แตะ เสร็จสิ้น

แก้ไขตำแหน่งของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มตำแหน่งสถานที่ตั้งลงไปได้ เพื่อบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าคุณมาจากไหน

 1. คลิกที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนูของคุณ
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. แก้ไขตำแหน่งที่ตั้งของคุณในช่อง "ตำแหน่งที่ตั้ง"
 4. คลิก เสร็จสิ้น
 1. แตะรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาล่างของแอป Pinterest
 2. แตะ
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. แตะตำแหน่งที่ตั้งในช่อง "ตำแหน่งที่ตั้ง"
 5. แตะ   ที่แป้นพิมพ์โทรศัพท์ของคุณ
 1. แตะรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาล่างของแอป Pinterest
 2. แตะ
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. แตะตำแหน่งที่ตั้งในช่อง "ตำแหน่งที่ตั้ง"
 5. แตะ เสร็จสิ้น

คุณอาจแชร์แค่ชื่อจังหวัดที่คุณอยู่ให้คนอื่นใน Pinterest รู้ แต่ควรเก็บข้อมูลบางอย่าง เช่น ที่อยู่ ไว้เป็นข้อมูลส่วนตัว

ดูบทความอื่น

Skip ดูบทความอื่น Links
End of ดูบทความอื่น Links
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา