แก้ไขโปรไฟล์ของคุณ

ดูคำแนะนำสำหรับ:

โปรไฟล์เป็นสิ่งที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณต่อผู้ใช้คนอื่นๆ ใน Pinterest

แก้ไขภาพถ่ายของคุณ

รูปโปรไฟล์จะเป็นการแสดงให้ผู้ใช้ Pinterest คนอื่นๆ ได้รู้ว่าคุณคือใคร

 1. คลิก   ที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนู
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. คลิก เปลี่ยน  ที่อยู่ถัดจากรูปโปรไฟล์
 4. คลิก เลือกรูปภาพ เพื่อเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์
 5. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการใช้จากนั้นคลิก เปิด
 6. คลิก เสร็จสิ้น
 1. แตะ บันทึกแล้ว ที่มุมขวาล่างเพื่อเปิดหน้าโปรไฟล์
 2. จากหน้าโปรไฟล์ของคุณ แตะ 
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. แตะ   ที่มุมของรูปโปรไฟล์ของคุณ
 5. แตะ อัปเดตรูปโปรไฟล์
 6. เลือก ถ่ายรูปใหม่ หรือ เลือกจากคลังรูปภาพในอุปกรณ์ของคุณ
 7. เลือกรูปภาพ
 1. แตะ บันทึกแล้ว ที่มุมขวาล่างเพื่อเปิดหน้าโปรไฟล์
 2. จากหน้าโปรไฟล์ แตะที่  
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. แตะที่รูปโปรไฟล์
 5. เลือก ถ่ายรูป หรือ เลือกจากคลังภาพ
 6. จีบนิ้วเพื่อครอบตัดรูปภาพของคุณ แล้วแตะ เลือก
 7. แตะ เสร็จสิ้น

แก้ไขชื่อ

ชื่อของคุณจะปรากฏที่ด้านบนของโปรไฟล์และในหน้าฟีดหลักของเพื่อนเมื่อคุณบันทึกพิน คุณจำเป็นต้องใส่ชื่อ แต่สามารถเว้นนามสกุลไว้ได้หากต้องการ

 1. คลิก   ที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนู
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. ป้อนชื่อใหม่ของคุณในช่อง "ชื่อ"
 4. คลิก เสร็จสิ้น
 1. แตะ บันทึกแล้ว ที่มุมขวาล่างเพื่อเปิดหน้าโปรไฟล์
 2. จากหน้าโปรไฟล์ แตะที่  
 3. แตะ แก้ไขโปรไฟล์
 4. แตะที่ช่อง "ชื่อ" และอัปเดตชื่อของคุณ
 5. แตะ    ที่แป้นพิมพ์โทรศัพท์ของคุณ
 1. แตะ บันทึกแล้ว ที่มุมขวาล่างเพื่อเปิดหน้าโปรไฟล์
 2. จากหน้าโปรไฟล์ แตะ  
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. ป้อนชื่อใหม่ของคุณในช่อง "ชื่อ"
 5. แตะ เสร็จสิ้น

แก้ไขชื่อผู้ใช้ของคุณ

ชื่อผู้ใช้ Pinterest ของคุณจะใช้สร้างเป็นที่อยู่เว็บไซต์ให้กับโปรไฟล์ ตัวอย่างเช่น หากชื่อผู้ใช้ คือ 'Pinterest' ที่อยู่เว็บไซต์ของโปรไฟล์จะเป็น pinterest.com/Pinterest ชื่อผู้ใช้จะต้องมีความยาวตั้งแต่ 3-30 อักขระ และต้องไม่มีช่องว่าง สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ

 1. คลิก   ที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนู
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. แก้ไขชื่อผู้ใช้ของคุณในช่อง "ชื่อผู้ใช้"
 4. คลิก เสร็จสิ้น

คำแนะนำ: หากมีข้อความแสดง "ขออภัย มีผู้อื่นใช้ชื่อนี้แล้ว" ให้ลองเพิ่มตัวเลขลงไป

 1. แตะ บันทึกแล้ว ที่มุมขวาล่างเพื่อเปิดหน้าโปรไฟล์
 2. จากหน้าโปรไฟล์ แตะ  
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. แตะ "ชื่อผู้ใช้" และอัปเดตชื่อผู้ใช้ของคุณ
 5. แตะ    ที่แป้นพิมพ์โทรศัพท์ของคุณ

คำแนะนำ: หากมีข้อความแสดง "ขออภัย มีผู้อื่นใช้ชื่อนี้แล้ว" ให้ลองเพิ่มตัวเลขลงไป

 1. แตะ บันทึกแล้ว ที่มุมขวาล่างเพื่อเปิดหน้าโปรไฟล์
 2. จากหน้าโปรไฟล์ แตะ  
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. แตะเข้าไปยังช่องชื่อผู้ใช้ เพื่อแก้ไขชื่อผู้ใช้ของคุณ
 5. แตะ เสร็จสิ้น

คำแนะนำ: หากมีข้อความแสดง "ขออภัย มีผู้อื่นใช้ชื่อนี้แล้ว" ให้ลองเพิ่มตัวเลขลงไป

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ใน Pinterest รู้ว่าคุณเป็นใครและชอบทำอะไร

 1. คลิก   ที่อยู่ด้านบนของ Pinterest
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. ป้อนข้อมูลของตัวคุณสั้นๆ (160 อักขระหรือน้อยกว่านั้น) ในช่อง "เกี่ยวกับโปรไฟล์ของคุณ"
 4. คลิก เสร็จสิ้น
 1. แตะ บันทึกแล้ว ที่มุมขวาล่างเพื่อเปิดหน้าโปรไฟล์
 2. จากหน้าโปรไฟล์ แตะ  
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. แตะที่ "เกี่ยวกับคุณ" และอัปเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณ (สามารถมีอักคระ 160 ตัวหรือน้อยกว่า)
 5. แตะ    ที่แป้นพิมพ์โทรศัพท์ของคุณ
 1. แตะ บันทึกแล้ว ที่มุมขวาล่างเพื่อเปิดหน้าโปรไฟล์
 2. จากหน้าโปรไฟล์ แตะ  
 3. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 4. แตะที่ "เกี่ยวกับคุณ" จากนั้นป้อนข้อมูลของตัวคุณสั้นๆ (160 อักขระหรือน้อยกว่านั้น)
 5. แตะ เสร็จสิ้น

แก้ไขตำแหน่งของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มตำแหน่งสถานที่ตั้งลงไปได้ เพื่อบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าคุณมาจากไหน

 1. คลิกที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนูของคุณ
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. แก้ไขตำแหน่งที่ตั้งของคุณในช่อง "ตำแหน่งที่ตั้ง"
 4. คลิก เสร็จสิ้น
 1. จากหน้าโปรไฟล์ ให้แตะที่
 2. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 3. แตะที่ช่อง "สถานที่" และป้อนตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
 4. แตะ    ที่แป้นพิมพ์โทรศัพท์ของคุณ
 1. จากหน้าโปรไฟล์ของคุณ แตะที่มุมขวาบนเพื่อเปิดเมนู
 2. แตะที่ แก้ไขโปรไฟล์
 3. แตะช่อง "สถานที่ตั้ง" เพื่อใส่สถานที่ตั้งของคุณ
 4. แตะ เสร็จสิ้น

คุณอาจแชร์แค่ชื่อจังหวัดที่คุณอยู่ให้คนอื่นใน Pinterest รู้ แต่ควรเก็บข้อมูลบางอย่าง เช่น ที่อยู่ ไว้เป็นข้อมูลส่วนตัว

ดูบทความอื่น
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา