เข้าสู่ระบบด้วย Facebook, Google หรือ Apple ไม่สำเร็จ

หากคุณพบปัญหาการเข้าสู่ระบบ Pinterest ด้วย Facebook, Google หรือ Apple คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าบางส่วนในแอป Facebook, บัญชี Google หรือบัญชี Apple

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook

เข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ที่เชื่อมโยงกับ Pinterest และตรวจดูว่า Facebook มีสิทธิ์เข้าใช้งาน Pinterest หรือไม่

 1. ไปที่การตั้งค่าบัญชีในแอป Facebook
 2. เพิ่ม Pinterest ไปยังรายการแอปและเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงแล้วของคุณ หากคุณยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน

เข้าสู่ระบบด้วย Google

เข้าสู่ระบบ บัญชี Google ที่เชื่อมโยงกับ Pinterest และตรวจดูว่า Google มีสิทธิ์เข้าใช้งาน Pinterest หรือไม่

 1. จากโปรไฟล์ Pinterest ของคุณ ให้แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา 
 2. แตะ การตั้งค่าบัญชี
 3. แตะ ตัวเลือกการเข้าสู่ระบบ ทำเครื่องหมายที่ช่อง Google
 4. ระบบจะขอให้คุณยืนยันด้วยการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณอีกครั้ง

เข้าสู่ระบบด้วย Apple

ตรวจสอบการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ และให้แน่ใจว่า Pinterest อยู่ในรายการแอพของคุณที่ใช้ AppleID

 1. ไปที่ AppleID
 2. เปิด Password & Security (รหัสผ่านและความปลอดภัย) 
 3. ยืนยันว่ากำลังแสดง Pinterest อยู่ที่ด้านล่างแอพที่ใช้ AppleID ของคุณ

สัญลักษณ์ Apple มีอยู่ใน iOS เท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook

เข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ที่เชื่อมโยงกับ Pinterest และตรวจดูว่า Facebook มีสิทธิ์เข้าใช้งาน Pinterest หรือไม่

 1. ไปที่การตั้งค่าบัญชีในแอป Facebook
 2. เพิ่ม Pinterest ลงในรายการแอปและเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ หากคุณยังไม่ได้เพิ่ม

เข้าสู่ระบบด้วย Google

เข้าสู่ระบบ บัญชี Google ที่เชื่อมโยงกับ Pinterest และตรวจดูว่า Google มีสิทธิ์เข้าใช้งาน Pinterest หรือไม่

 1. จากโปรไฟล์ Pinterest ของคุณ ให้แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา 
 2. แตะ การตั้งค่าบัญชี
 3. แตะตัวเลือกการเข้าสู่ระบบ ทำเครื่องหมายที่ช่อง Google
 4. ระบบจะขอให้คุณยืนยันด้วยการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณอีกครั้ง

เข้าสู่ระบบด้วย Apple

ตรวจสอบการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ และดูให้แน่ใจว่า Pinterest อยู่ในรายการแอปที่ใช้ AppleID

 1. ไปที่ AppleID
 2. เปิดรหัสผ่านและความปลอดภัย 
 3. ยืนยันว่า Pinterest แสดงเป็นแอปที่ใช้ AppleID ของคุณ

สัญลักษณ์ Apple มีอยู่ใน iOS เท่านั้น

 

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook

เข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ที่เชื่อมโยงกับ Pinterest และตรวจดูว่า Facebook มีสิทธิ์เข้าใช้งาน Pinterest หรือไม่

 1. ไปที่ Account settings (การตั้งค่าบัญชี) ในแอพ Facebook
 2. เพิ่ม Pinterest ลงในรายการแอปและเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ หากคุณยังไม่ได้เพิ่ม

เข้าสู่ระบบด้วย Google

เข้าสู่ระบบบัญชี Google ที่เชื่อมโยงกับ Pinterest และตรวจดูว่า Google มีสิทธิ์เข้าใช้งาน Pinterest

 1. จากโปรไฟล์ Pinterest ของคุณ ให้แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา 
 2. แตะ การตั้งค่าบัญชี
 3. แตะ ตัวเลือกการเข้าสู่ระบบ ทำเครื่องหมายที่ช่อง Google
 4. ระบบจะขอให้คุณยืนยันด้วยการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณอีกครั้ง

เข้าสู่ระบบด้วย Apple

ตรวจสอบการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ และให้แน่ใจว่า Pinterest อยู่ในรายการแอพของคุณที่ใช้ AppleID

 1. ไปที่ AppleID
 2. เปิด Password & Security (รหัสผ่านและความปลอดภัย) 
 3. ยืนยันว่ากำลังแสดง Pinterest อยู่ที่ด้านล่างแอพที่ใช้ AppleID ของคุณ

หากคุณสร้างบัญชี Pinterest โดยใช้ Facebook หรือ Google อีเมลของบัญชี Pinterest นี้จะเป็นอีเมลเดียวกันกับที่ใช้ในบัญชีของ Facebook หรือ Google ของคุณ

ดูบทความอื่น

Skip ดูบทความอื่น Links
End of ดูบทความอื่น Links