เข้าสู่ระบบด้วย Facebook, Google หรือ Apple ไม่สำเร็จ

หากคุณพบปัญหาการเข้าสู่ระบบ Pinterest ด้วย Facebook, Google หรือ Apple คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าบางส่วนในแอป Facebook, บัญชี Google หรือบัญชี Apple

หากคุณสร้างบัญชี Pinterest โดยใช้ Facebook หรือ Google อีเมลของบัญชี Pinterest นี้จะเป็นอีเมลเดียวกันกับที่ใช้ในบัญชีของ Facebook หรือ Google ของคุณ