กรองการค้นหาสูตรอาหาร

กรองการค้นหาสูตรอาหารโดยเลือกระยะเวลาในการทำ ประเภทอาหาร หรือส่วนผสม เพื่อค้นหาสูตรอาหารที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด

  1. คลิกที่แถบ ค้นหา แล้วป้อนสูตรอาหาร
  2. ใช้เมนูด้านล่างแถบค้นหาเพื่อกำหนดเงื่อนไขสำหรับสูตรอาหารนั้น
  3. คลิก เลือกเพื่อกรองผลลัพธ์การค้นหาสูตรอาหาร

หากไม่มีสูตรอาหารใดตรงตามเงื่อนไข ให้ลองใช้หมวดหมู่ที่แนะนำที่อยู่ทางด้านขวาของตัวกรอง  

 

  1. ในแอป Pinterest ให้แตะและใส่สูตรอาหาร
  2. เลือกเกณฑ์ของสูตรอาหารโดยแตะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใต้แถบค้นหา

แตะ เพื่อเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกโดยไม่ใช้ตัวกรอง

  1. ในแอป Pinterest ให้แตะ
    และใส่สูตรอาหาร
  2. เลือกเกณฑ์ของสูตรอาหารโดยแตะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใต้แถบค้นหา

แตะ เพื่อเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกโดยไม่ใช้ตัวกรอง 

ดูบทความอื่น

Skip ดูบทความอื่น Links
End of ดูบทความอื่น Links
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา