การค้นหาอีเมลที่ใช้กับบัญชีของคุณ

ขอรับคำแนะนำสำหรับอีเมลของคุณ

หากคุณลืมที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ เราสามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้

  1. ไปที่ pinterest.com/password/reset
  2. ป้อนชื่อของคุณ ชื่อผู้ใช้งาน หรืออีเมลอื่นที่คุณอาจเคยใช้เพื่อทำการค้นหาบัญชี
  3. ดูอีเมลที่แสดงไว้ถัดจากรูปโปรไฟล์ของคุณ

ใช้คำใบ้เพื่อดูว่ามีอีเมลใดเชื่อมต่อกับบัญชี Pinterest ของคุณและ เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ

หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณและสามารถเข้าถึงอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest ของคุณได้ คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้ คุณต้องสามารถเข้าสู่ระบบอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest ของคุณ เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้ หากคุณไม่สามารถเข้าถึงอีเมลของคุณ ให้สร้างบัญชีใหม่แทน

การค้นหาอีเมลที่ใช้กับบัญชีของคุณ

หากคุณได้เข้าสู่ระบบ Pinterest อีเมลของบัญชีของคุณจะเป็นสิ่งแรกที่ระบุไว้ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ