บอร์ดกลุ่มเป็นวิธีแชร์ไอเดียและแผนต่างๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม ในฐานะเจ้าของบอร์ดกลุ่ม คุณจะจัดการการตั้งค่าของบอร์ดได้ หากต้องการสร้างบอร์ดกลุ่ม ให้เชิญเพื่อนเข้าร่วมบอร์ดที่มีอยู่

เพิ่มบันทึกลงในพินในบอร์ดกลุ่มเพื่อให้ผู้ร่วมมือเห็น นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำเครื่องหมายพินโปรดในบอร์ดกลุ่มด้วยการติดดาว แล้วกรองบอร์ดกลุ่มเพื่อดูพินโปรดของคุณและผู้ร่วมมืออีกด้วย

ชวนเพื่อนๆ มาร่วมมือกันในบอร์ดของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ จากนั้นคลิกรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • คลิกบอร์ดของคุณเพื่อเปิด
 • คลิก ไอคอนวงกลมที่มีเครื่องหมายบวก ใต้ชื่อบอร์ดของคุณ
 • ค้นหาโดยใช้ชื่อและนามสกุล ชื่อผู้ใช้ หรืออีเมล จากนั้นคลิกเชิญถัดจากเพื่อนที่ต้องการเพิ่ม
 • คลิกคัดลอกลิงก์และส่งลิงก์ให้เพื่อนที่ต้องการเพิ่ม
 • เพื่อนของคุณจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนเมื่อได้รับคำเชิญจากคุณ

 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ จากนั้นแตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนวงกลมที่มีเครื่องหมายบวก ใต้ชื่อบอร์ดของคุณ
 • เลือกผู้ที่ได้รับการแนะนำ หรือค้นหาด้วยชื่อและนามสกุล ชื่อผู้ใช้ หรืออีเมล
 • เลือกคนที่ต้องการเพิ่มไปยังบอร์ดโดยแตะเชิญ
 • แตะ ไอคอนปิด เพื่อออกเมื่อเสร็จแล้ว
 • เพื่อนของคุณจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนเมื่อมีการเชิญจากคุณ

 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ จากนั้นแตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนวงกลมที่มีเครื่องหมายบวก ใต้ชื่อบอร์ดของคุณ
 • เลือกผู้ที่ได้รับการแนะนำ หรือค้นหาด้วยชื่อและนามสกุล ชื่อผู้ใช้ หรืออีเมล
 • เลือกคนที่ต้องการเพิ่มไปยังบอร์ดโดยแตะเชิญ
 • แตะ ไอคอนปิด เพื่อออกเมื่อเสร็จแล้ว
 • เพื่อนของคุณจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนเมื่อมีการเชิญจากคุณ

  จัดการสิ่งที่ผู้ร่วมมือในบอร์ดกลุ่มของคุณสามารถทำได้

  ในฐานะเจ้าของบอร์ดกลุ่ม คุณกำหนดได้ว่าผู้ร่วมมือสามารถทำสิ่งใดในบอร์ดได้บ้าง

  หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ยังไม่พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ทุกคน

 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ จากนั้นคลิกที่รูปโปรไฟล์
 • คลิกบอร์ดกลุ่มเพื่อเปิด
 • คลิก ไอคอนวงกลมที่มีเครื่องหมายบวก  เหนือพินของคุณ
 • คลิก ไอคอนลูกศรขวา ถัดจาก ผู้ร่วมมือสามารถ…
 • เลือกระดับการเข้าถึงที่ต้องการสำหรับผู้ร่วมมือ:
 • ทำ (เกือบ) ทุกอย่าง หากคุณต้องการให้ผู้ร่วมมือสามารถเพิ่ม ย้าย และลบพินและหมวดบอร์ด รวมถึงแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกได้
 • บันทึกและแสดงความคิดเห็น หากคุณต้องการให้ผู้ร่วมมือสามารถบันทึกและจัดระเบียบพิน แสดงความคิดเห็น และแสดงความรู้สึกได้
 • เชิญผู้อื่น หากคุณต้องการให้ผู้ร่วมมือสามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมบอร์ดกลุ่มได้
 • คำขอเข้าร่วมบอร์ด หากคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถส่งคำขอเข้าร่วมบอร์ดนี้ได้
 • คลิกเสร็จสิ้น
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ จากนั้นแตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดกลุ่มเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนวงกลมที่มีเครื่องหมายบวก ใต้ชื่อบอร์ดของคุณ
 • แตะ ไอคอนลูกศรขวา ถัดจากผู้ร่วมมือสามารถ…
 • เลือกระดับการเข้าถึงที่ต้องการสำหรับผู้ร่วมมือ:
 • ทำได้ (เกือบ) ทุกอย่าง หากคุณต้องการให้ผู้ร่วมมือสามารถเพิ่ม ย้าย และลบพินและหมวดบอร์ดต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นและการโต้ตอบได้
 • บันทึกและแสดงความคิดเห็น หากคุณต้องการให้ผู้ร่วมมือสามารถบันทึกและจัดระเบียบพิน ความคิดเห็น และการโต้ตอบได้
 • เชิญผู้อื่น หากคุณต้องการให้ผู้ร่วมมือสามารถเชิญผู้อื่นเข้าสู่บอร์ดกลุ่มของคุณ
 • ผู้อื่นสามารถขอเข้าร่วมบอร์ดนี้ได้ หากคุณต้องการให้ผู้อื่นสามารถส่งคำขอเป็นผู้ร่วมมือในบอร์ดนี้ได้
 • แตะเสร็จสิ้น
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ จากนั้นแตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดกลุ่มเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนวงกลมที่มีเครื่องหมายบวก เหนือพินของคุณ
 • แตะ ไอคอนลูกศรขวา ถัดจากผู้ร่วมมือสามารถ…
 • เลือกระดับการเข้าถึงที่ต้องการสำหรับผู้ร่วมมือ:
 • ทำได้ (เกือบ) ทุกอย่าง หากคุณต้องการให้ผู้ร่วมมือสามารถเพิ่ม ย้าย และลบพินและหมวดบอร์ดต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นและการโต้ตอบได้
 • บันทึกและแสดงความคิดเห็น หากคุณต้องการให้ผู้ร่วมมือสามารถบันทึกและจัดระเบียบพิน ความคิดเห็น และการโต้ตอบได้
 • เชิญผู้อื่น หากคุณต้องการให้ผู้ร่วมมือสามารถเชิญผู้อื่นเข้าสู่บอร์ดกลุ่มของคุณ
 • คำขอเข้าร่วมบอร์ด หากคุณต้องการให้ผู้อื่นสามารถส่งคำขอเป็นผู้ร่วมมือในบอร์ดนี้ได้
 • แตะเสร็จสิ้น
 • ลบผู้ร่วมมือออกจากบอร์ดกลุ่มของคุณ

  คุณสามารถลบบุคคลออกจากบอร์ดกลุ่มใดก็ได้ที่คุณสร้างขึ้นหากไม่ต้องการให้เป็นผู้ร่วมมืออีกต่อไป

 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ จากนั้นคลิกรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาบนเพื่อเปิดโปรไฟล์
 • คลิกบอร์ดกลุ่มเพื่อเปิด
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่ด้านบนของหน้าใต้ชื่อบอร์ด
 • คลิกลบถัดจากผู้ร่วมมือที่คุณต้องการลบ
 • คลิกลบเพื่อยืนยัน
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ จากนั้นแตะรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์
 • แตะบอร์ดกลุ่มเพื่อเปิด
 • แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านบนของหน้าใต้ชื่อบอร์ด
 • แตะ ไอคอน x ถัดจากผู้ร่วมมือที่คุณต้องการลบ
 • แตะลบเพื่อยืนยัน
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ จากนั้นแตะรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์
 • แตะบอร์ดกลุ่มเพื่อเปิด
 • แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านบนของหน้าใต้ชื่อบอร์ด
 • แตะ ไอคอน x ถัดจากผู้ร่วมมือที่คุณต้องการลบ
 • แตะลบเพื่อยืนยัน
 • End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?