แนวทางสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย

ทุกบริษัทที่ใช้การรวบรวมข้อมูล - ตั้งแต่ธนาคารต่างๆ ไปจนถึงบริษัทโทรศัพท์กับผู้ให้บริการอีเมล - บริษัทเหล่านี้ควรมีนโยบายและแนวทางในการตอบสนองคำขอข้อมูลผู้ใช้จากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้เป็นของเรา

ข้อมูลเหล่านี้โดยส่วนใหญ่จะมีไว้สำหรับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล และเจ้าหน้าที่รัฐ หากคุณไม่ได้มาจากองค์กรที่กล่าวมาข้างต้นและเกิดข้อสงสัย กรุณาหาคำตอบได้จากศูนย์ความช่วยเหลือของเรา

ข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกจัดเก็บ

Pinterest จัดเก็บและรักษาข้อมูลผู้ใช้ตามที่ได้อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงในการใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับ ผู้บริโภค และ ธุรกิจ คุณสามารถดูตัวอย่างข้อมูลที่เราจัดเก็บได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเงื่อไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Pinterest ไม่จำเป็นต้องรักษาสำเนาภาพเสียงหรือวิดีโอที่ผู้ใช้บันทึกใน Pinterest ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจเชื่อมโยงไปยังบริการวิดีโอเช่น YouTube ซึ่งเล่นผ่าน API ของ YouTube

ข้อกำหนดในการสร้างข้อมูลผู้ใช้

สำหรับการบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐอเมริกา

เพื่อบังคับให้ Pinterest ให้ข้อมูลผู้ใช้ใดๆ ก็ตาม คุณจะต้องมีหมายศาล คำสั่งศาล หรือหมายค้นที่ถูกต้อง ("คำขอจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย") เพื่อบังคับให้ Pinterest ให้เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ก็ตาม คุณจะต้องมีหมายค้นที่ถูกต้อง 

สำหรับการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

คุณไม่สามารถบังคับ Pinterest ให้มอบข้อมูลผู้ใช้ใดๆ ก็ตาม จนกว่าคุณจะมีคำสั่งศาลสหรัฐฯ ที่ถูกต้อง (ผ่านสนธิสัญญาความร่วมมือทางอาญาหรือหนังสือส่งประเด็นสืบพยาน)

ข้อกำหนดในการแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้ให้แก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

ในการตอบสนองคำขอของคุณ เราต้องการ:

 • รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อธิบายไว้แล้วที่ด้านบน
 • ชื่อผู้ใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (pinterest.com/[ชื่อผู้ใช้]) และ/หรืออีเมลที่ใช้ในการสร้างบัญชี Pinterest ของบุคคลนั้น
 • ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องจากโดเมนของรัฐบาลอย่างเป็นทางการ

เพื่อยืนยันว่าคำขอจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายของคุณมีความจำกัด และไม่แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกินความจำเป็น (ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) กรุณาระบุข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ช่วงเวลาที่จำกัด/มีการกำหนดระยะเวลาที่เพียงพอ
 • เหตุการณ์หรือการกระทำที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกิดประเด็นขึ้น
 • การอ้างอิงที่เฉพาะเจาะจง (ตัวอย่าง: URL ของผู้ใช้ = https://www.pinterest.com/pinterestpolicy/)

ข้อกำหนดในการขอการเก็บรักษาและ/หรือการสร้างข้อมูลผู้ใช้

จะต้องมีการแจ้ง Pinterest อย่างสอดคล้องกับกฎหมายสหรัฐฯ หรือกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องผ่านทาง แบบฟอร์มคำขอโดยหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ของเรา แบบฟอร์มนี้ดำเนินการด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เราจะตอบสนองเฉพาะคำขอที่มาจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเท่านั้น หากคุณไม่ได้มาจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและเกิดข้อสงสัย กรุณาค้นหาในบทความการช่วยเหลือของเรา

การยอมรับกระบวนการทางกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การคัดค้านใดๆ ที่ Pinterest อาจมี รวมถึงเขตอำนาจศาลหรือบริการที่เหมาะสมอีกด้วย

การแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับคำขอ

นโยบายของเราคือการแจ้งผู้ใช้หากมีคำขอจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย โดยมอบสำเนาคำขอที่สมบูรณ์ให้แก่บุคคลดังกล่าวก่อนที่จะนำข้อมูลของบุคคลนั้นๆ ไปให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เราอาจละเว้นการใช้นโยบายนี้ถ้าหาก:

 • เราถูกห้ามมิให้ทำการแจ้งให้ทราบเนื่องด้วยกฎหมาย ( เช่น คำสั่งภายใต้ 118 U.S.C. § 2705(b))
 • เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับอันตรายอันถึงแก่ชีวิต หรืออันตรายอย่างรุนแรงต่อบุคคลหรือสถานที่
 • เรามีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าเจ้าของบัญชีที่แท้จริงจะไม่ได้รับการแจ้งนั้น (เช่น บัญชีถูกสวมรอยหรืออีเมลไม่ถูกต้อง)

หากเราได้รับจดหมายความมั่นคงแห่งชาติ (NSL) จากรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งมีคำสั่งที่เป็นความลับซึ่งไม่เจาะจง นโยบายของเราคือการขอให้รัฐบาลตรวจสอบคำสั่งผ่านการตรวจสอบความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรัฐบัญญัติเสรีภาพสหรัฐ

ในกรณีที่ไม่ได้ส่งการแจ้งเนื่องจากเป็นคำสั่งศาลหรือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน นโยบายของเราคือการส่งการแจ้งไปยังผู้ใช้เมื่อคำสั่งศาลหรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ยุติลงแล้ว

หมายเหตุ: คำให้การ คำอธิบาย จดหมายปะหน้า หรือคำแถลงใดๆ ในลักษณะเดียวกันนี้ที่เจ้าหน้าที่รัฐฯ เป็นผู้ออกให้ ไม่ถือว่าเพียงพอที่จะระงับการส่งการแจ้งให้แก่ผู้ใช้ของเรา คุณจะต้องแสดงคำสั่งศาลที่ออกให้ตามข้อ 18 U.S.C. § 2705(b) หรืออ้างอิงบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการที่จะระงับการแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับคำขอจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายของคุณ 

ต้นทุนของคำขอให้เก็บรักษาและ/หรือสร้างข้อมูล

หากเราต้องการให้มีการชำระเงินคืนสำหรับต้นทุนที่แท้จริงของการเก็บรักษาและ/หรือสร้างข้อมูล Pinterest จะแสดงการประเมินต้นทุนดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสร้างข้อมูลของเรา หรือหากเมื่อมีคำขอจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินการ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวอ้างอิงจากจำนวนข้อมูล เวลา และทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการและดึงข้อมูลดิบที่ Pinterest ทำการรักษาไว้

ใบรับรองการตรวจสอบหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ

ในการรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้ง Pinterest จะให้ใบรับรองจากบันทึกที่เรามีในครอบครอง แต่โดยทั่วไปไม่สามารถที่จะให้พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญได้

การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

หากคุณคือผู้ใช้และทราบถึง อันตรายที่ใกล้จะมาถึงตัวบุคคลหรือองค์กรในไม่ช้าโปรดติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นทันที

ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับอันตรายอันถึงแก่ชีวิต หรือความบาดเจ็บร้ายแรงแก่ร่างกายของบุคคล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายสามารถยื่นคำร้องให้เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ไปยัง Pinterest ได้โดยการยื่นคำขอผ่าน แบบฟอร์มคำขอจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย (กรุณาตรวจสอบว่าได้คลิก "ใช่" ตรงตัวเลือกคำขอฉุกเฉินแล้ว และกรอกข้อมูลที่ต้องการให้เรียบร้อย) หรือโดยการติดต่อเราผ่านอีเมลฉุกเฉินสำหรับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย: lawenforcement [at] pinterest.com.

เราจะตอบเฉพาะอีเมลจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเท่านั้น หากคุณไม่ได้มาจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและเกิดปัญหา กรุณาค้นหาในบทความการช่วยเหลือของเรา การส่งอีเมลแอบแฝงโดยใช้นามดังกล่าว ถือว่าเป็นการละเมิดและอาจส่งผลกระทบต่อบัญชี Pinterest ของคุณ

Pinterest จะตรวจสอบและตอบสนองต่อการร้องขอเหล่านี้เป็นกรณีไป

ตำแหน่งในสาธารณะ ต่อคำขอการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งละจำนวนมากจากรัฐบาล

ตามแนวทางของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายนี้ ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย Pinterest ยังกำหนดให้ทุกคำขอข้อมูลผู้ใช้มีความจำกัดเพียงผู้ใช้ที่จำเพาะและทราบตัวตนเท่านั้น Pinterest ไม่เคย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคำขอการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งละจำนวนมากจากรัฐบาล Pinterest คัดค้านการบังคับลักลอบรวบรวมข้อมูล และสนับสนุนการปฏิรูปเพื่อจำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้จำนวนมากโดยคำขอจากรัฐบาล

ข้อมูลที่ระบุบัญชีได้

ผู้ใช้บน Pinterest จะมีชื่อผู้ใช้ที่แสดงบนเว็บ (ทางด้านบนของโปรไฟล์) และชื่อผู้ใช้เฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน (ใน URL โปรไฟล์ของพวกเขา) เราต้องการชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมลของบัญชีในการหาบัญชี ที่อยู่อีเมลเป็นข้อมูลส่วนตัวและโดยทั่วไปแล้วจะได้รับจากผู้ปักพินเท่านั้น หรือใน NCMEC CyberTips

การค้นหาชื่อผู้ใช้:

 • ที่เว็บไซต์ของ Pinterest ไปที่โปรไฟล์ของผู้ใช้แล้วค้นหาชื่อผู้ใช้ในแถบที่อยู่ที่ตามหลัง “https://pinterest.com/
 • ในแอประบบ iOS ไปที่โปรไฟล์ของผู้ใช้ แล้วแตะที่เครื่องหมายธงตรงมุมซ้ายบนสุดของหน้าจอ ชื่อผู้ใช้จะปรากฏในวงเล็บใกล้ด้านล่างของหน้าจอ
 • ในแอปของ Android ให้ไปที่โปรไฟล์ของผู้ใช้ แล้วแตะที่เครื่องหมายธงตรงมุมซ้ายบนสุดของหน้าจอ ชื่อผู้ใช้จะปรากฏในวงเล็บใกล้ด้านล่างของหน้าจอ

รายงานความโปร่งใส

ดู รายงานความโปร่งใส ฉบับล่าสุดของเรา หรือ การจัดเก็บรายงานความโปร่งใส่ ของเรา

Pinterest คืออะไร?

Pinterest เป็นเครื่องมือออนไลน์ในการรวบรวม จัดระเบียบ และค้นพบความสนใจต่างๆ คุณสามารถบันทึกลิงก์ที่เชื่อมไปยังเนื้อหาสื่อ (เช่น: รูปภาพหรือวิดีโอ) จากทุกที่ในอินเทอร์เน็ต หรืออัปโหลดภาพของคุณลงใน Pinterest (ตอนนี้คุณยังไม่สามารถอัปโหลดเสียงหรือวิดีโอไปที่ Pinterest โดยตรงได้) คุณยังสามารถค้นหาเนื้อหาที่ผู้อื่นได้ทำการบันทึกใน Pinterest ได้อีกด้วย

เมื่อคุณบันทึกพินไปยังบอร์ด คุณสามารถเชิญให้ผู้อื่นบันทึกพินลงในบอร์ดร่วมกับคุณ และคุณสามารถติดตามบอร์ดของผู้อื่นและบันทึกหรือแสดงความคิดเห็นที่พินของผู้อื่นได้

คุณสามารถค้นหาพินหรือบอร์ดของผู้อื่นได้ในหน้าฟีดหลักของคุณ 

คุณสามารถค้นพบพิน บอร์ด และผู้ใช้ใหม่ๆ ได้โดยการค้นหาฟีดหัวข้อของเรา หรือค้นหาเนื้อหาหรือผู้ใช้ใดๆ เป็นพิเศษ

ดูแนวทางของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Pinterest

 

พิน

พิน ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นสื่อ (ภาพ เสียง หรือวิดีโอ) คำอธิบายสั้นๆ และลิงก์ วิธีการบันทึกพินมีหลายวิธีผ่านทาง: (1) pinterest.com (2) ปุ่มเบราว์เซอร์ Pinterest (3) แอปพลิเคชัน Pinterest บนมือถือสำหรับ iOS หรือ Android และ (4) ปุ่มบันทึกที่เจ้าของเนื้อหาภายนอกเลือกเพิ่มไว้บนเว็บไซต์ของตน

เมื่อบันทึกพิน คุณสามารถปรับแต่งคำอธิบายของพินและเลือกบอร์ดที่จะบันทึกพินนั้น

ในบางกรณี เจ้าของเว็บไซต์หรือเนื้อหาจะเขียนคำอธิบายพินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลเนื้อหาดังกล่าว (เช่น "lazy_cat.jpg" หรือ "สารภาพสูตรชีสเค้ก | ผ่าน mbarton.org")

หลังบันทึกเสร็จสิ้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำอธิบายได้ คุณสามารถย้ายพินไปบอร์ดอื่นได้เช่นกัน หรือจะบันทึกพินแบบเดียวกันลงในหลายๆ บอร์ดก็ได้

บอร์ด

บอร์ดคือแหล่งรวบรวมพินซึ่งมักจะจัดไว้ตามธีมหรือไอเดีย คุณสามารถเชิญชวนผู้อื่นมาบันทึกพินลงในบอร์ดของคุณได้

บอร์ดเป็นได้ทั้งแบบสาธารณะและแบบลับ ซึ่งมีเฉพาะคุณและคนที่คุณเชิญเท่านั้นจะสามารถเห็นพินที่ได้บันทึกไปยังบอร์ดลับดังกล่าว

พินที่บันทึกไว้

คุณสามารถบันทึกพินของผู้ใช้งาน Pinterest คนอื่นๆ ลงในบอร์ดของคุณเองได้ ในบางกรณี อาจมีการบันทึกหลายต่อจากผู้บันทึกคนแรก (เช่น X ได้โพสต์ซ้ำพินของ Y ซึ่งเป็นพินที่ Y โพสต์ซ้ำจากพินของ Z มาอีกที และ Z เป็นผู้โพสต์เนื้อหาคนแรก)

หากคุณลบพิน พินดังกล่าวที่ผู้ใช้อื่นได้บันทึกลงในบอร์ดของพวกเขาจะไม่ถูกลบไปด้วย

ความคิดเห็น

ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นบนพินที่ตัวเองมองเห็น คุณจะลบความคิดเห็นของตัวเองได้ แต่ไม่สามารถลบของผู้ใช้คนอื่นได้ ความคิดเห็นจะเป็นสาธารณะหากเป็นบอร์ดสาธารณะ

หมายเหตุ: สิ่งที่ดูเหมือนว่าความคิดเห็นแรกในพินจริงๆ แล้วคือคำอธิบายของพิน

ข้อความ

คุณสามารถส่งข้อความส่วนตัวถึงผู้ใช้งานคนอื่นบน Pinterest ได้ และสามารถเลือกส่งข้อความถึงเพียงคนเดียวหรือหลายคนได้เช่นกัน หากผู้ใช้ไม่ได้กำลังติดตามกันและกัน ข้อความจะแสดง "คำร้องขอติดต่อ" จนกว่าผู้รับจะทำการอนุญาต

คำค้นหา

Pinterest มีแถบค้นหาของตัวเองที่ทำงานเป็นเครื่องมือการค้นหา

เมื่อค้นหาเกี่ยวกับไอเดียต่างๆ บน Pinterest คุณสามารถป้อนคำเดี่ยวหรือผสมคำในแถบค้นหา ซึ่งจะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ประกอบด้วยพิน บอร์ด และบัญชี คำค้นหาทั้งหมดที่ผู้ใช้ค้นหาสามารถกู้คืน และนำเสนอเป็นรายการของการบังคับใช้กฎหมาย

โปรไฟล์

ทุกโปรไฟล์บน Pinterest จะเป็นสาธารณะ รวมถึงข้อมูลบางอย่างที่ผู้ใช้ให้ไว้ เช่นเดียวกับบอร์ด พิน การลอง ผู้ติดตาม และบุคคลที่ผู้นั้นกำลังติดตามอยู่ ข้อมูลที่จะปรากฏบนโปรไฟล์ ได้แก่:

 • ชื่อ (จำเป็น)
 • นามสกุล (จำเป็น)
 • ตำแหน่งที่ตั้ง (ไม่จำเป็น)
 • คำอธิบายโปรไฟล์ จำกัดความยาวไม่เกิน 500 อักขระ (ไม่จำเป็น)
 • เว็บไซต์ (ไม่จำเป็น)
 • รูปโปรไฟล์ (ไม่จำเป็น)
 • Facebook หรือ Twitter ในกรณีมีการเข้าสู่ระบบที่เชื่อมต่อกับบัญชีเหล่านี้ (ไม่จำเป็น)

Pinterest ไม่ได้กำหนดให้ใช้ชื่อจริง และเราไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ อายุ หรือตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ได้ทุกเมื่อ ยกเว้นในกรณีที่เราได้ระงับการใช้งานบัญชีของคุณ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา