ออกจากบอร์ดกลุ่ม

คุณสามารถออกจากบอร์ดกลุ่มได้หากคุณได้รับคำเชิญให้เป็นผู้ร่วมมือ หากคุณเป็นเจ้าของบอร์ดกลุ่ม คุณสามารถ ลบบอร์ด ได้เช่นเดียวกับการลบบอร์ดอื่นๆ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา