ข้อจำกัดสำหรับพิน บอร์ด และการติดตาม

เพื่อให้ Pinterest ทำงานได้อย่างราบรื่น จึงจำเป็นต้องจำกัดจำนวนพิน บอร์ด และการติดตามที่เราจะจัดเก็บไว้สำหรับบัญชีต่างๆ

จำนวนสูงสุดที่คุณสามารถจัดเก็บได้คือ:

  • 2,000 บอร์ด รวมถึงบอร์ดที่เป็นความลับและบอร์ดกลุ่มอื่นๆ ที่คุณไม่ได้สร้าง
  • พิน 200,000 พิน รวมถึงพินลับและพินของคุณบนบอร์ดกลุ่มสำหรับบัญชีส่วนบุคคล
  • ติดตามผู้ใช้ได้สูงสุด 50,000 คน

หากคุณติดตามผู้คนถึง 50,000 คนแล้ว คุณจะสามารถติดตามได้เฉพาะบุคคลที่ติดตามคุณเท่านั้น ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ที่สามารถติดตามคุณได้

หากคุณได้รับแจ้งข้อผิดพลาดว่ามีจำนวนที่บันทึกถึงขีดจำกัดข้างต้น ลองลบพินหรือบอร์ดบางอันออก หรือเลิกติดตามบุคคลบางคน

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา