ข้อจำกัดสำหรับพิน บอร์ด และการติดตาม

เพื่อให้ Pinterest ทำงานได้อย่างราบรื่น จึงจำเป็นต้องจำกัดจำนวนพิน บอร์ด และการติดตามที่เราจะจัดเก็บไว้สำหรับบัญชีส่วนบุคคล

จำนวนสูงสุดที่คุณสามารถจัดเก็บได้คือ:

  • 500 บอร์ด รวมถึงบอร์ดที่เป็นความลับและบอร์ดกลุ่มอื่นๆ ที่คุณไม่ได้สร้าง
  • 200,000 พิน รวมถึงพินลับและพินของคุณในบอร์ดกลุ่มต่างๆ
  • 50,000 การติดตาม รวมถึงหัวข้อ บอร์ดและบุคคลต่างๆ

หากคุณได้รับแจ้งข้อผิดพลาดว่ามีจำนวนที่บันทึกถึงขีดจำกัดข้างต้น ลองลบพินหรือบอร์ดบางอันออก หรือเลิกติดตามบุคคลบางคน หรือคุณอาจสร้างบัญชีใหม่ด้วยที่อยู่อีเมลอื่นก็ได้

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา