เข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือ Google แทน

ดูคำแนะนำสำหรับ:

เชื่อมต่อเครือข่ายสังคมให้กับ Pinterest เพื่อค้นหาเพื่อนของคุณ และเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือ Google อย่างง่ายดาย รวมถึงสำรองข้อมูลบัญชีของคุณในกรณีที่ลืมอีเมลหรือรหัสผ่าน

 1. คลิก ที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนู
 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 3. คลิก การตั้งค่าบัญชี ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ
 4. ที่ด้านล่างตัวเลือกเข้าสู่ระบบ ให้สลับสวิตช์ที่อยู่ถัดจาก Facebook หรือ Google
 5. เมื่อได้รับแจ้ง อนุญาตให้ Pinterest เข้าถึงบัญชีของคุณได้
 6. คลิก เสร็จสิ้น
 1. จากหน้าโปรไฟล์ แตะ ที่มุมขวาบนเพื่อเปิดเมนู
 2. แตะที่ แก้ไขการตั้งค่า
 3. เลื่อนลงมาที่ส่วน "เครือข่ายสังคมออนไลน์"
 4. สลับสวิตช์ที่อยู่ถัดจาก Facebook หรือ Google+
 5. เมื่อได้รับแจ้ง อนุญาตให้ Pinterest เข้าถึงบัญชีของคุณได้

ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

 1. จากหน้าโปรไฟล์ แตะ ที่มุมขวาบนเพื่อเปิดเมนู
 2. แตะ การตั้งค่าบัญชี
 3. แตะ ตัวเลือกเข้าสู่ระบบ
 4. ให้สลับสวิตช์ที่อยู่ถัดจาก Facebook หรือ Google
 5. เมื่อได้รับแจ้ง อนุญาตให้ Pinterest เข้าถึงบัญชีของคุณได้

ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบว่า บัญชี Pinterest สามารถเชื่อมโยงได้เฉพาะโปรไฟล์ Facebook ส่วนตัวเท่านั้น คุณไม่สามารถเชื่อมโยงหรือเข้าสู่ระบบด้วยหน้าธุรกิจของ Facebook ได้

เราจะส่งคำขออนุญาตหากคุณต้องการอัปโหลดรายชื่อผู้ติดต่อ หากคุณตอบรับ เราจะจัดเก็บชื่อ นามสกุล และอีเมลจากสมุดรายชื่อผู้ติดต่อของคุณบนอุปกรณ์โทรศัพท์ ซึ่งเราจะไม่ใช้งานรายชื่อผู้ติดต่อเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการอำนวยความสะดวกแก่การติดต่อสื่อสารของคุณกับผู้ที่อยู่ในรายชื่อเท่านั้น

ดูบทความอื่น
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา