เข้าสู่ระบบด้วย Facebook, Google หรือ Apple

เชื่อมต่อกับ Pinterest เพื่อค้นหาเพื่อนของคุณ เข้าสู่ระบบได้ง่ายๆ ด้วย Facebook, Google หรือ Apple และสำรองข้อมูลบัญชีของคุณเผื่อในกรณีที่ลืมอีเมลหรือรหัสผ่าน

บัญชี Pinterest สามารถเชื่อมโยงได้เฉพาะโปรไฟล์ Facebook ส่วนตัวเท่านั้น คุณไม่สามารถเชื่อมโยงหรือเข้าสู่ระบบด้วยหน้าธุรกิจของ Facebook ได้

เราอาจถามว่าคุณต้องการอัปโหลดรายชื่อผู้ติดต่อหรือไม่ หากคุณตอบรับ เราจะจัดเก็บชื่อ นามสกุล และอีเมลจากสมุดรายชื่อผู้ติดต่อของคุณบนอุปกรณ์ เราจะไม่ใช้รายชื่อผู้ติดต่อเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่นอกเหนือจากการช่วยคุณติดต่อสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในรายชื่อ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา