การเข้าสู่ระบบผิดบัญชี

หากคุณเข้าสู่ระบบผิดบัญชี คุณเพียงออกจากระบบและเข้าสู่ระบบใหม่ด้วยบัญชีที่ถูกต้อง

การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ถูกต้อง

หากคุณสร้างบัญชีที่สองโดยไม่ตั้งใจหรือ ต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาบัญชีเดิมของคุณให้ อ่านบทความนี้