รวมหลายบัญชีเข้าด้วยกัน

คุณไม่สามารถรวมบัญชี Pinterest หลายบัญชีเข้าด้วยกันได้ ถ้าคุณมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถเก็บไว้ทั้งสองบัญชีหรือเลือกเก็บไว้หนึ่งบัญชีแล้วปิดการใช้งานบัญชีอื่นๆ ก็ได้

แต่ละอีเมลจะใช้เชื่อมต่อกับบัญชี Pinterest ได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น และแม้ว่าจะปิดการใช้งานบัญชีดังกล่าวแล้วก็ไม่สามารถนำอีเมลจากบัญชีนั้นมาใช้กับบัญชีอื่นได้อีก หากคุณต้องการนำอีเมลไปใช้กับบัญชีอื่น โปรดปิดบัญชีหรือ  เปลี่ยนอีเมลที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณในการตั้งค่า เมื่อคุณเปลี่ยนอีเมลแล้ว คุณสามารถยกเลิกการใช้งานบัญชี และนำอีเมลเดิมนั้นไปใช้กับอีกบัญชีหนึ่งได้

ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีเดิมได้ คุณยังสามารถค้นหาบัญชีนั้นจาก Pinterest แล้วบันทึกพินจากบัญชีเดิมไปยังบัญชีใหม่ของคุณได้ เราไม่สามารถทำการย้ายหรือโอนพินจำนวนมากระหว่างบัญชีในคราวเดียวได้ แต่คุณสามารถเลือกบันทึกทีละพินได้

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา