ในขณะนี้ คุณไม่สามารถรวมบัญชี Pinterest ของคุณได้ หากคุณมีมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถเลือกที่จะเก็บทั้งสองบัญชีแยกกันและสลับไปมาระหว่างกัน หรือเลือกบัญชีที่จะเก็บไว้แล้วปิดการใช้งานหรือปิดบัญชีอื่นๆ ได้ หากคุณปิดใช้งานหรือปิดบัญชี เฉพาะบัญชีที่เชื่อมต่อกับอีเมลนั้นเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ บัญชีอื่นๆ ที่เหลือจะยังคงเปิดอยู่

ทำให้อีเมลว่าง

แต่ละอีเมลจะเชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest ได้ครั้งละ 1 บัญชี การปิดการใช้งานบัญชี Pinterest ชั่วคราวจะไม่ได้เป็นการทำให้อีเมลนั้นว่างเพื่อนำไปใช้กับบัญชีอื่น

หากคุณต้องทำให้อีเมลในบัญชีว่าง คุณสามารถดำเนินการดังนี้

 • ปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับอีเมลอย่างถาวร
 • เปลี่ยนอีเมลที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณในการตั้งค่า
 • ย้ายพินระหว่างบัญชี

  ในขณะนี้ไม่มีวิธีการถ่ายโอนหรือย้ายพินหลายรายการระหว่างบัญชี หากคุณต้องการโอนย้ายพินจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่ง คุณสามารถบันทึกพินแต่ละพินจากบัญชีเดิมไปยังบัญชีใหม่ได้

  End of Other articles Links
  Still need help? Contact us
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?