รวมบอร์ดหรือหมวดบอร์ดสองรายการไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยจัดเก็บพินที่บันทึกไว้ในที่เดียวกัน คุณสามารถรวมบอร์ดหรือหมวดบอร์ดใดก็ได้ที่คุณมี

ก่อนที่คุณจะรวมบอร์ดหรือหมวดบอร์ด โปรดจำไว้ว่า

 • เมื่อคุณรวมบอร์ดหนึ่งเข้ากับอีกบอร์ด ผู้ติดตามของบอร์ดที่ถูกรวมจะไม่ย้ายไปยังบอร์ดใหม่
 • หากคุณรวมบอร์ดลับเข้ากับบอร์ดสาธารณะ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวจะยึดตามบอร์ดปลายทางเป็นหลัก
 • หากต้องการยกเลิกการรวมบอร์ด คุณจะต้องสร้างบอร์ดหรือหมวดบอร์ดใหม่และย้ายพินตามไปด้วยทีละพิน
 • รวมบอร์ด
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่ด้านบนขวาของหน้าจอ
 • คลิกบอร์ดเพื่อเปิด แล้วคลิก  ไอคอนจุดไข่ปลา ข้างชื่อบอร์ด
 • เลือกรวม
 • คลิก  ไอคอนลูกศรชี้ลงรูปตัววี ที่อยู่ข้างเลือกบอร์ด แล้วเลือกบอร์ดที่ต้องการรวมเข้าด้วยกัน
 • คลิกย้ายพินและลบบอร์ด
 • คุณสามารถรวมบอร์ดโดยลากและวางบอร์ดหนึ่งลงตรงกลางอีกบอร์ดได้ และคลิกย้ายพินและลบบอร์ด

 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดที่ต้องการรวมเพื่อเปิด
 • แตะ  ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
 • เลือกรวม 
 • เลือกอีกบอร์ดที่ต้องการรวมเข้าด้วยกัน
 • แตะที่รวม
 • คุณยังสามารถรวมบอร์ดได้โดยแตะบอร์ดที่ต้องการรวมค้างไว้ แตะ  ไอคอนแก้ไข แล้วจึงปัดลงและแตะรวมบอร์ดได้อีกด้วย

 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดที่ต้องการรวมเพื่อเปิด
 • แตะ  ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
 • เลือกรวมบอร์ด
 • เลือกบอร์ดที่ต้องการรวมเข้าด้วยกัน
 • แตะรวม
 • การรวมหมวดบอร์ด
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่ด้านบนขวาของหน้า
 • คลิกบอร์ดที่ต้องการรวมหมวดบอร์ดเข้าด้วยกันเพื่อเปิด
 • เลื่อนเคอร์เซอร์เหนือหมวดบอร์ดที่ต้องการรวม แล้วคลิก ไอคอนแก้ไข เมื่อปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของหน้าจอ
 • เลือกรวม
 • คลิก ไอคอนลูกศรชี้ลงรูปตัววี ที่อยู่ข้างเลือกบอร์ด แล้วเลือกบอร์ดที่ต้องการรวมเข้าด้วยกัน
 • คลิก ย้ายพินและลบหมวดหมู่
 • คุณยังสามารถรวมบอร์ดโดยลากและวางบอร์ดหนึ่งลงตรงกลางอีกบอร์ด และคลิกย้ายพินและลบบอร์ดได้อีกด้วย

 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดที่ต้องการรวมหมวดบอร์ดเข้าด้วยกันเพื่อเปิด
 • แตะหมวดบอร์ด แล้วคลิก ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
 • เลือกรวม
 • เลือกหมวดหมู่ของบอร์ดที่ต้องการรวมเข้าด้วยกัน
 • แตะย้ายพิน
 • คุณยังสามารถรวมหมวดบอร์ดโดยแตะหมวดบอร์ดที่ต้องการรวมค้างไว้ แตะ[ไอคอนแก้ไข] แล้วแตะรวมหมวดบอร์ดได้อีกด้วย

 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดที่ต้องการรวมหมวดบอร์ดเข้าด้วยกันเพื่อเปิด
 • แตะหมวดบอร์ด แล้วแตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
 • เลือกรวม
 • เลือกหมวดบอร์ดที่ต้องการรวมเข้าด้วยกัน
 • แตะรวมหมวดบอร์ด
 • คุณยังสามารถรวมหมวดบอร์ดโดยแตะหมวดบอร์ดที่ต้องการรวมค้างไว้ แตะ ไอคอนแก้ไข แล้วแตะรวมหมวดบอร์ดได้อีกด้วย

  End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?