พินหรือบอร์ดที่หายไป

หากพินและบอร์ดทั้งหมดของคุณหายไปหรือดูไม่เหมือนเดิม คุณอาจทำสิ่งต่อไปนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ

หากมีพินหรือบอร์ดอย่างน้อยหนึ่งรายการหายไป:

เราอาจลบเนื้อหาที่ขัดต่อแนวทางการใช้ชุมชนของเราออก โปรดดูในกล่องจดหมายอีเมลและมองหาอีเมลที่อธิบายสาเหตุที่เราลบพินหรือบอร์ดของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราอนุญาตและไม่อนุญาตบน Pinterest โปรดอ่านแนวทางการใช้ชุมชนของเรา

หากบอร์ดกลุ่มหายไป:

คุณอาจออกจากบอร์ดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือถูกลบออกโดยผู้สร้างบอร์ด หากคุณออกจากบอร์ดกลุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดขอให้เจ้าของเชิญคุณกลับเข้าบอร์ดอีกครั้งหรือส่งคำขอเข้าร่วมบอร์ด