พินหรือบอร์ดที่หายไป

หากว่าพินและบอร์ดทั้งหมดของคุณหายไปหรือดูแปลกไปจากเดิม อาจเป็นไปได้ว่าคุณได้สร้างบัญชีใหม่ขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ หากต้องการกลับเข้าใช้บัญชีเดิมของคุณ โปรดอ่านบทความนี้

หากพินหรือบอร์ดของคุณหายไป เป็นไปได้ว่ามันอาจถูกลบไปโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถช่วยกู้คืนบอร์ดที่ถูกลบไปแล้วได้ ในกรณีนี้การทดลองค้นหาชื่อผู้ใช้ Pinterest และชื่อบอร์ดหรือพินที่หายไปจาก Google เพื่อดูว่ามีสำเนาแคชเก็บไว้หรือไม่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

หากคุณหาบอร์ดกลุ่มไม่พบ อาจเป็นเพราะคุณได้ออกจากกลุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเจ้าของบอร์ดได้ลบคุณออก หากคุณออกจากบอร์ดกลุ่มตามความผิดพลาด โปรดขอให้เจ้าของชวนคุณกลับไปยังบอร์ดหรือส่งคำขอเข้าร่วมบอร์ด

หากไม่มีพินหรือบอร์ดของคุณหายไป เราอาจลบเนื้อหาที่ขัดต่อนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราอนุญาตและไม่อนุญาตบน Pinterest โปรดอ่านแนวทางการใช้ชุมชนของเรา