พินหรือบอร์ดที่หายไป

แต่ถ้าหากว่าพินและบอร์ดทั้งหมดของคุณหายไปหรือดูไม่เหมือนเดิม อาจเป็นไปได้ว่าคุณสร้างบัญชีที่สองโดยไม่ได้ตั้งใจ

หากพินหรือบอร์ดของคุณหายไป เป็นไปได้ว่ามันอาจถูกลบไปโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถช่วยกู้คืนบอร์ดที่ถูกลบไปแล้วได้ ในกรณีนี้การทดลองค้นหาชื่อผู้ใช้ Pinterest และชื่อบอร์ดหรือพินที่หายไปจาก Google เพื่อดูว่ามีสำเนาแคชเก็บไว้หรือไม่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

หากคุณหาบอร์ดกลุ่มไม่พบ อาจเป็นเพราะคุณได้ออกจากกลุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเจ้าของบอร์ดได้ลบคุณออก หากคุณออกจากบอร์ดกลุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ กรุณาขอให้เจ้าของบอร์ดส่งคำเชิญให้คุณกลับเข้าสู่บอร์ดอีกครั้ง

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา