ย้ายพินไปที่บอร์ดอื่น

คุณสามารถย้ายพินไปไว้ที่บอร์ดหรือหมวดบอร์ดอื่นๆ ในโปรไฟล์ของคุณได้

นอกจากนั้น คุณยังสามารถรวมบอร์ดหรือหมวดหมู่ได้

การย้ายพินหนึ่งพินไปยังบอร์ดอื่น

การย้ายพินครั้งละหลายพิน

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา