คุณสามารถย้ายพินไปไว้ที่บอร์ดหรือหมวดบอร์ดอื่นๆ ในโปรไฟล์ของคุณได้

นอกจากนั้น คุณยังสามารถรวมบอร์ดหรือหมวดหมู่ได้

การย้ายพินหนึ่งพินไปยังบอร์ดอื่น
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • คลิกบอร์ดหนึ่งของคุณเพื่อเปิด
 • คลิก ไอคอนแก้ไข ที่มุมซ้ายของพินที่คุณต้องการย้าย
 • คลิก ไอคอนลูกศรชี้ลงรูปตัววี ถัดจากบอร์ดหรือหมวดบอร์ด เพื่อเลือกบอร์ดหรือหมวดบอร์ดที่คุณต้องการย้ายพินไปไว้
 • คลิกบันทึก
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดเพื่อเปิด จากนั้นแตะพินที่คุณต้องการย้าย
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
 • เลือกแก้ไขพิน
 • แตะชื่อบอร์ดที่เก็บพินนั้นในปัจจุบัน แล้วเลือกบอร์ดหรือหมวดบอร์ดที่คุณต้องการย้ายพินไปไว้
 • แตะเสร็จสิ้น
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์
 • แตะบอร์ดเพื่อเปิด จากนั้นแตะพินที่คุณต้องการย้าย
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
 • เลือกแก้ไขพิน
 • แตะชื่อบอร์ดที่เก็บพินนั้นในปัจจุบัน แล้วเลือกบอร์ดหรือหมวดบอร์ดที่คุณต้องการย้ายพินไปไว้
 • แตะเสร็จสิ้น 
 • การย้ายพินครั้งละหลายพิน
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • คลิกบอร์ดหนึ่งของคุณเพื่อเปิด
 • คลิกจัดระเบียบที่ด้านบนสุดของบอร์ด
 • เลือกพินทั้งหมดที่คุณต้องการย้าย จากนั้นคลิกย้ายที่ด้านบนสุดของพิน
 • คลิกบันทึกถัดจากชื่อบอร์ดที่คุณต้องการย้ายพินไปไว้
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดเพื่อเปิด จากนั้นแตะจัดระเบียบเหนือพิน
 • เลือกพินที่ต้องการย้าย จากนั้นแตะ ไอคอนลูกศรทิศทางแนวนอน ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 • เลือกบอร์ดหรือหมวดบอร์ดที่คุณต้องการย้ายพินไปไว้

   
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดเพื่อเปิด จากนั้นแตะจัดระเบียบเหนือพิน
 • เลือกพินที่คุณต้องการย้าย จากนั้นแตะ ไอคอนลูกศรทางขวา ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 • เลือกบอร์ดหรือหมวดบอร์ดที่คุณต้องการย้ายพินไปไว้

   
 • End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?