จัดบอร์ดต่างๆ ในหน้าโปรไฟล์ในแบบที่คุณชอบ จัดเรียงบอร์ดแบบอัตโนมัติโดยจัดเรียงตามตัวอักษรหรือตามบอร์ดสุดท้ายที่คุณบันทึกพินไว้ หรือจัดเรียงด้วยตนเองโดยใช้การลากและวาง

จัดเรียงบอร์ดโดยอัตโนมัติ
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่ด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์
 • คลิกบันทึกเพื่อดูบอร์ด
 • แตะ ไอคอนตัวกรอง ที่ด้านขวาบนเหนือบอร์ดและเลือกวิธีจัดเรียงบอร์ด
 • A ถึง Z คือการจัดเรียงบอร์ดตามลำดับตัวอักษร
 • การลากและวางช่วยให้คุณสามารถย้ายบอร์ดได้ด้วยตนเอง
 • บันทึกล่าสุด คือการจัดเรียงบอร์ดโดยแสดงบอร์ดที่บันทึกล่าสุดไว้ด้านบน
 • จัดเรียงบอร์ดด้วยตนเอง
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่ด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์
 • คลิกบันทึกเพื่อดูบอร์ด
 • คลิกที่บอร์ดแล้วลากไปวางที่บริเวณสีขาวที่อยู่ระหว่างบอร์ดไหนก็ได้ (บอร์ดที่อยู่บริเวณนั้นจะขยับออกจากกันเพื่อเว้นพื้นที่ว่างให้)
 • เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิกที่ การจัดเรียงบอร์ดแบบเดิมจะหายไป
 • จัดเรียงบอร์ดโดยอัตโนมัติ
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ 
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์
 • ปัดลงช้าๆ จนกระทั่งแถบค้นหาปรากฏขึ้น
 • แตะ ไอคอนตัวกรอง ที่ด้านขวาบนเหนือบอร์ดและเลือกวิธีจัดเรียงบอร์ด
 • A ถึง Z คือการจัดเรียงบอร์ดตามลำดับตัวอักษร
 • การลากและวางช่วยให้คุณสามารถย้ายบอร์ดได้ด้วยตนเอง
 • บันทึกล่าสุด คือการจัดเรียงบอร์ดโดยแสดงบอร์ดที่บันทึกล่าสุดไว้ด้านบน
 • จัดเรียงบอร์ดด้วยตนเอง
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์
 • แตะบอร์ด 1 บอร์ดค้างไว้
 • เลือก ไอคอนลูกศรชี้ขึ้นหรือลง
 • ลากและวางบอร์ดในรายการเพื่อจัดลำดับใหม่
 • แตะ เสร็จสิ้น
 • จัดเรียงบอร์ดโดยอัตโนมัติ
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์
 • ปัดลงช้าๆ จนกระทั่งแถบค้นหาปรากฏขึ้น
 • แตะ ไอคอนตัวกรอง ที่ด้านขวาบนเหนือบอร์ดและเลือกวิธีจัดเรียงบอร์ด
 • A ถึง Z คือการจัดเรียงบอร์ดตามลำดับตัวอักษร
 • การลากและวางช่วยให้คุณสามารถย้ายบอร์ดได้ด้วยตนเอง
 • บันทึกล่าสุด คือการจัดเรียงบอร์ดโดยแสดงบอร์ดที่บันทึกล่าสุดไว้ด้านบน
 • การจัดลำดับบอร์ดใหม่ช่วยให้คุณสามารถย้ายบอร์ดด้วยตนเองได้ทันที
 • จัดเรียงบอร์ดด้วยตนเอง
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ 
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์
 • แตะบอร์ด 1 บอร์ดค้างไว้
 • เลือก ไอคอนลูกศรชี้ขึ้นหรือลง
 • ลากและวางบอร์ดในรายการเพื่อจัดลำดับใหม่
 • แตะ เสร็จสิ้น
 • End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?