หากเราไม่รู้จักที่อยู่อีเมลของคุณ ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ขอรับคำแนะนำในอีเมลของคุณ หรือรีเซ็ตรหัสผ่าน

ไปที่ pinterest.com/password/reset/ และ ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือชื่อโปรไฟล์ของคุณเพื่อขอรับคำแนะนำสำหรับที่อยู่อีเมลของบัญชีคุณ หากมีความจำเป็น คุณสามารถใช้ลิงก์นี้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านได้เมื่อคุณหาบัญชีของคุณเจอแล้ว

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือ Google แทน

หากบัญชีของคุณเชื่อมต่อไว้กับ Facebook หรือ Google อยู่แล้ว คลิก เข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือ เข้าสู่ระบบด้วย Google โดยไม่ต้องป้อนอีเมลหรือรหัสผ่าน

ลองเข้าสู่ระบบด้วยการสะกดผิด

เป็นไปได้ว่าเมื่อคุณลงทะเบียนชื่อผู้ใช้ คุณอาจสะกดอีเมลของคุณผิด ลองเข้าสู่ระบบโดยการสะกดอีเมลและรหัสผ่านของคุณแบบผิดๆ

การสะกดผิดทั่วไปได้แก่

 • พิมพ์เป็น .con แทนที่จะพิมพ์ .com
 • พิมพ์เป็น .com แทนที่จะพิมพ์ .net
 • ใช้ @yahoo.com แทน @ymail.com
 • ลืมตัวเลขในที่อยู่ (เช่น name [at] aol.com แทนที่จะเป็น name123 [at] aol.com)
 • ใช้ชื่อผู้ใช้ของอีเมลหนึ่งสลับกับโดเมนของอีกอีเมลหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น คุณใช้อีเมล myname [at] yahoo.com และ myfirstname [at] gmail.com แต่คุณลงทะเบียนโดยใช้ myname [at] gmail.com)
 • หากคุณเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ โปรดแก้ไขอีเมลของคุณ เพื่อแก้ไขการสะกดผิด

  End of Other articles Links
  Still need help? Contact us
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?