พินที่โปรโมท

พินที่โปรโมทคือพินที่องค์กรธุรกิจจ่ายเงินเพื่อโปรโมทพินเหล่านั้น ซึ่งจะปรากฏในที่ที่คุณจะเห็นได้ง่าย พินที่โปรโมทที่คุณเห็นจะอิงจากกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์ผู้โฆษณาหรือใน Pinterest

หากคุณเห็นพินที่โปรโมทที่คุณไม่สนใจ คุณสามารถซ่อนพินได้ Pinterest จะนำความคิดเห็นของคุณไปปรับปรุงให้คุณเห็นพินที่โปรโมทที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นในอนาคต

หากคุณไม่ต้องการดูพินที่โปรโมทจากผู้ลงโฆษณารายใดรายหนึ่ง คุณสามารถบล็อกโปรไฟล์ Pinterest ของผู้ลงโฆษณาได้ คุณสามารถบล็อกได้ถึง 1,000 ผู้ลงโฆษณา

ในขณะที่คุณไม่สามารถปิดพินที่โปรโมทได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถจำกัดชนิดของข้อมูลที่เราใช้ในการเลือกพินที่โปรโมทที่คุณเห็น

ดูบทความอื่น
มีความคิดเห็นอย่างไรกับพินที่โปรโมท
ส่งความคิดเห็นให้เรา