โฆษณา

โฆษณาคือพินที่ธุรกิจจ่ายเงินเพื่อโปรโมท พินเหล่านี้จะปรากฏในหน้าฟีดหลักและผลการค้นหาของคุณ

หากคุณเห็นผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ ก็สามารถซื้อได้ คลิกที่พินซึ่งจะนำคุณไปที่เว็บไซต์ของผู้โฆษณาซึ่งคุณสามารถทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์

หากคุณเห็นโฆษณาที่คุณไม่สนใจ คุณก็สามารถซ่อนได้ Pinterest จะใช้ความคิดเห็นของคุณเพื่อทำให้แน่ใจว่าคุณจะเห็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นในอนาคต

หากคุณไม่ต้องการเห็นโฆษณาจากผู้โฆษณารายใดรายหนึ่ง คุณสามารถบล็อกโปรไฟล์ Pinterest ของผู้โฆษณารายนั้นได้ โดยบล็อกได้สูงสุด 1,000 ราย

แม้ว่าคุณจะปิดโฆษณาไม่ได้ทั้งหมด แต่สามารถจำกัดประเภทของข้อมูลที่เราใช้ในการเลือกแสดงโฆษณาให้คุณเห็นได้

มีความคิดเกี่ยวกับโฆษณาใช่หรือไม่
ส่งความคิดเห็นให้เรา