การบล็อกเมื่อกระทำการเกินอัตราที่จำกัดไว้

การบล็อกมักเกิดขึ้นเมื่อคุณทำบางอย่างเร็วหรือบ่อยเกินไป

คุณอาจถูกบล็อกถ้าคุณ:

  • เข้าสู่ระบบหลายครั้ง
  • แสดงความคิดเห็นในพินต่างๆ เร็วมากเกินไป
  • โพสต์ความคิดเห็นเดิมหลายครั้ง
  • ติดตามบุคคลจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ
  • เพิ่มหรือบันทึกพินจำนวนมากจากเว็บไซต์เดียวกันเร็วเกินไป
  • ใช้ตัวย่อลิงก์หรือลิงก์เปลี่ยนเส้นทาง เช่น bit.ly

การป้องกันไม่ให้ถูกบล็อกในอนาคต

  • กรุณารอ 30 นาทีถึง 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะกระทำการใดๆ ดังกล่าวข้างต้นอีก
  • บันทึกพินจากแหล่งต้นฉบับเท่านั้น
  • เลือกใช้ลิงก์เต็มแทนการใช้ลิงก์ย่อหรือลิงก์เปลี่ยนเส้นทางเมื่อต้องการแนบลิงก์ในความคิดเห็นหรือคำอธิบาย

ขีดจำกัดส่วนใหญ่จะลบออกไปโดยอัตโนมัติภายใน 24 ชั่วโมง

ดูบทความอื่น
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา