รายงานคำพูดแสดงความเกลียดชัง

Pinterest ไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่มีเจตนาโจมตีกลุ่มคนที่มีความสุ่มเสี่ยง อันมีพื้นฐานมาจากเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ สภาวะทางเพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการ หรือสภาวะการเจ็บป่วยใดๆ

การใช้ภาษาที่หยาบคายโดยมุ่งหมายไปที่รัฐบาล บุคคลสาธารณะ หรือกลุ่มคนอื่นๆ ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนโยบายของเรา

หากคุณพบเห็นคำพูดที่แสดงความเกลียดชังใน Pinterest โปรดรายงานให้เราทราบ และหากคุณพบเห็นพินหรือความคิดเห็นที่มีสัญญาณว่าเป็นการข่มขู่โดยใช้ความรุนแรงอย่างแท้จริง โปรดแจ้งให้เราทราบทันที หากจำเป็น กรุณาติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในท้องถิ่นของคุณ

สำหรับการป้องกันการโจมตีที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยง โปรดดูที่นโยบายป้องกันการล่วงละเมิด

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา