การส่งคำขอเข้าร่วมบอร์ด

เมื่อใช้งาน Pinterest บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นส่งคำขอเข้าร่วมบอร์ดของคุณได้ และบางบอร์ดก็อนุญาตให้คุณสามารถส่งคำขอเข้าร่วมได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าจากเจ้าของบอร์ดนั้นๆ

การอนุญาตให้ส่งคำขอเข้าร่วมบอร์ดของคุณ

การส่งคำขอเข้าร่วมบอร์ดของผู้อื่น

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา