แชร์พิน บอร์ด หรือโปรไฟล์กับเพื่อนๆ ใน Pinterest

ส่งพิน
 • คลิกพินเพื่อเปิด
 • คลิก ทางด้านขวาของพิน
 • ค้นหารายชื่อติดต่อด้วยการป้อนชื่อหรืออีเมลของบุคคลในแถบค้นหา หรือเลือกบุคคลใน Pinterest ที่แนะนำ
 • เลือกผู้รับแล้วคลิกส่ง
 • ส่งบอร์ด
 • คลิกบอร์ดเพื่อเปิด
 • คลิก เหนือพิน
 • ค้นหารายชื่อติดต่อด้วยการป้อนชื่อหรืออีเมลของบุคคลในแถบค้นหา หรือเลือกบุคคลใน Pinterest ที่แนะนำ
 • เลือกผู้รับแล้วคลิกส่ง
 • ส่งโปรไฟล์
 • เปิดโปรไฟล์ที่ต้องการแชร์
 • คลิก ที่ด้านบนของพิน
 • ค้นหารายชื่อติดต่อด้วยการป้อนชื่อหรืออีเมลของบุคคลในแถบค้นหา หรือเลือกบุคคลใน Pinterest ที่แนะนำ
 • เลือกผู้รับแล้วคลิกส่ง
 • ส่งพินจากหน้าฟีดหลักของคุณ
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • แตะ ที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอ
 • ค้นหารายชื่อติดต่อด้วยการแตะที่แถบค้นหาหรือเลือกบุคคลใน Pinterest ที่แนะนำ
 • แตะส่ง
 • ส่งพินจากบอร์ดของคุณ
 • แตะบอร์ดเพื่อเปิด
 • แตะเลือกเหนือพินของคุณ
 • เลือกพินที่คุณต้องการส่ง
 • แตะ ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 • ค้นหารายชื่อติดต่อด้วยการแตะที่แถบค้นหาหรือเลือกบุคคลใน Pinterest ที่แนะนำ
 • แตะส่ง
 • ส่งบอร์ดของคุณ
 • แตะบอร์ดเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
 • แตะแชร์
 • ค้นหารายชื่อติดต่อด้วยการแตะที่แถบค้นหาหรือเลือกบุคคลใน Pinterest ที่แนะนำ
 • แตะส่ง
 • ส่งบอร์ดของคนอื่น
 • แตะบอร์ดเพื่อเปิด 
 • แตะ เหนือพิน
 • ค้นหารายชื่อติดต่อด้วยการแตะที่แถบค้นหาหรือเลือกบุคคลใน Pinterest ที่แนะนำ
 • แตะส่ง
 • ส่งโปรไฟล์
 • เปิดโปรไฟล์ที่ต้องการแชร์
 • แตะ ใต้ชื่อโปรไฟล์
 • ค้นหารายชื่อติดต่อด้วยการแตะที่แถบค้นหาหรือเลือกบุคคลใน Pinterest ที่แนะนำ
 • แตะส่ง
 • ส่งพินจากหน้าฟีดหลักของคุณ
 • แตะพินเพื่อเปิด 
 • แตะ ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ
 • ค้นหารายชื่อติดต่อด้วยการแตะที่แถบค้นหาหรือเลือกบุคคลใน Pinterest ที่แนะนำ
 • แตะ ส่ง
 • ส่งพินจากบอร์ดของคุณ
 • แตะบอร์ดของคุณเพื่อเปิด
 • แตะ เลือ เหนือพินของคุณ
 • เลือกพินที่คุณต้องการส่ง
 • แตะ ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 • ค้นหารายชื่อติดต่อด้วยการแตะที่แถบค้นหาหรือเลือกบุคคลใน Pinterest ที่แนะนำ
 • แตะ ส่ง
 • ส่งบอร์ดของคนอื่น
 • แตะบอร์ดเพื่อเปิด
 • แตะ ใต้ชื่อบอร์ด
 • ค้นหารายชื่อติดต่อด้วยการแตะที่แถบค้นหาหรือเลือกบุคคลใน Pinterest ที่แนะนำ
 • แตะ ส่ง
 • ส่งบอร์ดของคุณ
 • แตะบอร์ดของคุณเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
 • แตะ แชร์
 • ค้นหารายชื่อติดต่อด้วยการแตะที่แถบค้นหาหรือเลือกบุคคลใน Pinterest ที่แนะนำ
 • แตะ ส่ง
 • ส่งโปรไฟล์
 • เปิดโปรไฟล์ที่ต้องการแชร์
 • แตะ ใต้ชื่อโปรไฟล์
 • ค้นหารายชื่อติดต่อด้วยการแตะที่แถบค้นหาหรือเลือกบุคคลใน Pinterest ที่แนะนำ
 • แตะ ส่ง
 • เมื่อคุณกำลังจะแชร์พินหรือส่งข้อความบน Pinterest เราจะแนะนำตัวเลือกบุคคลซึ่งประกอบไปด้วยคนที่คุณเคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยบน Pinterest มาแล้วก่อนหน้านี้ และหากคุณแชร์ข้อมูลสมุดโทรศัพท์หรือรายชื่อเพื่อนบน Facebook กับเรา เราจะสามารถแนะนำคนในรายชื่อเหล่านั้นที่เรารู้ว่าใช้ Pinterest ได้อีกด้วย โดยเราจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการเชื่อมต่อคุณกับพวกเขาเท่านั้น

  หากคุณต้องการแชร์พินนอก Pinterest เรียนรู้วิธีแชร์พิน.

  End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?