การส่งพิน บอร์ด และโปรไฟล์

แชร์พิน บอร์ด หรือโปรไฟล์กับเพื่อนๆ ใน Pinterest

เมื่อคุณกำลังจะแชร์พินหรือส่งข้อความบน Pinterest เราจะแนะนำตัวเลือกบุคคลซึ่งประกอบไปด้วยคนที่คุณเคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยบน Pinterest มาแล้วก่อนหน้านี้ และหากคุณแชร์ข้อมูลสมุดโทรศัพท์หรือรายชื่อเพื่อนบน Facebook กับเรา เราจะสามารถแนะนำคนในรายชื่อเหล่านั้นที่เรารู้ว่าใช้ Pinterest ได้อีกด้วย โดยเราจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการเชื่อมต่อคุณกับพวกเขาเท่านั้น

หากคุณต้องการแชร์พินนอก Pinterest เรียนรู้วิธีแชร์พิน.

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา