การฆ่าตัวตาย ทำร้ายตนเอง และป้องกันความรุนแรงในครอบครัว

เราลบเนื้อหาที่แสดงการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองหรือกระตุ้นการฆ่าตัวตาย การทำร้ายตนเอง การรับประทานอาหารผิดปกติ หรือการใช้สารเสพติด ซึ่งรวมถึงภาพกราฟิกภาพของเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำร้ายตนเอง และเนื้อหาแกล้งหรือหลอกล้อผู้คนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเอง

หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังกระสบปัญหา เรามีแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง ที่คุณจะขอรับได้ฟรี เป็นความลับ และรับการช่วยเหลือได้ทันที

นานาชาติ

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ละตินอเมริกา

ยุโรป

เอเชียและออสเตรเลีย

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา