เชื่อมโยงและสลับระหว่างบัญชีที่เชื่อมโยง

เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ด้วยอีเมลและรหัสผ่านเดียว และสลับไปมาระหว่างบัญชีโดยไม่ต้องออกจากระบบ โดยคุณสามารถเพิ่มบัญชี Pinterest ได้สูงสุด 4 บัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีธุรกิจ

เพิ่มบัญชีที่เชื่อมโยงไว้

คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีธุรกิจที่มีกับบัญชีของคุณได้

สลับบัญชีที่เชื่อมโยงต่างๆ

คุณสามารถสลับบัญชีได้หากคุณยังคงอยู่ในเซสชันเบราว์เซอร์เดิม แต่คุณจะไม่สามารถสลับบัญชีได้หากคุณล้างแคชและคุกกี้ของคุณ หรือหากคุณเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์อื่น

นำบัญชีที่เชื่อมโยงออก

ออกจากระบบของบัญชีนั้น เพื่อนำบัญชีที่เชื่อมโยงออก