เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ด้วยอีเมลและรหัสผ่านเดียว และสลับไปมาระหว่างบัญชีโดยไม่ต้องออกจากระบบ โดยคุณสามารถเพิ่มบัญชี Pinterest ได้สูงสุด 4 บัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีธุรกิจ

เพิ่มบัญชีที่เชื่อมโยงไว้

คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีธุรกิจที่มีกับบัญชีของคุณได้

 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ส่วนตัวของคุณ
 • คลิก ไอคอนลูกศรชี้ลงรูปตัววี ที่มุมขวาบนเพื่อเปิดเมนู
 • เลือก เพิ่มบัญชี
 • ในส่วนเชื่อมต่อบัญชีที่มีอยู่ ให้คลิกเชื่อมต่อบัญชี
 • กรอกที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของอีกบัญชีหนึ่ง แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ หรือคลิกดำเนินการต่อด้วย Facebook หรือดำเนินการต่อด้วย Google
 • คลิกเข้าสู่ระบบ
 • ระบบจะนำคุณไปสู่บัญชีที่ได้เชื่อมโยงไว้

 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์แล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ส่วนตัวของคุณ
 • แตะรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาล่าง
 • แตะ ไอคอนนอต ที่มุมขวาบน
 • แตะ เพิ่มบัญชี
 • ในส่วนเชื่อมต่อบัญชีที่มีอยู่ ให้แตะเชื่อมต่อบัญชี
 • กรอกที่อยู่อีเมลของอีกบัญชีหนึ่ง แล้วแตะดำเนินการต่อ หรือแตะดำเนินการต่อด้วยอีเมล ดำเนินการต่อด้วย Facebook หรือดำเนินการต่อด้วย Google
 • กรอกรหัสผ่าน แล้วแตะเข้าสู่ระบบ
 • ระบบจะนำคุณไปสู่บัญชีที่ได้เชื่อมโยงไว้

 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ แล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ส่วนตัวของคุณ
 • แตะรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาล่าง
 • แตะ ไอคอนนอต ที่มุมขวาบน
 • แตะ เพิ่มบัญชี
 • ในส่วนเชื่อมต่อบัญชีที่มีอยู่ ให้แตะเชื่อมต่อบัญชี
 • แตะ เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ หรือแตะ ดำเนินการต่อด้วยเมล, ดำเนินการต่อด้วย Facebook หรือดำเนินการต่อด้วย Google เพื่อสร้างบัญชีใหม่
 • หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชีที่มีอยู่ ให้แตะเข้าสู่ระบบด้วย Facebook,เข้าสู่ระบบด้วย Google หรือป้อนอีเมลและรหัสผ่าน แล้วแตะ เข้าสู่ระบบ
 • ระบบจะนำคุณไปสู่บัญชีที่ได้เชื่อมโยงไว้

  สลับบัญชีที่เชื่อมโยงต่างๆ

  คุณสามารถสลับบัญชีได้หากคุณยังคงอยู่ในเซสชันเบราว์เซอร์เดิม แต่คุณจะไม่สามารถสลับบัญชีได้หากคุณล้างแคชและคุกกี้ของคุณ หรือหากคุณเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์อื่น

 • คลิก ที่มุมบนขวา
 • คลิกที่หนึ่งในบัญชีอื่นของคุณเพื่อสลับไปยังบัญชีนั้น
 • แตะรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาล่าง
 • แตะ ไอคอนนอต ที่มุมขวาบน
 • แตะ สลับบัญชี
 • เลือกบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยนไปใช้
 • แตะรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาล่าง
 • แตะ ไอคอนนอต ที่มุมขวาบน
 • แตะ สลับบัญชี
 • เลือกบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยนไปใช้
 • นำบัญชีที่เชื่อมโยงออก

  ออกจากระบบของบัญชีนั้น เพื่อนำบัญชีที่เชื่อมโยงออก

 • แตะ ไอคอนลูกศรชี้ลงรูปตัววี ที่มุมขวาบน
 • แตะออกจากระบบ
 • ระบบจะนำคุณไปสู่บัญชี Pinterest อื่นๆ ที่ได้เชื่อมโยงไว้

 • แตะรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาล่าง
 • แตะ ไอคอนนอต ที่มุมขวาบน
 • แตะออกจากระบบ
 • ระบบจะนำคุณไปสู่บัญชี Pinterest อื่นๆ ที่ได้เชื่อมโยงไว้

 • แตะรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาล่าง
 • แตะ ไอคอนนอต ที่มุมขวาบน
 • แตะออกจากระบบ
 • ระบบจะนำคุณไปสู่บัญชี Pinterest อื่นๆ ที่ได้เชื่อมโยงไว้

  End of Other articles Links
  Still need help? Contact us
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?