หัวข้อ

หัวข้อ คือฟีดของพินที่เกี่ยวข้องกับหมวดใดหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ หากคุณต้องการเห็นพินที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นเพิ่มเติมบนหน้าฟีดหลัก ให้เลือกติดตามหัวข้อดังกล่าว

ติดตามหัวข้อ

 1. จากโปรไฟล์ของคุณ คลิกแท็บ หัวข้อ
 2. เลื่อนดูหัวข้อต่างๆ ที่แนะนำ แล้วคลิกที่หัวข้อเพื่อดูพินเพิ่มเติม
 3. คลิก ติดตาม ที่หัวข้อที่คุณต้องการเพิ่มลงในหน้าฟีดหลัก
 1. จากโปรไฟล์ของคุณ แตะแท็บ หัวข้อ
 2. แตะ หาหัวข้อที่จะติดตาม
 3. เลือกหัวข้อที่คุณต้องการติดตาม จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น
 1. จากโปรไฟล์ของคุณ แตะแท็บ หัวข้อ
 2. แตะ หาหัวข้อที่จะติดตาม
 3. เลือกหัวข้อที่คุณต้องการติดตามจากนั้นแตะ เสร็จสิ้น

เลิกติดตามหัวข้อ

 1. จากโปรไฟล์ของคุณ คลิกแท็บ หัวข้อ
 2. เลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูหัวข้อทั้งหมดที่คุณกำลังติดตาม
 3. คลิก กำลังติดตาม ใต้หัวข้อที่คุณไม่ต้องการจะเห็นบนหน้าฟีดหลักของคุณอีก
 1. จากโปรไฟล์ของคุณ แตะแท็บ หัวข้อ
 2. เลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูหัวข้อทั้งหมดที่คุณกำลังติดตาม
 3. แตะ กำลังติดตาม ที่หัวข้อที่คุณไม่ต้องการเห็นบนหน้าฟีดหลักของคุณอีก
 1. จากโปรไฟล์ของคุณ แตะแท็บ หัวข้อ
 2. เลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูหัวข้อทั้งหมดที่คุณกำลังติดตาม
 3. แตะ กำลังติดตาม ใต้หัวข้อที่คุณไม่ต้องการเห็นบนหน้าฟีดหลักของคุณอีก

เมื่อคุณยกเลิกการติดตามหัวข้อ คุณจะมีตัวเลือกให้ติดตามหัวข้ออีกครั้ง

ดูบทความอื่น

Skip ดูบทความอื่น Links
End of ดูบทความอื่น Links
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา