รายงานความโปร่งใส

Pinterest ได้เผยแพร่รายงานความโปร่งใสปีละสองครั้งตั้งแต่ปี 2013 รายงานนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณข้อมูลและคำขอลบที่ได้รับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐ

ด้านล่างนี้คือรายงานความโปร่งใสสำหรับครึ่งแรกของปี 2020 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราตอบสนองต่อคำขอข้อมูลผู้ใช้ โปรดดูแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเรา

รายงานความโปร่งใสประจำปี 2020

คำขอข้อมูลของรัฐบาล

Pinterest ได้รับคำขอทางกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐสำหรับข้อมูลผู้ใช้ Pinterest เราตรวจสอบแต่ละคำขออย่างถี่ถ้วนและจัดทำข้อมูลสำหรับคำขอที่ตรงตามข้อกำหนดในแนวทางของเรา นโยบายของเราคือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับคำขอข้อมูลจากรัฐบาลก่อนจะทำการเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่เราจะถูกห้ามตามกฎหมายหรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน

สหรัฐอเมริกา

ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก บัญชี   จำนวนบัญชีที่ได้รับแจ้ง**
หมายศาล 28 28 34 3
คำสั่งศาล  3 3 5 0
หมายทั่วไป 14 14 15 2
อื่นๆ* 1 1 1 0
รวม 46 46 55 5

 

นานาชาติ

ประเทศ ประเภท คำขอ เบิกข้อมูลออก จำนวนบัญชีทั้งหมด จำนวนบัญชีที่ได้รับแจ้ง**
แคนาดา อื่นๆ* 1 1 1 0
รวม -- 1 1 1 0

*อื่นๆ: คำขอบังคับใช้กฎหมาย เช่น คำสั่งดักฟัง การใช้อุปกรณ์การตรวจสอบหมายเลขการโทรเข้าและโทรออก และคำขอเปิดเผยข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน

**บัญชีที่ได้รับแจ้ง: บัญชีที่เจ้าของบัญชีได้รับแจ้งก่อนการเบิกข้อมูลออก

*หมายสั่งจากสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ

ระยะเวลา จำนวนคำขอ
มกราคม - มิถุนายน 2020 0-249

*หมายสั่งจากสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ: จดหมายและคำสั่งเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติใดๆ ที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. สืบราชการลับต่างประเทศเพื่อขอข้อมูลของผู้ใช้

คำขอจากรัฐบาลให้นำเนื้อหาออก

เราได้รับคำขอจากหน่วยงานของรัฐให้ลบเนื้อหาบน Pinterest ที่อาจผิดกฎหมายในประเทศของนั้นๆ และ/หรือละเมิดแนวทางการใช้ชุมชนของเรา

เราตรวจสอบคำขอลบเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหามีการละเมิดแนวทางการใช้ชุมชนของเราหรือไม่ ทีมของเราดำเนินการกับการละเมิดด้วยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่การนำเนื้อหาออกจากการเข้าถึงทั่วโลกไปจนถึงการจำกัดเนื้อหา หากเนื้อหานั้นละเมิดกฎหมายท้องถิ่นของประเทศที่ส่งคำขอนั้น

Pinterest ได้รับคำขอทั้งหมด 919 รายการจากหน่วยงานรัฐบาล 6 แห่งภายนอกสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2020 เราได้ลบเนื้อหาตามคำขอ 790 รายการเนื่องจากมีการละเมิดแนวทางการใช้ชุมชนของเรา และจำกัดเนื้อหาตามคำขอ 129 คำขอที่เหลือ

ประเทศ  การละเมิดแนวทางการใช้ชุมชน* การนำออกตามกฎหมาย**
เบลเยียม 6 0
เยอรมัน 1 28
คาซัคสถาน 2 0
เกาหลี 76 1
รัสเซีย 687 96
ตุรกี 18 4
รวม 790 129

*การละเมิดแนวทางการใช้ชุมชน: เนื้อหาละเมิดแนวทางการใช้ชุมชน Pinterest และถูกลบออกจากแพลตฟอร์ม

**การนำออกทางกฎหมาย: เนื้อหาได้รับการรายงานโดยหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่ได้ละเมิดแนวทางการใช้ชุมชน Pinterest ดังนั้นจึงถูกจำกัดไม่ให้ปรากฏเฉพาะในประเทศที่มีการร้องขอตามกฎหมายท้องถิ่น 

ความปลอดภัยของเด็ก

Pinterest ไม่ยอมให้มีเนื้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSAM) เรามีนโยบายเข้มงวดที่จะไม่ให้มีเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความใดๆ ที่เป็นการใช้ประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ การตรวจจับและลบเนื้อหาลักษณะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา และเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (NCMEC) เพื่อต่อสู้กับการกระทำประเภทนี้

Pinterest ยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อระบุและตรวจสอบ CSAM ด้วย เราได้ส่งรายงาน CyberTipline 1,638 ฉบับไปยัง NCMEC ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020

ระยะเวลา รายงาน Cybertip
มกราคม - มิถุนายน 2020 1,638

 

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา