การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย

ดูคำแนะนำสำหรับ:

สำหรับการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านและรหัสยืนยันทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ แม้ว่าจะมีใครทราบรหัสผ่านของคุณ แต่จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ถ้าไม่มีโทรศัพท์หรือรหัสสำรองของคุณ

โปรดทราบว่าสามารถตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนได้จากเบราวเซอร์ที่เชื่อถือได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย

 1. เข้าสู่ระบบ Pinterest บนเว็บเบราว์เซอร์ที่เชื่อถือได้
 2. คลิก   ที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนู
 3. คลิก แก้ไขการตั้งค่า
 4. เลื่อนลงไปที่ส่วน "ความปลอดภัย"
 5. สลับสวิตช์ที่อยู่ถัดจาก "ต้องการรหัสสำหรับเข้าสู่ระบบ"
 6. ยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ถัดไป
 7. เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นคลิก ถัดไป
 8. ตรวจดูรหัสที่ได้รับในข้อความ SMS
 9. ป้อนรหัสนั้นลงไป แล้วคลิก ยืนยัน
 10. จดรหัสสำรองและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

โปรดยืนยันว่าคุณมีโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ในการรับข้อความ และเป็นแหล่งบันทึกรหัสสำรองที่ปลอดภัย เมื่อคุณเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน รหัสสำรองคือวิธีเดียวในการเข้าสู่ระบบ Pinterest โดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์

คุณสามารถเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขได้กับหนึ่งบัญชี หากต้องการเปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัยกับบัญชีหลายบัญชี คุณจะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์อื่นเพิ่มเติมที่ใช้งานบริการรับส่งข้อความได้

ปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน

 1. เข้าสู่ระบบ Pinterest บนเว็บเบราว์เซอร์ที่เชื่อถือได้
 2. คลิก   ที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนู
 3. เปิดการตั้งค่าโดยคลิกที่ แก้ไขการตั้งค่า
 4. เลื่อนลงไปที่ส่วน "ความปลอดภัย"
 5. สลับสวิตช์ที่อยู่ถัดจาก "ต้องการรหัสสำหรับเข้าสู่ระบบ"
 6. ยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ปิดใช้งาน
 1. Log in to Pinterest on a trusted web browser
 2. Click   at the top of Pinterest to open your menu
 3. Click Edit settings
 4. Scroll down to the “Security” section
 5. Toggle the switch next to "Require code at login"
 6. Confirm your password and click Next
 7. Add your phone number and click Next
 8. Check your text messages for a code sent by SMS
 9. Enter your code and click Verify
 10. Write down your backup code and keep it somewhere safe

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

Make sure you have a trusted phone that can receive text messages and a safe place to save your backup code. If you enable two-factor authentication, your backup code is the only way you can log in to Pinterest without access to your phone.

You can link a phone number to one account. If you want to enable two-factor authentication on more than one account, you'll need more than one phone number with texting enabled.

Turn off two-factor authentication

 1. Log in to Pinterest on a trusted web browser
 2. Click  at the top of Pinterest to open your menu
 3. Click Edit settings to open your settings
 4. Scroll down to the "Security" section
 5. Toggle the switch next to "Require code at login"
 6. Confirm your password and click Turn off

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

ดูบทความอื่น
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา