ปรับการตั้งค่า Pinterest ของคุณเพื่อเลือกประเทศหรือภาษาที่คุณต้องการ

อัปเดตประเทศของคุณ
 • คลิกที่ด้านขวาบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนู
 • เลือกการตั้งค่า
 • คลิกการตั้งค่าบัญชี
 • ในหัวข้อประเทศ/ภูมิภาค ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกประเทศของคุณ
 • จากโปรไฟล์ของคุณให้แตะ ที่ด้านซ้ายบน
 • เลือกการตั้งค่าบัญชี
 • แตะ ประเทศ/ภูมิภาค
 • เลือกประเทศของคุณ
 • จากโปรไฟล์ของคุณให้แตะ ที่ด้านซ้ายบน
 • เลือกการตั้งค่าบัญชี
 • แตะ ประเทศ/ภูมิภาค
 • เลือกประเทศของคุณ
 • อัปเดตภาษาของคุณ
 • คลิกที่ด้านขวาบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนู
 • เลือกการตั้งค่า
 • คลิกการตั้งค่าบัญชี
 • ในหัวข้อภาษา ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกภาษาของคุณ
 • แอป Pinterest ใช้ภาษาที่เลือกในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ เรียนรู้วิธีเปลี่ยนภาษาของคุณในศูนย์ความช่วยเหลือของ Android

  แอป Pinterest ใช้ภาษาที่เลือกในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ เรียนรู้วิธีเปลี่ยนภาษาของคุณใน Apple Support Center

  End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?