เพิ่ม แก้ไข หรือลบความคิดเห็น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับ:
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นบนพินหรือ @mention ผู้คนเพื่อให้พวกเขารู้ว่าคุณเจออะไรดี ๆ ก็ได้
 
เรียนรู้วิธี:
 
แสดงความคิดเห็นบนพิน
แก้ไขหรือลบความคิดเห็น
@mention ผู้คน
มีปัญหาในการแสดงความคิดเห็น?
หากคุณมีความคิดดีๆ เกี่ยวกับพิน เพียงแสดงความคิดเห็นลงไป
 
วิธีแสดงความคิดเห็นบนพิน:
 1. คลิกพิน
 2. คลิก ความคิดเห็น ที่ด้านล่างรูปภาพของพิน
 3. เพิ่มข้อความของคุณลงในกล่องแล้วคลิก ความคิดเห็น

หากต้องการแก้ไขความคิดเห็นที่โพสต์ไปแล้ว ก็แค่ลบความคิดเห็นเดิม แล้วเขียนความคิดเห็นใหม่อีกครั้ง
 
วิธีลบความคิดเห็น:
 1. คลิกพิน
 2. คลิก ความคิดเห็น ที่ด้านล่างรูปภาพของพิน
 3. เลื่อนเมาส์ไว้บนเครื่องหมาย X ที่วางอยู่ด้านขวาของความคิดเห็นของคุณ แล้วคลิก ลบความคิดเห็น
คุณยังสามารถลบความคิดเห็นของบุคคลอื่น ๆ ในพินของคุณเองได้ด้วย เพียงทำตามขั้นตอนด้านบน

คุณสามารถพูดถึงผู้อื่นในความคิดเห็นหรือคำอธิบายของพินได้โดยใช้ @mention และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือน
 
วิธีการ @mention บุคคลอื่น:
 1. พิมพ์สัญลักษณ์ @ และชื่อของบุคคล (เช่น @firstname)
 2. คลิกชื่อที่ถูกต้องจากรายการผลลัพธ์ที่เราแสดง
คนที่คุณกล่าวถึงจะได้รับแจ้งเตือนก็ต่อเมื่อพวกเขาติดตามบอร์ดของคุณและเปิดการแจ้งเตือนความคิดเห็นไว้ 

เพื่อช่วยป้องกันสแปม เราจะไม่อนุญาตให้บัญชีที่ไม่ได้ยืนยันที่อยู่อีเมลแสดงความคิดเห็น
 
วิธียืนยันที่อยู่อีเมล:
 1. ตรวจสอบกล่องรับอีเมล (และโฟลเดอร์สแปม) เพื่อดูอีเมลยืนยันจากเรา
 2. คลิก ยืนยันอีเมล ในอีเมล
 3. ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมลนั้น ให้ส่งอีเมลอีกครั้งโดยคลิก ส่งอีเมลใหม่อีกครั้ง ในหมายเหตุด้านบนของหน้าฟีดของคุณ

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

มีการจำกัดอักขระของความคิดเห็นไว้ที่ 500 ตัว เราขอแนะนำว่าพยายามเขียนให้สั้นและรื่นหู!
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นบนพินหรือ @mention ผู้คนเพื่อให้พวกเขารู้ว่าคุณเจออะไรดี ๆ ก็ได้
 
เรียนรู้วิธี:
 
แสดงความคิดเห็นบนพิน
แก้ไขหรือลบความคิดเห็น
@mention ผู้คน
มีปัญหาในการแสดงความคิดเห็น?
หากคุณมีความคิดดีๆ เกี่ยวกับพิน เพียงแสดงความคิดเห็นลงไป
 
วิธีแสดงความคิดเห็นบนพิน:
 1. แตะพิน
 2. แตะ เพิ่มความคิดเห็น ในช่องด้านล่างพิน
 3. ใส่ความคิดเห็น แล้วแตะ เพิ่ม

หากต้องการแก้ไขความคิดเห็นที่โพสต์ไปแล้ว ก็แค่ลบความคิดเห็นเดิม แล้วเขียนความคิดเห็นใหม่อีกครั้ง
 
วิธีลบความคิดเห็น:
 1. แตะพินที่คุณแสดงความเห็นเพื่อดูชัดๆ
 2. กดปุ่ม ข้างความคิดเห็นที่ต้องการลบ
 3. ยืนยันว่าคุณต้องการลบความคิดเห็นนี้จริงๆ แล้วแตะ ลบ

คุณสามารถพูดถึงผู้อื่นในความคิดเห็นหรือคำอธิบายของพินได้โดยใช้ @mention และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือน
 
วิธีการ @mention บุคคลอื่น:
 1. พิมพ์สัญลักษณ์ @ และชื่อของบุคคล (เช่น @firstname)
 2. แตะชื่อที่ต้องการจากรายการที่เราแสดง

เพื่อช่วยป้องกันสแปม เราจะไม่อนุญาตให้บัญชีที่ไม่ได้ยืนยันที่อยู่อีเมลแสดงความคิดเห็น
 
วิธียืนยันอีเมลของคุณ:
 1. ตรวจสอบกล่องรับอีเมล (และโฟลเดอร์สแปม) เพื่อดูอีเมลยืนยันจากเรา
 2. แตะ อีเมลยืนยัน ในอีเมล
 3. ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมลนั้น คุณสามารถขอให้เราส่งอีเมลอีกครั้งโดยแตะ ส่งอีเมลใหม่อีกครั้ง  ในหมายเหตุด้านบนของหน้าฟีดของคุณ

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

มีการจำกัดอักขระของความคิดเห็นไว้ที่ 500 ตัว เราขอแนะนำว่าพยายามเขียนให้สั้นและรื่นหู!
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นบนพินหรือ @mention ผู้คนเพื่อให้พวกเขารู้ว่าคุณเจออะไรดี ๆ ก็ได้
 
เรียนรู้วิธี:
 
แสดงความคิดเห็นบนพิน
แก้ไขหรือลบความคิดเห็น
@mention ผู้คน
มีปัญหาในการแสดงความคิดเห็น?
หากคุณมีความคิดดีๆ เกี่ยวกับพิน เพียงแสดงความคิดเห็นลงไป
 
วิธีแสดงความคิดเห็นบนพิน:
 1. แตะพิน
 2. แตะ เพิ่มความคิดเห็น ในช่องด้านล่างพิน
 3. เพิ่มความคิดเห็น แล้วแตะ ส่ง

หากต้องการแก้ไขความคิดเห็นที่โพสต์ไปแล้ว ก็แค่ลบความคิดเห็นเดิม แล้วเขียนความคิดเห็นใหม่อีกครั้ง
 
วิธีลบความคิดเห็น:
 1. แตะพิน
 2. แตะปุ่ม x ข้างความคิดเห็นที่ต้องการลบ
 3. แตะ ลบ เพื่อยืนยัน

คุณสามารถพูดถึงผู้อื่นในความคิดเห็นหรือคำอธิบายของพินได้โดยใช้ @mention และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือน
 
วิธีการ @mention บุคคลอื่น:
 1. พิมพ์สัญลักษณ์ @ และชื่อของบุคคล (เช่น @firstname)
 2. แตะชื่อที่ต้องการจากรายการที่เราแสดง

เพื่อช่วยป้องกันสแปม เราจะไม่อนุญาตให้บัญชีที่ไม่ได้ยืนยันที่อยู่อีเมลแสดงความคิดเห็น
 
วิธียืนยันที่อยู่อีเมล:
 1. ตรวจสอบกล่องรับอีเมล (และโฟลเดอร์สแปม) เพื่อดูอีเมลยืนยันจากเรา
 2. แตะ ยืนยันอีเมล ในอีเมล
 3. ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมลนั้น ให้ส่งอีเมลอีกครั้งโดยแตะ ส่งอีเมลใหม่อีกครั้ง ในหมายเหตุด้านบนของหน้าฟีดของคุณ

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

มีการจำกัดอักขระของความคิดเห็นไว้ที่ 500 ตัว เราขอแนะนำว่าพยายามเขียนให้สั้นและรื่นหู!
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นบนพินหรือ @mention ผู้คนเพื่อให้พวกเขารู้ว่าคุณเจออะไรดี ๆ ก็ได้
 
เรียนรู้วิธี:
 
แสดงความคิดเห็นบนพิน
แก้ไขหรือลบความคิดเห็น
@mention ผู้คน
มีปัญหาในการแสดงความคิดเห็น?
หากคุณมีความคิดดีๆ เกี่ยวกับพิน เพียงแสดงความคิดเห็นลงไป
 
วิธีแสดงความคิดเห็นบนพิน:
 1. แตะพิน
 2. แตะ เพิ่มความคิดเห็น ในช่องด้านล่างพิน
 3. เพิ่มความคิดเห็น แล้วแตะ ส่ง

หากต้องการแก้ไขความคิดเห็นที่โพสต์ไปแล้ว ก็แค่ลบความคิดเห็นเดิม แล้วเขียนความคิดเห็นใหม่อีกครั้ง
 
วิธีลบความคิดเห็น:
 1. แตะพิน
 2. แตะปุ่ม x ข้างความคิดเห็นที่ต้องการลบ
 3. แตะ ลบ เพื่อยืนยัน

คุณสามารถพูดถึงผู้อื่นในความคิดเห็นหรือคำอธิบายของพินได้โดยใช้ @mention และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือน
 
วิธีการ @mention บุคคลอื่น:
 1. พิมพ์สัญลักษณ์ @ และชื่อของบุคคล (เช่น @firstname)
 2. แตะชื่อที่ต้องการจากรายการที่เราแสดง

เพื่อช่วยป้องกันสแปม เราจะไม่อนุญาตให้บัญชีที่ไม่ได้ยืนยันที่อยู่อีเมลแสดงความคิดเห็น
 
วิธียืนยันที่อยู่อีเมล:
 1. ตรวจสอบกล่องรับอีเมล (และโฟลเดอร์สแปม) เพื่อดูอีเมลยืนยันจากเรา
 2. แตะ อีเมลยืนยัน ในอีเมล
 3. ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมลนั้น ให้ส่งอีเมลอีกครั้งโดยแตะ ส่งอีเมลใหม่อีกครั้ง ในหมายเหตุด้านบนของหน้าฟีดของคุณ

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

มีการจำกัดอักขระของความคิดเห็นไว้ที่ 500 ตัว เราขอแนะนำว่าพยายามเขียนให้สั้นและรื่นหู!