เพิ่ม แก้ไข หรือลบความคิดเห็น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับ:
You can comment on Pins when you find something great.
เรียนรู้วิธี:
 
แสดงความคิดเห็นบนพิน
แก้ไขหรือลบความคิดเห็น
มีปัญหาในการแสดงความคิดเห็น?
หากคุณมีความคิดดีๆ เกี่ยวกับพิน เพียงแสดงความคิดเห็นลงไป
 
วิธีแสดงความคิดเห็นบนพิน:
 1. คลิกพิน
 2. คลิก ความคิดเห็น ที่ด้านล่างรูปภาพของพิน
 3. เพิ่มข้อความของคุณลงในกล่องแล้วคลิก ความคิดเห็น

วิธีแก้ไขหรือลบความคิดเห็น
 1. คลิก ความคิดเห็น ของพินนั้น
 2. คลิก ปุ่ม จุดสามจุด ด้านข้างความคิดเห็นที่ต้องการแก้ไขหรือลบทิ้ง
 3. หากต้องการแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ให้คลิก แก้ไข จากนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยให้กด Enter เพื่อบันทึก
 4. หากต้องการลบความคิดเห็นของคุณ ให้คลิก ลบ

เพื่อช่วยป้องกันสแปม เราจะไม่อนุญาตให้บัญชีที่ไม่ได้ยืนยันที่อยู่อีเมลแสดงความคิดเห็น
 
วิธียืนยันที่อยู่อีเมล:
 1. ตรวจสอบกล่องรับอีเมล (และโฟลเดอร์สแปม) เพื่อดูอีเมลยืนยันจากเรา
 2. คลิก ยืนยันอีเมล ในอีเมล
 3. ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมลนั้น ให้ส่งอีเมลอีกครั้งโดยคลิก ส่งอีเมลใหม่อีกครั้ง ในหมายเหตุด้านบนของหน้าฟีดของคุณ

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

มีการจำกัดอักขระของความคิดเห็นไว้ที่ 500 ตัว เราขอแนะนำว่าพยายามเขียนให้สั้นและรื่นหู!

เราทำการ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของการแสดงความคิดเห็น โดยขณะนี้ ความคิดเห็นจะแสดงกับพินทุกเวอร์ชัน ความคิดเห็นบนบอร์ดที่เป็นความลับหรือบอร์ดกลุ่มจะยังคงเหมือนเดิม แต่จะมีการปรับปรุงการแสดงความคิดเห็นเฉพาะกับบอร์ดอื่นๆ เท่านั้น

You can comment on Pins when you find something great.
เรียนรู้วิธี:
 
แสดงความคิดเห็นบนพิน
แก้ไขหรือลบความคิดเห็น
@mention ผู้คน
มีปัญหาในการแสดงความคิดเห็น?
หากคุณมีความคิดดีๆ เกี่ยวกับพิน เพียงแสดงความคิดเห็นลงไป
 
วิธีแสดงความคิดเห็นบนพิน:
 1. แตะพิน
 2. แตะ เพิ่มความคิดเห็น ในช่องด้านล่างพิน
 3. ใส่ความคิดเห็น แล้วแตะ เพิ่ม

วิธีแก้ไขหรือลบความคิดเห็น
 1. แตะที่ ความคิดเห็น ของพินนั้น
 2. แตะ แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
 3. แตะ ปุ่ม จุดสามจุด ด้านข้างความคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ
 4. หากต้องการแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ให้คลิก แก้ไข จากนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยให้แตะ เสร็จ
 5. หากต้องการลบความคิดเห็นของคุณ ให้แตะ ลบ

คุณสามารถพูดถึงผู้อื่นในความคิดเห็นหรือคำอธิบายของพินได้โดยใช้ @mention และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือน
 
วิธีการ @mention บุคคลอื่น:
 1. พิมพ์สัญลักษณ์ @ และชื่อของบุคคล (เช่น @firstname)
 2. แตะชื่อที่ต้องการจากรายการที่เราแสดง

เพื่อช่วยป้องกันสแปม เราจะไม่อนุญาตให้บัญชีที่ไม่ได้ยืนยันที่อยู่อีเมลแสดงความคิดเห็น
 
วิธียืนยันอีเมลของคุณ:
 1. ตรวจสอบกล่องรับอีเมล (และโฟลเดอร์สแปม) เพื่อดูอีเมลยืนยันจากเรา
 2. แตะ อีเมลยืนยัน ในอีเมล
 3. ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมลนั้น คุณสามารถขอให้เราส่งอีเมลอีกครั้งโดยแตะ ส่งอีเมลใหม่อีกครั้ง  ในหมายเหตุด้านบนของหน้าฟีดของคุณ

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

มีการจำกัดอักขระของความคิดเห็นไว้ที่ 500 ตัว เราขอแนะนำว่าพยายามเขียนให้สั้นและรื่นหู!

We made some changes to the way comments work. Now, comments will show on all versions of a Pin. Comments on Secret boards and Group boards will stay the same, but comments on individual boards have been refreshed. Please let us know what you think.

You can comment on Pins when you find something great.
เรียนรู้วิธี:
 
แสดงความคิดเห็นบนพิน
แก้ไขหรือลบความคิดเห็น
มีปัญหาในการแสดงความคิดเห็น?
หากคุณมีความคิดดีๆ เกี่ยวกับพิน เพียงแสดงความคิดเห็นลงไป
 
วิธีแสดงความคิดเห็นบนพิน:
 1. แตะพิน
 2. แตะ เพิ่มความคิดเห็น ในช่องด้านล่างพิน
 3. เพิ่มความคิดเห็น แล้วแตะ ส่ง

วิธีแก้ไขหรือลบความคิดเห็น
 1. แตะที่ ความคิดเห็น ของพินนั้น
 2. แตะ ปุ่ม จุดสามจุด ด้านข้างความคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ
 3. หากต้องการแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ให้คลิก แก้ไข จากนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยให้แตะ เสร็จ
 4. หากต้องการลบความคิดเห็นของคุณ ให้แตะ ลบ แล้วยืนยันด้วยการแตะ ลบ อีกครั้ง

เพื่อช่วยป้องกันสแปม เราจะไม่อนุญาตให้บัญชีที่ไม่ได้ยืนยันที่อยู่อีเมลแสดงความคิดเห็น
 
วิธียืนยันที่อยู่อีเมล:
 1. ตรวจสอบกล่องรับอีเมล (และโฟลเดอร์สแปม) เพื่อดูอีเมลยืนยันจากเรา
 2. แตะ ยืนยันอีเมล ในอีเมล
 3. ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมลนั้น ให้ส่งอีเมลอีกครั้งโดยแตะ ส่งอีเมลใหม่อีกครั้ง ในหมายเหตุด้านบนของหน้าฟีดของคุณ

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

มีการจำกัดอักขระของความคิดเห็นไว้ที่ 500 ตัว เราขอแนะนำว่าพยายามเขียนให้สั้นและรื่นหู!

เราทำการ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของการแสดงความคิดเห็น โดยขณะนี้ ความคิดเห็นจะแสดงกับพินทุกเวอร์ชัน ความคิดเห็นบนบอร์ดที่เป็นความลับหรือบอร์ดกลุ่มจะยังคงเหมือนเดิม แต่จะมีการปรับปรุงการแสดงความคิดเห็นเฉพาะกับบอร์ดอื่นๆ เท่านั้น

You can comment on Pins when you find something great.
 
เรียนรู้วิธี:
 
แสดงความคิดเห็นบนพิน
แก้ไขหรือลบความคิดเห็น
@mention ผู้คน
มีปัญหาในการแสดงความคิดเห็น?
หากคุณมีความคิดดีๆ เกี่ยวกับพิน เพียงแสดงความคิดเห็นลงไป
 
วิธีแสดงความคิดเห็นบนพิน:
 1. แตะพิน
 2. แตะ เพิ่มความคิดเห็น ในช่องด้านล่างพิน
 3. เพิ่มความคิดเห็น แล้วแตะ ส่ง

วิธีแก้ไขหรือลบความคิดเห็น
 1. แตะที่ ความคิดเห็น ของพินนั้น
 2. แตะ ปุ่ม จุดสามจุด ด้านข้างความคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ
 3. หากต้องการแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ให้คลิก แก้ไข จากนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยให้แตะ เสร็จ
 4. หากต้องการลบความคิดเห็นของคุณ ให้แตะ ลบ แล้วยืนยันด้วยการแตะ ลบ อีกครั้ง

คุณสามารถพูดถึงผู้อื่นในความคิดเห็นหรือคำอธิบายของพินได้โดยใช้ @mention และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือน
 
วิธีการ @mention บุคคลอื่น:
 1. พิมพ์สัญลักษณ์ @ และชื่อของบุคคล (เช่น @firstname)
 2. แตะชื่อที่ต้องการจากรายการที่เราแสดง

เพื่อช่วยป้องกันสแปม เราจะไม่อนุญาตให้บัญชีที่ไม่ได้ยืนยันที่อยู่อีเมลแสดงความคิดเห็น
 
วิธียืนยันที่อยู่อีเมล:
 1. ตรวจสอบกล่องรับอีเมล (และโฟลเดอร์สแปม) เพื่อดูอีเมลยืนยันจากเรา
 2. แตะ อีเมลยืนยัน ในอีเมล
 3. ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมลนั้น ให้ส่งอีเมลอีกครั้งโดยแตะ ส่งอีเมลใหม่อีกครั้ง ในหมายเหตุด้านบนของหน้าฟีดของคุณ

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

มีการจำกัดอักขระของความคิดเห็นไว้ที่ 500 ตัว เราขอแนะนำว่าพยายามเขียนให้สั้นและรื่นหู!

เราทำการ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของการแสดงความคิดเห็น โดยขณะนี้ ความคิดเห็นจะแสดงกับพินทุกเวอร์ชัน ความคิดเห็นบนบอร์ดที่เป็นความลับหรือบอร์ดกลุ่มจะยังคงเหมือนเดิม แต่จะมีการปรับปรุงการแสดงความคิดเห็นเฉพาะกับบอร์ดอื่นๆ เท่านั้น