เลิกใช้งานหรือปิดบัญชีของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับ:
ไม่ว่าคุณจะกลับมา เลิกใช้ชั่วคราวหรือตลอดไป คุณก็สามารถเปิดใช้งานบัญชีเดิมได้ง่ายๆ
 
 

ยกเลิกใช้งานบัญชีของคุณ

หากต้องการปิดการใช้งานบัญชี:
 1. เข้าสู่ระบบ Pinterest
 2. คลิก "..." ที่มุมบนขวา
 3. คลิก การตั้งค่า
 4. คลิก ปิดใช้งานบัญชี ที่ด้านล่างของข้อมูลบัญชีเบื้องต้น
 5. เลือกเหตุผลที่ต้องการปิดใช้งานบัญชี
 6. ยืนยัน ว่าคุณต้องการปิดใช้งานบัญชี
หากเปลี่ยนใจ เพียงลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดิม บัญชีก็จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
 
เมื่อปิดการใช้งานบัญชี โพรไฟล์และบอร์ดต่างๆ ของคุณจะไม่ปรากฏบน Pinterest อีกต่อไป ถ้าคุณได้เชื่อมโยงบัญชีไว้กับ Facebook หรือ Twitter เราจะยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีเหล่านั้นด้วย คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบัญชีเก่าของคุณยังคงอยู่หรือไม่ โดยการไปยัง URL โพรไฟล์ของคุณที่  pinterest.com/USERNAME
อย่าเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบดูว่าบัญชีนั้นปิดใช้งานแล้วหรือไม่ เพราะการเข้าสู่ระบบจะเป็นการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
 
การปิดการใช้งานบัญชี ไม่ได้ทำอีเมลหรือชื่อนั้นว่างลง ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้หรืออีเมล ให้คุณแก้ไขการตั้งค่าแทนที่จะปิดใช้งานบัญชี
 
 

ปิดบัญชีของคุณอย่างถาวร

วิธีปิดบัญชีถาวร:

 1. เข้าสู่ระบบ Pinterest

 2. คลิก "..." ที่มุมบนขวา
 3. คลิก การตั้งค่า
 4. คลิก ปิดใช้งานบัญชี ที่ด้านล่างของข้อมูลบัญชีเบื้องต้น
 5. คลิก ปิดบัญชีของฉันถาวร  ที่ด้านล่างของตัวเลือก
 6. ยืนยัน ว่าคุณต้องการปิดบัญชี
 7. ในอีเมลยืนยัน คลิก ใช่ ปิดบัญชีเพื่อยืนยันการปิดบัญชี
If you have a business profile, you'll need to contact us to permanently close your account.
 
การปิดบัญชีถาวรจะทำให้คุณนำพินและบอร์ดกลับมาไม่ได้อีก 
 
โพรไฟล์สาธารณะของคุณจะถูกปิดการใช้งานในทันที แต่จะต้องใช้เวลา 14 วัน ก่อนที่บัญชีของคุณจะถูกปิดอย่างถาวร ถ้าคุณเปลี่ยนใจก่อนหมดเวลา 14 วัน ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แล้วเราจะส่งลิงค์ไปให้คุณเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
 
ปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่จากไป
เราสามารถปิดการใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับ หากสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้ติดต่อเรา เมื่อเราปิดใช้งานบัญชีแล้ว จะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีนั้นได้อีก 
 
เพราะเราต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ใน Pinterest เราจึงไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบได้
 

ปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่จากไป

ถ้าคุณอยากให้เราปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว กรุณาส่งอีเมลมาที่ care@pinterest.com พร้อมระบุ:
 1. ชื่อจริงของคุณ
 2. ชื่อนามสกุลและอีเมลในบัญชีของบุคคลนั้น
 3. ลิงก์ไปยังบัญชีของ Pinterest ของบุคคลนั้น (เช่น: pinterest.com/ชื่อผู้ใช้) หากคุณไม่ทราบ ให้ลองค้นหาบน https://pinterest.com/all/
 4. เอกสารยืนยันการเสียชีวิต (เช่น มรณบัตร ประกาศข่าวมรณกรรม ข่าวหนังสือพิมพ์)
 5. ความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ เช่น
 • ใบแจ้งเกิดหรือทะเบียนสมรส
 • การประกาศถึงความสัมพันธ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะ
 • แผนภูมิครอบครัว
 • ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ที่เจ้าพนักงานลงนามรับรอง
 • ถ้าชื่อคุณปรากฏในประกาศข่าวมรณกรรมด้วย นั่นก็เพียงพอแล้ว
ขอแสดงความเสียใจที่คุณสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก
 
ไม่ว่าคุณจะกลับมา เลิกใช้ชั่วคราวหรือตลอดไป คุณก็สามารถเปิดใช้งานบัญชีเดิมได้ง่ายๆ
 
เรียนรู้วิธี:
 
เปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
ยกเลิกใช้งานบัญชีของคุณ
ปิดบัญชีของคุณอย่างถาวร
ปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่จากไป
วิธีการเปิดใช้งานบัญชีเดิมอีกครั้ง:
 1. ไปที่ หน้าเข้าสู่ระบบของ Pinterest แล้วใส่อีเมลกับรหัสผ่านของคุณ
 2. ถ้าคุณจำรหัสผ่านไม่ได้ ก็สามารถ รีเซ็ตรหัสผ่านได้

หากต้องการปิดการใช้งานบัญชี:
 1. ไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะไอคอนเฟืองแล้วแตะ การตั้งค่า
 3. แตะ ปิดการใช้งานบัญชี ที่ด้านล่างของหน้า
 4. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดใช้งานบัญชีโดยแตะ ปิดการใช้งานบัญชีของฉัน
 5. ยืนยัน ว่าคุณต้องการปิดใช้งานบัญชี
เมื่อคุณปิดการใช้งาน โพรไฟล์และบอร์ดของคุณจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไปใน Pinterest ถ้าคุณเชื่อมโยงบัญชีอยู่กับ Facebook และ Twitter เราก็ยกเลิกการเชื่อมโยงนั้นด้วย
 
คุณสามารถไปที่ URL ของโพรไฟล์เก่าได้เพื่อเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีบัญชีแล้ว เช่น:  pinterest.com/example
อย่าเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบดูว่าบัญชีนั้นปิดใช้งานแล้วหรือไม่ เพราะการเข้าสู่ระบบจะเป็นการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
 
การปิดการใช้งานบัญชี ไม่ได้ทำอีเมลหรือชื่อผู้ใช้นั้นว่างลงถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้หรืออีเมล ให้คุณแก้ไขการตั้งค่าแทนที่จะปิดใช้งานบัญชี

วิธีปิดบัญชีถาวร:
 1. ไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะไอคอนเฟืองแล้วแตะ การตั้งค่า
 3. แตะ ปิดการใช้งานบัญชี ที่ด้านล่างของหน้า
 4. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดบัญชีของคุณโดยการแตะ ปิดบัญชี
 5. ยืนยัน ว่าคุณต้องการปิดบัญชี
 6. ในอีเมลยืนยัน คลิก ใช่ ปิดบัญชี เพื่อยืนยันการปิดบัญชี
If you have a business profile, you'll need to contact us to permanently close your account.
 
การปิดบัญชีถาวรจะทำให้คุณนำพินและบอร์ดกลับมาไม่ได้อีก 
 
โพรไฟล์สาธารณะของคุณจะถูก ปิดการใช้งาน ในทันที แต่จะต้องใช้เวลา 14 วัน ก่อนที่บัญชีของคุณจะถูกปิดอย่างถาวร  ถ้าคุณเปลี่ยนใจก่อนหมดเวลา 14 วัน ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แล้วเราจะส่งลิงค์ไปให้คุณเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง

เราสามารถปิดการใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับ หากสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้ติดต่อเรา เมื่อเราปิดใช้งานบัญชีแล้ว จะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีนั้นได้อีก 
 
เพราะเราต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ใน Pinterest เราจึงไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบได้
 
ถ้าคุณอยากให้เราปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว กรุณาส่งอีเมลมาที่ care@pinterest.com พร้อมระบุ:
 1. ชื่อจริงของคุณ
 2. ชื่อนามสกุลและอีเมลในบัญชีของบุคคลนั้น
 3. ลิงก์ไปยังบัญชี Pinterest ของบุคคลนั้น (เช่น pinterest.com/ชื่อผู้ใช้) ถ้าไม่ทราบ ให้ลองค้นหาใน https://pinterest.com/all/
 4. เอกสารยืนยันการเสียชีวิต (เช่น มรณบัตร ประกาศข่าวมรณกรรม ข่าวหนังสือพิมพ์)
 5. ความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ เช่น
 • ใบแจ้งเกิดหรือทะเบียนสมรส
 • การประกาศถึงความสัมพันธ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะ
 • แผนภูมิครอบครัว
 • ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ที่เจ้าพนักงานลงนามรับรอง
 • ถ้าชื่อคุณปรากฏในประกาศข่าวมรณกรรมด้วย นั่นก็เพียงพอแล้ว
ขอแสดงความเสียใจที่คุณสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก

ไม่ว่าคุณจะกลับมา เลิกใช้ชั่วคราวหรือตลอดไป คุณก็สามารถเปิดใช้งานบัญชีเดิมได้ง่ายๆ
 
เรียนรู้วิธี:
 
เปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
ยกเลิกใช้งานบัญชีของคุณ
ปิดบัญชีของคุณอย่างถาวร
ปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่จากไป
วิธีการเปิดใช้งานบัญชีเดิมอีกครั้ง:
 1. ไปที่ หน้าเข้าสู่ระบบของ Pinterest แล้วใส่อีเมลกับรหัสผ่านของคุณ
 2. ถ้าคุณจำรหัสผ่านไม่ได้ ก็สามารถ รีเซ็ตรหัสผ่านได้

หากต้องการปิดการใช้งานบัญชี:
 1. ไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะปุ่มเมนูบนอุปกรณ์ของคุณ
 3. แตะ การตั้งค่า
 4. แตะ ปิดการใช้งานบัญชี ที่ด้านล่างของหน้า
 5. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดใช้งานบัญชีโดยแตะ ปิดการใช้งานบัญชีของฉัน
 6. ยืนยัน ว่าคุณต้องการปิดใช้งานบัญชี
เมื่อคุณปิดการใช้งาน โพรไฟล์และบอร์ดของคุณจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไปใน Pinterest ถ้าคุณเชื่อมโยงบัญชีอยู่กับ Facebook และ Twitter เราก็ยกเลิกการเชื่อมโยงนั้นด้วย
 
คุณสามารถไปที่ URL ของโพรไฟล์เก่าได้เพื่อเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีบัญชีแล้ว เช่น:  pinterest.com/example
อย่าเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบดูว่าบัญชีนั้นปิดใช้งานแล้วหรือไม่ เพราะการเข้าสู่ระบบจะเป็นการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
 
การปิดการใช้งานบัญชี ไม่ได้ทำอีเมลหรือชื่อผู้ใช้นั้นว่างลงถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้หรืออีเมล ให้คุณแก้ไขการตั้งค่าแทนที่จะปิดใช้งานบัญชี

วิธีปิดบัญชีถาวร:
 1. ไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะปุ่มเมนูบนอุปกรณ์ของคุณ
 3. แตะ การตั้งค่า
 4. แตะ ปิดการใช้งานบัญชี ที่ด้านล่างของหน้า
 5. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดโดยการแตะ ปิดบัญชี
 6. ยืนยัน ว่าคุณต้องการปิดบัญชี
 7. ในอีเมลยืนยัน แตะ ใช่ ปิดบัญชี เพื่อยืนยันการปิดบัญชี
If you have a business profile, you'll need to contact us to permanently close your account.
 
การปิดบัญชีถาวรจะทำให้คุณนำพินและบอร์ดกลับมาไม่ได้อีก 
 
โพรไฟล์สาธารณะของคุณจะถูก ปิดการใช้งาน ในทันที แต่จะต้องใช้เวลา 14 วัน ก่อนที่บัญชีของคุณจะถูกปิดอย่างถาวร  ถ้าคุณเปลี่ยนใจก่อนหมดเวลา 14 วัน ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แล้วเราจะส่งลิงค์ไปให้คุณเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง

เราสามารถปิดการใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับ หากสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้ติดต่อเรา เมื่อเราปิดใช้งานบัญชีแล้ว จะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีนั้นได้อีก 
 
เพราะเราต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ใน Pinterest เราจึงไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบได้
 
ถ้าคุณอยากให้เราปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว กรุณาส่งอีเมลมาที่ care@pinterest.com พร้อมระบุ:
 1. ชื่อจริงของคุณ
 2. ชื่อนามสกุลและอีเมลในบัญชีของบุคคลนั้น
 3. ลิงก์ไปยังบัญชี Pinterest ของบุคคลนั้น (เช่น pinterest.com/ชื่อผู้ใช้) ถ้าไม่ทราบ ให้ลองค้นหาใน https://pinterest.com/all/
 4. เอกสารยืนยันการเสียชีวิต (เช่น มรณบัตร ประกาศข่าวมรณกรรม ข่าวหนังสือพิมพ์)
 5. ความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ เช่น
 • ใบแจ้งเกิดหรือทะเบียนสมรส
 • การประกาศถึงความสัมพันธ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะ
 • แผนภูมิครอบครัว
 • ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ที่เจ้าพนักงานลงนามรับรอง
 • ถ้าชื่อคุณปรากฏในประกาศข่าวมรณกรรมด้วย นั่นก็เพียงพอแล้ว
ขอแสดงความเสียใจที่คุณสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก

ไม่ว่าคุณจะกลับมา เลิกใช้ชั่วคราวหรือตลอดไป คุณก็สามารถเปิดใช้งานบัญชีเดิมได้ง่ายๆ
 
เรียนรู้วิธี:
 
เปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
ยกเลิกใช้งานบัญชีของคุณ
ปิดบัญชีของคุณอย่างถาวร
ปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่จากไป
วิธีการเปิดใช้งานบัญชีเดิมอีกครั้ง:
 1. ไปที่ หน้าเข้าสู่ระบบของ Pinterest แล้วใส่อีเมลกับรหัสผ่านของคุณ
 2. ถ้าคุณจำรหัสผ่านไม่ได้ ก็สามารถ รีเซ็ตรหัสผ่านได้

หากต้องการปิดการใช้งานบัญชี:
 1. ไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะไอคอนสลักเกลียว แล้วแตะ แก้ไขการตั้งค่า
 3. แตะ ปิดการใช้งานบัญชี ที่ด้านล่างของหน้า
 4. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดใช้งานบัญชีโดยแตะ ปิดการใช้งานบัญชี
เมื่อคุณปิดการใช้งาน โพรไฟล์และบอร์ดของคุณจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไปใน Pinterest ถ้าคุณเชื่อมโยงบัญชีอยู่กับ Facebook และ Twitter เราก็ยกเลิกการเชื่อมโยงนั้นด้วย
 
คุณสามารถไปที่ URL ของโพรไฟล์เก่าได้เพื่อเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีบัญชีแล้ว เช่น:  pinterest.com/example
อย่าเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบดูว่าบัญชีนั้นปิดใช้งานแล้วหรือไม่ เพราะการเข้าสู่ระบบจะเป็นการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
 
การปิดการใช้งานบัญชี ไม่ได้ทำอีเมลหรือชื่อผู้ใช้นั้นว่างลงถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้หรืออีเมล ให้คุณแก้ไขการตั้งค่าแทนที่จะปิดใช้งานบัญชี

วิธีปิดบัญชีถาวร:
 1. ไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะไอคอนสลักเกลียว แล้วแตะ แก้ไขการตั้งค่า
 3. แตะ ปิดบัญชี ที่ด้านล่างของหน้า
 4. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดบัญชีของคุณโดยการแตะ ปิดบัญชี
 5. ในอีเมลยืนยัน คลิก ใช่ ปิดบัญชี เพื่อยืนยันการปิดบัญชี
If you have a business profile, you'll need to contact us to permanently close your account.
 
การปิดบัญชีถาวรจะทำให้คุณนำพินและบอร์ดกลับมาไม่ได้อีก 
 
โพรไฟล์สาธารณะของคุณจะถูก ปิดการใช้งาน ในทันที แต่จะต้องใช้เวลา 14 วัน ก่อนที่บัญชีของคุณจะถูกปิดอย่างถาวร  ถ้าคุณเปลี่ยนใจก่อนหมดเวลา 14 วัน ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แล้วเราจะส่งลิงค์ไปให้คุณเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง

เราสามารถปิดการใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับ หากสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้ติดต่อเรา เมื่อเราปิดใช้งานบัญชีแล้ว จะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีนั้นได้อีก 
 
เพราะเราต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ใน Pinterest เราจึงไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบได้
 
ถ้าคุณอยากให้เราปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว กรุณาส่งอีเมลมาที่ care@pinterest.com พร้อมระบุ:
 1. ชื่อจริงของคุณ
 2. ชื่อนามสกุลและอีเมลในบัญชีของบุคคลนั้น
 3. ลิงก์ไปยังบัญชี Pinterest ของบุคคลนั้น (เช่น pinterest.com/ชื่อผู้ใช้) ถ้าไม่ทราบ ให้ลองค้นหาใน https://pinterest.com/all/
 4. เอกสารยืนยันการเสียชีวิต (เช่น มรณบัตร ประกาศข่าวมรณกรรม ข่าวหนังสือพิมพ์)
 5. ความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ เช่น
 • ใบแจ้งเกิดหรือทะเบียนสมรส
 • การประกาศถึงความสัมพันธ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะ
 • แผนภูมิครอบครัว
 • ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ที่เจ้าพนักงานลงนามรับรอง
 • ถ้าชื่อคุณปรากฏในประกาศข่าวมรณกรรมด้วย นั่นก็เพียงพอแล้ว
ขอแสดงความเสียใจที่คุณสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก
 

บทความที่เกี่ยวข้อง