ออกจากระบบ Pinterest

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับ:
พร้อมที่จะออกจากระบบ Pinterest แล้วใช่ไหม?
 
วิธีออกจากระบบ Pinterest:
  1. คลิกปุ่ม รูปคน ที่ด้านบนของ Pinterest
  2. คลิกปุ่ม จุดสามจุด จากนั้น ออกจากระบบ
พร้อมที่จะออกจากระบบ Pinterest แล้วใช่ไหม?
 
วิธีออกจากระบบ Pinterest:
  1. แตะปุ่ม รูปคน เพื่อไปที่โพรไฟล์ของคุณ
  2. แตะปุ่ม 3 จุด  ที่มุมขวาบน
  3. แตะ แก้ไขการตั้งค่า 
  4. เลือก ออกจากระบบ
พร้อมที่จะออกจากระบบ Pinterest แล้วใช่ไหม?
 
วิธีออกจากระบบ Pinterest:
  1. แตะปุ่ม รูปคน  เพื่อไปที่โพรไฟล์ของคุณ 
  2. แตะปุ่ม สลักเกลียว จากนั้น ออกจากระบบ
พร้อมที่จะออกจากระบบ Pinterest แล้วใช่ไหม?
 
วิธีออกจากระบบ Pinterest:
  1. แตะปุ่ม  รูปคน เพื่อไปที่โพรไฟล์ของคุณ 
  2. แตะปุ่ม สลักเกลียว จากนั้น ออกจากระบบ