ออกจากระบบ Pinterest

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับ:
พร้อมที่จะออกจากระบบ Pinterest แล้วใช่ไหม?
 
วิธีออกจากระบบ Pinterest:
 1. Click the three-dot button at the top of Pinterest to open your menu
 2. Click Settings to open your settings
 3. Click Log Out
พร้อมที่จะออกจากระบบ Pinterest แล้วใช่ไหม?
 
วิธีออกจากระบบ Pinterest:
 1. แตะปุ่ม รูปคน เพื่อไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะปุ่ม 3 จุด  ที่มุมขวาบน
 3. แตะ แก้ไขการตั้งค่า 
 4. เลือก ออกจากระบบ
พร้อมที่จะออกจากระบบ Pinterest แล้วใช่ไหม?
 
วิธีออกจากระบบ Pinterest:
 1. แตะปุ่ม รูปคน  เพื่อไปที่โพรไฟล์ของคุณ 
 2. แตะปุ่ม สลักเกลียว จากนั้น ออกจากระบบ
พร้อมที่จะออกจากระบบ Pinterest แล้วใช่ไหม?
 
วิธีออกจากระบบ Pinterest:
 1. แตะปุ่ม  รูปคน เพื่อไปที่โพรไฟล์ของคุณ 
 2. แตะปุ่ม สลักเกลียว จากนั้น ออกจากระบบ