ออกจากระบบ Pinterest

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับ:
พร้อมที่จะออกจากระบบ Pinterest แล้วใช่ไหม?
 
วิธีออกจากระบบ Pinterest:
 1. คลิกปุ่ม จุดสามจุด ที่ด้านบนของ Pinterest เพื่อเปิดเมนูของคุณ
 2. คลิก การตั้งค่า เพื่อเปิดการตั้งค่าของคุณ
 3. คลิก ออกจากระบบ
พร้อมที่จะออกจากระบบ Pinterest แล้วใช่ไหม?
 
วิธีออกจากระบบ Pinterest:
 1. แตะปุ่ม รูปคน เพื่อไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะปุ่ม 3 จุด  ที่มุมขวาบน
 3. แตะ แก้ไขการตั้งค่า 
 4. เลือก ออกจากระบบ
พร้อมที่จะออกจากระบบ Pinterest แล้วใช่ไหม?
 
วิธีออกจากระบบ Pinterest:
 1. แตะปุ่ม รูปคน  เพื่อไปที่โพรไฟล์ของคุณ 
 2. แตะปุ่ม สลักเกลียว จากนั้น ออกจากระบบ
พร้อมที่จะออกจากระบบ Pinterest แล้วใช่ไหม?
 
วิธีออกจากระบบ Pinterest:
 1. แตะปุ่ม  รูปคน เพื่อไปที่โพรไฟล์ของคุณ 
 2. แตะปุ่ม สลักเกลียว จากนั้น ออกจากระบบ