ปัญหาเกี่ยวกับการมีหลายบัญชี

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับ:

คุณมีบัญชี Pinterest มากกว่า 1 บัญชีหรือเปล่า? ปัญหาคืออะไร?

คุณต้องการรวมบัญชี
คุณเข้าสู่ระบบผิดบัญชี
อีเมลของคุณใช้ในบัญชี Pinterest 2 บัญชี
คุณเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่และมีบัญชีใหม่โดยบังเอิญ

คุณจะรวมบัญชีไม่ได้ แต่มีตัวเลือกดังต่อไปนี้ 

 1. เก็บบัญชีไว้ทั้งหมด แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละบัญชีเชื่อมโยงกับอีเมลที่ใช้ในปัจจุบัน
 2. เลือกเก็บไว้เพียงบัญชีเดียว แล้ว ปิดการใช้งาน บัญชีอื่นที่เหลือ 

อย่าลืมว่าการปิดใช้งานบัญชีจะไม่ทำให้อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest นั้นนำไปใช้กับบัญชีอื่นได้ แต่ละอีเมลจะเชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest ได้ครั้งละ 1 บัญชี ถ้าคุณต้องการนำอีเมลนั้นออกจากบัญชี จะต้องเปลี่ยนอีเมลเป็นอย่างอื่นในการตั้งค่าก่อนที่จะปิดใช้งานบัญชี

ถ้าคุณเข้าใช้งานบัญชีเดิมไม่ได้ ให้เก็บบัญชีใหม่ไว้แล้วปักพินจากบัญชีเดิมไปยังบัญชีใหม่ เราไม่มีวิธีการย้ายหรือโอนพินจำนวนมาก ดังนั้นคุณจึงต้องปักพินแต่ละพินด้วยตัวเอง 

แก้ปัญหาได้โดยออกจากระบบ

 1. คลิกปุ่ม โพรไฟล์ ของคุณที่มุมขวาบน
 2. คลิกปุ่ม จุดสามจุด จากนั้น ออกจากระบบ

หากคุณมีปัญหาในขั้นตอนนี้เพราะคุณเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ให้ล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์

แต่ละอีเมลจะเชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest ได้ครั้งละ 1 บัญชี
 
ถ้าคุณมีหลายอีเมล ให้ลองเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลอื่นที่คุณมี
 

เป็นไปได้ว่าคุณอาจสร้างบัญชีใหม่ขึ้น แทนที่จะเข้าสู่ระบบ 

 • ถ้าคุณสร้างบัญชีใหม่ด้วยอีเมลอื่น ให้ปิดใช้งานบัญชีใหม่ 
 • ถ้าคุณใช้เครือข่ายสังคม เช่น Facebook หรือ Google+ ในการสร้างบัญชีใหม่ ให้ทำดังนี้
 1. หยุดการเชื่อมโยงจากเครือข่ายสังคมในการตั้งค่าล เพื่อให้เชื่อมโยงเครือข่ายสังคมเหล่านี้กับบัญชีอื่นได้
 2. ปิดการใช้งาน บัญชีในการตั้งค่าของคุณ

คุณมีบัญชี Pinterest มากกว่า 1 บัญชีหรือเปล่า? ปัญหาคืออะไร?

คุณต้องการรวมบัญชี
คุณเข้าสู่ระบบผิดบัญชี
อีเมลของคุณใช้ในบัญชี Pinterest 2 บัญชี
คุณเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่และมีบัญชีใหม่โดยบังเอิญ

คุณจะรวมบัญชีไม่ได้ แต่มีตัวเลือกดังต่อไปนี้ 

 1. เก็บบัญชีไว้ทั้งหมด แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละบัญชีเชื่อมโยงกับอีเมลที่ใช้ในปัจจุบัน
 2. เลือกเก็บไว้เพียงบัญชีเดียว แล้ว ปิดการใช้งาน บัญชีอื่นที่เหลือ 
อย่าลืมว่าการปิดใช้งานบัญชีจะไม่ทำให้อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest นั้นนำไปใช้กับบัญชีอื่นได้ แต่ละอีเมลจะเชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest ได้ครั้งละ 1 บัญชี ถ้าคุณต้องการนำอีเมลนั้นออกจากบัญชี จะต้องเปลี่ยนอีเมลเป็นอย่างอื่นในการตั้งค่าก่อนที่จะปิดใช้งานบัญชี
 
ถ้าคุณเข้าใช้งานบัญชีเดิมไม่ได้ ให้เก็บบัญชีใหม่ไว้แล้วปักพินจากบัญชีเดิมไปยังบัญชีใหม่ เราไม่มีวิธีการย้ายหรือโอนพินจำนวนมาก ดังนั้นคุณจึงต้องปักพินแต่ละพินด้วยตัวเอง 

แก้ปัญหาได้โดยออกจากระบบ 

 1. ไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะ ไอคอนรูปเฟือง
 3. แตะ ล็อกเอาท์

หากมีปัญหาในขั้นตอนนี้เพราะคุณเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ให้ล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์

แต่ละอีเมลจะเชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest ได้ครั้งละ 1 บัญชี

ถ้าคุณมีหลายอีเมล ลองพยายามเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลอื่นๆ ที่คุณมี 

เป็นไปได้ว่าคุณอาจสร้างบัญชีใหม่ขึ้น แทนที่จะเข้าสู่ระบบ 

 • ถ้าคุณสร้างบัญชีใหม่ด้วยอีเมลอื่น ให้ปิดใช้งานบัญชีใหม่ 
 • ถ้าคุณใช้เครือข่ายสังคม เช่น Facebook หรือ Google+ ในการสร้างบัญชีใหม่ ให้ทำดังนี้
 1. หยุดการเชื่อมโยงจากเครือข่ายสังคมในการตั้งค่าล เพื่อให้เชื่อมโยงเครือข่ายสังคมเหล่านี้กับบัญชีอื่นได้
 2. ปิดการใช้งาน บัญชีในการตั้งค่าของคุณ

คุณมีบัญชี Pinterest มากกว่า 1 บัญชีหรือเปล่า? ปัญหาคืออะไร?

คุณต้องการรวมบัญชี
คุณเข้าสู่ระบบผิดบัญชี
อีเมลของคุณใช้ในบัญชี Pinterest 2 บัญชี
คุณเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่และมีบัญชีใหม่โดยบังเอิญ

คุณจะรวมบัญชีไม่ได้ แต่มีตัวเลือกดังต่อไปนี้ 

 1. เก็บบัญชีไว้ทั้งหมด แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละบัญชีเชื่อมโยงกับอีเมลที่ใช้ในปัจจุบัน
 2. เลือกเก็บไว้เพียงบัญชีเดียว แล้ว ปิดการใช้งาน บัญชีอื่นที่เหลือ 
อย่าลืมว่าการปิดใช้งานบัญชีจะไม่ทำให้อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest นั้นนำไปใช้กับบัญชีอื่นได้ แต่ละอีเมลจะเชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest ได้ครั้งละ 1 บัญชี ถ้าคุณต้องการนำอีเมลนั้นออกจากบัญชี จะต้องเปลี่ยนอีเมลเป็นอย่างอื่นในการตั้งค่าก่อนที่จะปิดใช้งานบัญชี
 
ถ้าคุณเข้าใช้งานบัญชีเดิมไม่ได้ ให้เก็บบัญชีใหม่ไว้แล้วปักพินจากบัญชีเดิมไปยังบัญชีใหม่ เราไม่มีวิธีการย้ายหรือโอนพินจำนวนมาก ดังนั้นคุณจึงต้องปักพินแต่ละพินด้วยตัวเอง 

แก้ปัญหาได้โดยออกจากระบบ 

 1. ไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะ ไอคอนรูปเฟือง
 3. แตะ ล็อกเอาท์

หากมีปัญหาในขั้นตอนนี้เพราะคุณเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ให้ล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์

แต่ละอีเมลจะเชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest ได้ครั้งละ 1 บัญชี

ถ้าคุณมีหลายอีเมล ลองพยายามเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลอื่นๆ ที่คุณมี 

เป็นไปได้ว่าคุณอาจสร้างบัญชีใหม่ขึ้น แทนที่จะเข้าสู่ระบบ 

 • ถ้าคุณสร้างบัญชีใหม่ด้วยอีเมลอื่น ให้ปิดใช้งานบัญชีใหม่ 
 • ถ้าคุณใช้เครือข่ายสังคม เช่น Facebook หรือ Google+ ในการสร้างบัญชีใหม่ ให้ทำดังนี้
 1. หยุดการเชื่อมโยงจากเครือข่ายสังคมในการตั้งค่าล เพื่อให้เชื่อมโยงเครือข่ายสังคมเหล่านี้กับบัญชีอื่นได้
 2. ปิดการใช้งาน บัญชีในการตั้งค่าของคุณ

คุณมีบัญชี Pinterest มากกว่า 1 บัญชีหรือเปล่า? ปัญหาคืออะไร?

คุณต้องการรวมบัญชี
คุณเข้าสู่ระบบผิดบัญชี
อีเมลของคุณใช้ในบัญชี Pinterest 2 บัญชี
คุณเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่และมีบัญชีใหม่โดยบังเอิญ

คุณจะรวมบัญชีไม่ได้ แต่มีตัวเลือกดังต่อไปนี้ 

 1. เก็บบัญชีไว้ทั้งหมด แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละบัญชีเชื่อมโยงกับอีเมลที่ใช้ในปัจจุบัน
 2. เลือกเก็บไว้เพียงบัญชีเดียว แล้ว ปิดการใช้งาน บัญชีอื่นที่เหลือ 
อย่าลืมว่าการปิดใช้งานบัญชีจะไม่ทำให้อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest นั้นนำไปใช้กับบัญชีอื่นได้ แต่ละอีเมลจะเชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest ได้ครั้งละ 1 บัญชี ถ้าคุณต้องการนำอีเมลนั้นออกจากบัญชี จะต้องเปลี่ยนอีเมลเป็นอย่างอื่นในการตั้งค่าก่อนที่จะปิดใช้งานบัญชี
 
ถ้าคุณเข้าใช้งานบัญชีเดิมไม่ได้ ให้เก็บบัญชีใหม่ไว้แล้วปักพินจากบัญชีเดิมไปยังบัญชีใหม่ เราไม่มีวิธีการย้ายหรือโอนพินจำนวนมาก ดังนั้นคุณจึงต้องปักพินแต่ละพินด้วยตัวเอง 

แก้ปัญหาได้โดยออกจากระบบ 

 1. แตะ ไอคอนรูปคน
 2. แตะเมนู จุดสามจุด
 3. แตะ ล็อกเอาท์

หากมีปัญหาในขั้นตอนนี้เพราะคุณเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ให้ล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์

แต่ละอีเมลจะเชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest ได้ครั้งละ 1 บัญชี

ถ้าคุณมีหลายอีเมล ลองพยายามเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลอื่นๆ ที่คุณมี 

เป็นไปได้ว่าคุณอาจสร้างบัญชีใหม่ขึ้น แทนที่จะเข้าสู่ระบบ 

 • ถ้าคุณสร้างบัญชีใหม่ด้วยอีเมลอื่น ให้ปิดใช้งานบัญชีใหม่ 
 • ถ้าคุณใช้เครือข่ายสังคม เช่น Facebook หรือ Google+ ในการสร้างบัญชีใหม่ ให้ทำดังนี้
 1. หยุดการเชื่อมโยงจากเครือข่ายสังคมในการตั้งค่าล เพื่อให้เชื่อมโยงเครือข่ายสังคมเหล่านี้กับบัญชีอื่นได้
 2. ปิดการใช้งาน บัญชีในการตั้งค่าของคุณ