ป้องกันการบันทึกจากเว็บไซต์ของคุณลงใน Pinterest

ถ้าไม่อยากให้มีคนบันทึกเนื้อหาจากเว็บไซต์ของคุณลงใน Pinterest ให้วางโค้ดนี้ลงในส่วน <head> ของหน้าเพจในเว็บไซต์:
<meta name="pinterest" content="nopin" />
เวลามีคนพยายามบันทึกเนื้อหาต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของคุณลงใน Pinterest พวกเขาจะเห็น ข้อความนี้: เว็บไซต์นี้ไม่อนุญาตให้บันทึกเนื้อหาลงใน Pinterest โปรดติดต่อเจ้าของเว็บไซต์หากมีข้อสงสัย ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา!
 
คุณสามารถกำหนดข้อความได้โดยเพิ่มคำอธิบายลงในเมต้าแท็ก:
<meta name = "pinterest" content = "nopin" description = "เสียใจด้วย บันทึกเนื้อหาจากเว็บไซต์ของฉันไม่ได้นะ!" />
ถ้าต้องการปิดการบันทึกรูปลงใน Pinterest เพียงหนึ่งรูป ให้เพิ่มแท็กนี้ที่รูปนั้น:
<img src = "foo.jpg" nopin = "nopin" />
If you believe your copyrights are being infringed, visit our copyright page to submit a copyright complaint.