เปิดใช้งานบัญชีเดิมหรือปิดใช้งานบัญชี

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับ:
ไม่ว่าคุณจะกลับมา เลิกใช้ชั่วคราวหรือตลอดไป คุณก็สามารถเปิดใช้งานบัญชีเดิมได้ง่ายๆ
 
เรียนรู้วิธี:
 
เปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
ยกเลิกใช้งานบัญชีของคุณ
ปิดบัญชีของคุณอย่างถาวร
ปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่จากไป
วิธีการเปิดใช้งานบัญชีเดิมอีกครั้ง:
 1. ไปที่ หน้าเข้าสู่ระบบของ Pinterest แล้วใส่อีเมลกับรหัสผ่านของคุณ
 2. ถ้าคุณจำรหัสผ่านไม่ได้ ก็สามารถ รีเซ็ตรหัสผ่านได้

หากต้องการปิดการใช้งานบัญชี:
 1. เข้าสู่ระบบ Pinterest
 2. คลิก "..." ที่มุมบนขวา
 3. คลิก การตั้งค่า
 4. คลิก ปิดใช้งานบัญชี ที่ด้านล่างของข้อมูลบัญชีเบื้องต้น
 5. เลือกเหตุผลที่ต้องการปิดใช้งานบัญชี
 6. ยืนยัน ว่าคุณต้องการปิดใช้งานบัญชี
เมื่อคุณปิดการใช้งาน โพรไฟล์และบอร์ดของคุณจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไปใน Pinterest ถ้าคุณเชื่อมโยงบัญชีอยู่กับ Facebook และ Twitter เราก็ยกเลิกการเชื่อมโยงนั้นด้วย
 
คุณสามารถไปที่ URL โปรไฟล์เก่าของคุณเพื่อตรวจสอบว่าบัญชีของคุณไม่มีการใช้งานแล้ว เช่น: pinterest.com/USERNAME
อย่าเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบดูว่าบัญชีนั้นปิดใช้งานแล้วหรือไม่ เพราะการเข้าสู่ระบบจะเป็นการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
 
การปิดการใช้งานบัญชี ไม่ได้ทำอีเมลหรือชื่อนั้นว่างลง ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้หรืออีเมล ให้คุณแก้ไขการตั้งค่าแทนที่จะปิดใช้งานบัญชี

วิธีปิดบัญชีถาวร:
 1. เข้าสู่ระบบ Pinterest
 2. คลิก "..." ที่มุมบนขวา
 3. คลิก การตั้งค่า
 4. คลิก ปิดใช้งานบัญชี ที่ด้านล่างของข้อมูลบัญชีเบื้องต้น
 5. คลิก ปิดบัญชีของฉันถาวร  ที่ด้านล่างของตัวเลือก
 6. ยืนยัน ว่าคุณต้องการปิดบัญชี
 7. ในอีเมลยืนยัน คลิก ใช่ ปิดบัญชีเพื่อยืนยันการปิดบัญชี
การปิดบัญชีถาวรจะทำให้คุณนำพินและบอร์ดกลับมาไม่ได้อีก 
 
โพรไฟล์สาธารณะของคุณจะถูกปิดการใช้งานในทันที แต่จะต้องใช้เวลา 14 วัน ก่อนที่บัญชีของคุณจะถูกปิดอย่างถาวร ถ้าคุณเปลี่ยนใจก่อนหมดเวลา 14 วัน ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แล้วเราจะส่งลิงค์ไปให้คุณเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง

เราสามารถปิดการใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับ หากสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้ติดต่อเรา เมื่อเราปิดใช้งานบัญชีแล้ว จะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีนั้นได้อีก 
 
เพราะเราต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ใน Pinterest เราจึงไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบได้
 
ถ้าคุณอยากให้เราปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว กรุณาส่งอีเมลมาที่ care@pinterest.com พร้อมระบุ:
 1. ชื่อจริงของคุณ
 2. ชื่อนามสกุลและอีเมลในบัญชีของบุคคลนั้น
 3. ลิงก์ไปยังบัญชีของ Pinterest ของบุคคลนั้น (เช่น: pinterest.com/ชื่อผู้ใช้) หากคุณไม่ทราบ ให้ลองค้นหาบน https://pinterest.com/all/
 4. เอกสารยืนยันการเสียชีวิต (เช่น มรณบัตร ประกาศข่าวมรณกรรม ข่าวหนังสือพิมพ์)
 5. ความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ เช่น
 • ใบแจ้งเกิดหรือทะเบียนสมรส
 • การประกาศถึงความสัมพันธ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะ
 • แผนภูมิครอบครัว
 • ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ที่เจ้าพนักงานลงนามรับรอง
 • ถ้าชื่อคุณปรากฏในประกาศข่าวมรณกรรมด้วย นั่นก็เพียงพอแล้ว
ขอแสดงความเสียใจที่คุณสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก
 
 

ไม่ว่าคุณจะกลับมา เลิกใช้ชั่วคราวหรือตลอดไป คุณก็สามารถเปิดใช้งานบัญชีเดิมได้ง่ายๆ
 
เรียนรู้วิธี:
 
เปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
ยกเลิกใช้งานบัญชีของคุณ
ปิดบัญชีของคุณอย่างถาวร
ปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่จากไป
วิธีการเปิดใช้งานบัญชีเดิมอีกครั้ง:
 1. ไปที่ หน้าเข้าสู่ระบบของ Pinterest แล้วใส่อีเมลกับรหัสผ่านของคุณ
 2. ถ้าคุณจำรหัสผ่านไม่ได้ ก็สามารถ รีเซ็ตรหัสผ่านได้

หากต้องการปิดการใช้งานบัญชี:
 1. ไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะไอคอนเฟืองแล้วแตะ การตั้งค่า
 3. แตะ ปิดการใช้งานบัญชี ที่ด้านล่างของหน้า
 4. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดใช้งานบัญชีโดยแตะ ปิดการใช้งานบัญชีของฉัน
 5. ยืนยัน ว่าคุณต้องการปิดใช้งานบัญชี
เมื่อคุณปิดการใช้งาน โพรไฟล์และบอร์ดของคุณจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไปใน Pinterest ถ้าคุณเชื่อมโยงบัญชีอยู่กับ Facebook และ Twitter เราก็ยกเลิกการเชื่อมโยงนั้นด้วย
 
คุณสามารถไปที่ URL ของโพรไฟล์เก่าได้เพื่อเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีบัญชีแล้ว เช่น:  pinterest.com/example
อย่าเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบดูว่าบัญชีนั้นปิดใช้งานแล้วหรือไม่ เพราะการเข้าสู่ระบบจะเป็นการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
 
การปิดการใช้งานบัญชี ไม่ได้ทำอีเมลหรือชื่อผู้ใช้นั้นว่างลงถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้หรืออีเมล ให้คุณแก้ไขการตั้งค่าแทนที่จะปิดใช้งานบัญชี

วิธีปิดบัญชีถาวร:
 1. ไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะไอคอนเฟืองแล้วแตะ การตั้งค่า
 3. แตะ ปิดการใช้งานบัญชี ที่ด้านล่างของหน้า
 4. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดบัญชีของคุณโดยการแตะ ปิดบัญชี
 5. ยืนยัน ว่าคุณต้องการปิดบัญชี
 6. ในอีเมลยืนยัน คลิก ใช่ ปิดบัญชี เพื่อยืนยันการปิดบัญชี
การปิดบัญชีถาวรจะทำให้คุณนำพินและบอร์ดกลับมาไม่ได้อีก 
 
โพรไฟล์สาธารณะของคุณจะถูก ปิดการใช้งาน ในทันที แต่จะต้องใช้เวลา 14 วัน ก่อนที่บัญชีของคุณจะถูกปิดอย่างถาวร  ถ้าคุณเปลี่ยนใจก่อนหมดเวลา 14 วัน ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แล้วเราจะส่งลิงค์ไปให้คุณเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง

เราสามารถปิดการใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับ หากสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้ติดต่อเรา เมื่อเราปิดใช้งานบัญชีแล้ว จะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีนั้นได้อีก 
 
เพราะเราต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ใน Pinterest เราจึงไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบได้
 
ถ้าคุณอยากให้เราปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว กรุณาส่งอีเมลมาที่ care@pinterest.com พร้อมระบุ:
 1. ชื่อจริงของคุณ
 2. ชื่อนามสกุลและอีเมลในบัญชีของบุคคลนั้น
 3. ลิงก์ไปยังบัญชี Pinterest ของบุคคลนั้น (เช่น pinterest.com/ชื่อผู้ใช้) ถ้าไม่ทราบ ให้ลองค้นหาใน https://pinterest.com/all/
 4. เอกสารยืนยันการเสียชีวิต (เช่น มรณบัตร ประกาศข่าวมรณกรรม ข่าวหนังสือพิมพ์)
 5. ความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ เช่น
 • ใบแจ้งเกิดหรือทะเบียนสมรส
 • การประกาศถึงความสัมพันธ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะ
 • แผนภูมิครอบครัว
 • ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ที่เจ้าพนักงานลงนามรับรอง
 • ถ้าชื่อคุณปรากฏในประกาศข่าวมรณกรรมด้วย นั่นก็เพียงพอแล้ว
ขอแสดงความเสียใจที่คุณสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก

ไม่ว่าคุณจะกลับมา เลิกใช้ชั่วคราวหรือตลอดไป คุณก็สามารถเปิดใช้งานบัญชีเดิมได้ง่ายๆ
 
เรียนรู้วิธี:
 
เปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
ยกเลิกใช้งานบัญชีของคุณ
ปิดบัญชีของคุณอย่างถาวร
ปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่จากไป
วิธีการเปิดใช้งานบัญชีเดิมอีกครั้ง:
 1. ไปที่ หน้าเข้าสู่ระบบของ Pinterest แล้วใส่อีเมลกับรหัสผ่านของคุณ
 2. ถ้าคุณจำรหัสผ่านไม่ได้ ก็สามารถ รีเซ็ตรหัสผ่านได้

หากต้องการปิดการใช้งานบัญชี:
 1. ไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะปุ่มเมนูบนอุปกรณ์ของคุณ
 3. แตะ การตั้งค่า
 4. แตะ ปิดการใช้งานบัญชี ที่ด้านล่างของหน้า
 5. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดใช้งานบัญชีโดยแตะ ปิดการใช้งานบัญชีของฉัน
 6. ยืนยัน ว่าคุณต้องการปิดใช้งานบัญชี
เมื่อคุณปิดการใช้งาน โพรไฟล์และบอร์ดของคุณจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไปใน Pinterest ถ้าคุณเชื่อมโยงบัญชีอยู่กับ Facebook และ Twitter เราก็ยกเลิกการเชื่อมโยงนั้นด้วย
 
คุณสามารถไปที่ URL ของโพรไฟล์เก่าได้เพื่อเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีบัญชีแล้ว เช่น:  pinterest.com/example
อย่าเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบดูว่าบัญชีนั้นปิดใช้งานแล้วหรือไม่ เพราะการเข้าสู่ระบบจะเป็นการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
 
การปิดการใช้งานบัญชี ไม่ได้ทำอีเมลหรือชื่อผู้ใช้นั้นว่างลงถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้หรืออีเมล ให้คุณแก้ไขการตั้งค่าแทนที่จะปิดใช้งานบัญชี

วิธีปิดบัญชีถาวร:
 1. ไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะปุ่มเมนูบนอุปกรณ์ของคุณ
 3. แตะ การตั้งค่า
 4. แตะ ปิดการใช้งานบัญชี ที่ด้านล่างของหน้า
 5. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดโดยการแตะ ปิดบัญชี
 6. ยืนยัน ว่าคุณต้องการปิดบัญชี
 7. ในอีเมลยืนยัน แตะ ใช่ ปิดบัญชี เพื่อยืนยันการปิดบัญชี
การปิดบัญชีถาวรจะทำให้คุณนำพินและบอร์ดกลับมาไม่ได้อีก 
 
โพรไฟล์สาธารณะของคุณจะถูก ปิดการใช้งาน ในทันที แต่จะต้องใช้เวลา 14 วัน ก่อนที่บัญชีของคุณจะถูกปิดอย่างถาวร  ถ้าคุณเปลี่ยนใจก่อนหมดเวลา 14 วัน ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แล้วเราจะส่งลิงค์ไปให้คุณเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง

เราสามารถปิดการใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับ หากสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้ติดต่อเรา เมื่อเราปิดใช้งานบัญชีแล้ว จะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีนั้นได้อีก 
 
เพราะเราต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ใน Pinterest เราจึงไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบได้
 
ถ้าคุณอยากให้เราปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว กรุณาส่งอีเมลมาที่ care@pinterest.com พร้อมระบุ:
 1. ชื่อจริงของคุณ
 2. ชื่อนามสกุลและอีเมลในบัญชีของบุคคลนั้น
 3. ลิงก์ไปยังบัญชี Pinterest ของบุคคลนั้น (เช่น pinterest.com/ชื่อผู้ใช้) ถ้าไม่ทราบ ให้ลองค้นหาใน https://pinterest.com/all/
 4. เอกสารยืนยันการเสียชีวิต (เช่น มรณบัตร ประกาศข่าวมรณกรรม ข่าวหนังสือพิมพ์)
 5. ความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ เช่น
 • ใบแจ้งเกิดหรือทะเบียนสมรส
 • การประกาศถึงความสัมพันธ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะ
 • แผนภูมิครอบครัว
 • ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ที่เจ้าพนักงานลงนามรับรอง
 • ถ้าชื่อคุณปรากฏในประกาศข่าวมรณกรรมด้วย นั่นก็เพียงพอแล้ว
ขอแสดงความเสียใจที่คุณสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก

ไม่ว่าคุณจะกลับมา เลิกใช้ชั่วคราวหรือตลอดไป คุณก็สามารถเปิดใช้งานบัญชีเดิมได้ง่ายๆ
 
เรียนรู้วิธี:
 
เปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
ยกเลิกใช้งานบัญชีของคุณ
ปิดบัญชีของคุณอย่างถาวร
ปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่จากไป
วิธีการเปิดใช้งานบัญชีเดิมอีกครั้ง:
 1. ไปที่ หน้าเข้าสู่ระบบของ Pinterest แล้วใส่อีเมลกับรหัสผ่านของคุณ
 2. ถ้าคุณจำรหัสผ่านไม่ได้ ก็สามารถ รีเซ็ตรหัสผ่านได้

หากต้องการปิดการใช้งานบัญชี:
 1. ไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะไอคอนสลักเกลียว แล้วแตะ แก้ไขการตั้งค่า
 3. แตะ ปิดการใช้งานบัญชี ที่ด้านล่างของหน้า
 4. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดใช้งานบัญชีโดยแตะ ปิดการใช้งานบัญชี
เมื่อคุณปิดการใช้งาน โพรไฟล์และบอร์ดของคุณจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไปใน Pinterest ถ้าคุณเชื่อมโยงบัญชีอยู่กับ Facebook และ Twitter เราก็ยกเลิกการเชื่อมโยงนั้นด้วย
 
คุณสามารถไปที่ URL ของโพรไฟล์เก่าได้เพื่อเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีบัญชีแล้ว เช่น:  pinterest.com/example
อย่าเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบดูว่าบัญชีนั้นปิดใช้งานแล้วหรือไม่ เพราะการเข้าสู่ระบบจะเป็นการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
 
การปิดการใช้งานบัญชี ไม่ได้ทำอีเมลหรือชื่อผู้ใช้นั้นว่างลงถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้หรืออีเมล ให้คุณแก้ไขการตั้งค่าแทนที่จะปิดใช้งานบัญชี

วิธีปิดบัญชีถาวร:
 1. ไปที่โพรไฟล์ของคุณ
 2. แตะไอคอนสลักเกลียว แล้วแตะ แก้ไขการตั้งค่า
 3. แตะ ปิดบัญชี ที่ด้านล่างของหน้า
 4. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดบัญชีของคุณโดยการแตะ ปิดบัญชี
 5. ในอีเมลยืนยัน คลิก ใช่ ปิดบัญชี เพื่อยืนยันการปิดบัญชี
การปิดบัญชีถาวรจะทำให้คุณนำพินและบอร์ดกลับมาไม่ได้อีก 
 
โพรไฟล์สาธารณะของคุณจะถูก ปิดการใช้งาน ในทันที แต่จะต้องใช้เวลา 14 วัน ก่อนที่บัญชีของคุณจะถูกปิดอย่างถาวร  ถ้าคุณเปลี่ยนใจก่อนหมดเวลา 14 วัน ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แล้วเราจะส่งลิงค์ไปให้คุณเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง

เราสามารถปิดการใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับ หากสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้ติดต่อเรา เมื่อเราปิดใช้งานบัญชีแล้ว จะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีนั้นได้อีก 
 
เพราะเราต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ใน Pinterest เราจึงไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบได้
 
ถ้าคุณอยากให้เราปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว กรุณาส่งอีเมลมาที่ care@pinterest.com พร้อมระบุ:
 1. ชื่อจริงของคุณ
 2. ชื่อนามสกุลและอีเมลในบัญชีของบุคคลนั้น
 3. ลิงก์ไปยังบัญชี Pinterest ของบุคคลนั้น (เช่น pinterest.com/ชื่อผู้ใช้) ถ้าไม่ทราบ ให้ลองค้นหาใน https://pinterest.com/all/
 4. เอกสารยืนยันการเสียชีวิต (เช่น มรณบัตร ประกาศข่าวมรณกรรม ข่าวหนังสือพิมพ์)
 5. ความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ เช่น
 • ใบแจ้งเกิดหรือทะเบียนสมรส
 • การประกาศถึงความสัมพันธ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะ
 • แผนภูมิครอบครัว
 • ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ที่เจ้าพนักงานลงนามรับรอง
 • ถ้าชื่อคุณปรากฏในประกาศข่าวมรณกรรมด้วย นั่นก็เพียงพอแล้ว
ขอแสดงความเสียใจที่คุณสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก
 

บทความที่เกี่ยวข้อง