ส่งพินและข้อความ

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับ:
เจอพินที่ยังไงก็ต้องแชร์ หรือแค่อยากจะชวนคุย? ทำทั้ง 2 อย่างได้จากทุกที่บน Pinterest
 
ส่งพินหรือบอร์ด
ส่งโพรไฟล์
ส่งข้อความ
ซ่อนข้อความ
วิธีการส่งพินหรือบอร์ด:
 1. คลิกปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของพินหรือบอร์ด
 2. เลือกผู้ปักพิน แพลตฟอร์มโซเชียล หรือป้อนที่อยู่อีเมล
 3. ใส่ข้อความถ้าต้องการ
 4. คลิก ส่ง
 

วิธีการสร้างโพรไฟล์:
 1. คลิกปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของโพรไฟล์
 2. เลือกผู้ปักพิน แพลตฟอร์มโซเชียล หรือป้อนที่อยู่อีเมล
 3. ใส่ข้อความถ้าต้องการ
 4. คลิก ส่ง

วิธีการส่งข้อความ:
 1. คลิกไอคอนการสนทนาที่ด้านบนของหน้า
 2. คลิก ข้อความใหม่
 3. ใส่ผู้รับได้สูงสุด 9 คนในช่อง ถึง: 
 4. ใส่ข้อความของคุณแล้วคลิก ส่ง
หากต้องการซ่อนข้อความในการแจ้งเตือน ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ข้อความ แล้วคลิก  X ชุดข้อความจะปรากฏขึ้นอีกครั้งถ้ามีคนตอบหรือส่งพินให้คุณอีก
 
ตอนนี้คุณยังลบชุดข้อความแบบถาวรไม่ได้
 

หากต้องการซ่อนข้อความในการแจ้งเตือน ให้คลิก X ถัดจากข้อความ ชุดข้อความจะปรากฏขึ้นอีกครั้งถ้ามีคนตอบหรือส่งพินให้คุณอีก
 
ตอนนี้คุณยังลบชุดข้อความแบบถาวรไม่ได้
 

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่เห็นป๊อบอัพชื่อของเพื่อนของปรากฏขึ้นเป็นตัวเลือกให้ส่งพิน ลองเช็คดูให้แน่ใจว่าเพื่อนคนนั้นกำลังติดตามบอร์ดของคุณอย่างน้อย 1 บอร์ด

เจอพินที่ยังไงก็ต้องแชร์ หรือแค่อยากจะชวนคุย? ทำทั้ง 2 อย่างได้จากทุกที่บน Pinterest
 
ส่งพินหรือบอร์ด
ส่งโพรไฟล์
ส่งข้อความ
ซ่อนข้อความ
วิธีการส่งพินหรือบอร์ด:
 1. แตะปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของพินหรือบอร์ด
 2. เลือกผู้ผักพิน แอป หรือป้อนที่อยู่อีเมล
 3. ใส่ข้อความถ้าต้องการ
 4. แตะ ส่ง
 

วิธีการสร้างโพรไฟล์:
 1. แตะปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของโพรไฟล์
 2. เลือกผู้ผักพิน แอป หรือป้อนที่อยู่อีเมล
 3. ใส่ข้อความถ้าต้องการ
 4. แตะ ส่ง

วิธีการส่งข้อความ:
 1. แตะไอคอนการสนทนาที่ด้านบนสุดของแอป Pinterest
 2. แตะ ข้อความใหม่
 3. ใส่ผู้รับได้สูงสุด 9 คนในช่อง ถึง: จากนั้นแตะ ถัดไป
 4. เพิ่มข้อความหรือแตะ + เพื่อค้นหาพินที่จะส่ง
 5. แตะ ส่ง เมื่อคุณทำเสร็จ

หากต้องการซ่อนข้อความในการแจ้งเตือนของคุณ ปัดข้อความไปทางซ้าย แล้วแตะ ซ่อนชุดข้อความจะปรากฏขึ้นอีกครั้งถ้ามีคนตอบหรือส่งพินให้คุณอีก
 
ตอนนี้คุณยังลบชุดข้อความแบบถาวรไม่ได้
 

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่เห็นป๊อบอัพชื่อของเพื่อนของปรากฏขึ้นเป็นตัวเลือกให้ส่งพิน ลองเช็คดูให้แน่ใจว่าเพื่อนคนนั้นกำลังติดตามบอร์ดของคุณอย่างน้อย 1 บอร์ด
เจอพินที่ยังไงก็ต้องแชร์ หรือแค่อยากจะชวนคุย? ทำทั้ง 2 อย่างได้จากทุกที่บน Pinterest
 
ส่งพินหรือบอร์ด
ส่งโพรไฟล์
ส่งข้อความ
ซ่อนข้อความ
วิธีการส่งพินหรือบอร์ด:
 1. แตะปุ่ม แชร์ บนพินหรือบอร์ด
 2. เลือกผู้ผักพิน แอป หรือป้อนที่อยู่อีเมล
 3. ใส่ข้อความถ้าต้องการ
 4. แตะ ส่ง
 

วิธีการสร้างโพรไฟล์:
 1. แตะปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของโพรไฟล์
 2. เลือกผู้ผักพิน แอป หรือป้อนที่อยู่อีเมล
 3. ใส่ข้อความถ้าต้องการ
 4. แตะ ส่ง

วิธีการส่งข้อความ:
 1. แตะที่การแจ้งเตือนแล้วสลับเป็น ข้อความ
 2. แตะ ข้อความใหม่
 3. ใส่ผู้รับได้สูงสุด 9 คนในช่อง ถึง: แล้วแตะ ถัดไป
 4. เพิ่มข้อความหรือแตะ + เพื่อค้นหาพินที่จะส่ง
 5. แตะ ส่ง เมื่อคุณทำเสร็จ

หากต้องการซ่อนข้อความในการแจ้งเตือนของคุณ กดข้อความค้างไว้แล้วแตะ ซ่อนบทสนทนาชุดข้อความจะปรากฏขึ้นอีกครั้งถ้ามีคนตอบหรือส่งพินให้คุณอีก
 
ตอนนี้คุณยังลบชุดข้อความแบบถาวรไม่ได้
 

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่เห็นป๊อบอัพชื่อของเพื่อนของปรากฏขึ้นเป็นตัวเลือกให้ส่งพิน ลองเช็คดูให้แน่ใจว่าเพื่อนคนนั้นกำลังติดตามบอร์ดของคุณอย่างน้อย 1 บอร์ด
เจอพินที่ยังไงก็ต้องแชร์ หรือแค่อยากจะชวนคุย? ทำทั้ง 2 อย่างได้จากทุกที่บน Pinterest
 
ส่งพินหรือบอร์ด
ส่งโพรไฟล์
ส่งข้อความ
ซ่อนข้อความ
วิธีการส่งพินหรือบอร์ด:
 1. แตะปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของพินหรือบอร์ด
 2. เลือกผู้ผักพิน แอป หรือป้อนที่อยู่อีเมล
 3. ใส่ข้อความถ้าต้องการ
 4. แตะ ส่ง
 

วิธีการสร้างโพรไฟล์:
 1. แตะปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของโพรไฟล์
 2. เลือกผู้ผักพิน แอป หรือป้อนที่อยู่อีเมล
 3. ใส่ข้อความถ้าต้องการ
 4. แตะ ส่ง

วิธีการส่งข้อความ:
 1. แตะที่การแจ้งเตือนแล้วสลับเป็น ข้อความ
 2. แตะ + เพื่อเริ่มต้นข้อความใหม่
 3. ใส่ผู้รับได้สูงสุด 9 คนในช่อง ถึง: แล้วแตะ ถัดไป
 4. เพิ่มข้อความหรือแตะ + เพื่อค้นหาพินที่จะส่ง
 5. แตะ  ส่ง เมื่อทำเสร็จ

หากต้องการซ่อนข้อความในการแจ้งเตือนของคุณ ปัดข้อความไปทางซ้าย แล้วแตะ ซ่อนชุดข้อความจะปรากฏขึ้นอีกครั้งถ้ามีคนตอบหรือส่งพินให้คุณอีก
 
ตอนนี้คุณยังลบชุดข้อความแบบถาวรไม่ได้
 

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่เห็นป๊อบอัพชื่อของเพื่อนของปรากฏขึ้นเป็นตัวเลือกให้ส่งพิน ลองเช็คดูให้แน่ใจว่าเพื่อนคนนั้นกำลังติดตามบอร์ดของคุณอย่างน้อย 1 บอร์ด