แชร์พินและบอร์ดไปที่ Facebook หรือ Twitter

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับ:
เมื่อเชื่อมต่อบัญชี Pinterest ของคุณไปยังบัญชี Facebook หรือ Twitter ส่วนตัวของคุณแล้ว คุณสามารถแชร์พินและบอร์ดไปที่ Facebook หรือ Twitter ได้
 
เชื่อมต่อบัญชีของคุณไปยัง Facebook หรือ Twitter
Post to Facebook or Twitter
แชร์พินก่อนหน้านี้ไปที่ Facebook
แชร์บอร์ดไปที่ Facebook
วิธีการเชื่อมต่อบัญชีของคุณไปยัง Facebook หรือ Twitter:
 1. จากโพรไฟล์ของคุณ คลิกปุ่ม สลักเกลียว 
 2. เลือกหรือเลื่อนลงไปยังเครือข่ายสังคม
 3. เปลี่ยน เข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือ เข้าสู่ระบบด้วย Twitter ให้เป็น ใช่
 4. เมื่อได้รับแจ้ง อนุญาตให้ Pinterest เข้าถึงบัญชีของคุณได้
 5. คลิก  บันทึกการตั้งค่า เมื่อเสร็จแล้ว
เราขอแนะนำให้เข้าสู่ระบบใน Facebook หรือ Twitter ก่อนเชื่อมต่อบัญชีของคุณ 
 

To post to Facebook or Twitter:
 1. คลิก บันทึก ในพินใดพินหนึ่ง
 2. Check the Post to Facebook or Post to Twitter box in the bottom left corner
 3. แก้ไขคำอธิบายและเลือกบอร์ด
All Pins default to an unchecked box. Check the box on every Pin you want to post to Facebook or Twitter.
 

วิธีแชร์พินก่อนหน้านี้ไปที่ Facebook
 1. ไปที่พินบนบอร์ดของคุณและคลิกพินนั้น
 2. คลิกที่ปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของพิน
 3. คลิก Facebook
 4. เพิ่มข้อความและคลิก โพสต์
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้กับ Facebook เท่านั้น

วิธีแชร์บอร์ดไปที่ Facebook
 1. จากโพรไฟล์ของคุณ ให้คลิกเพื่อเปิดบอร์ดที่คุณต้องการแชร์
 2. คลิกปุ่ม 3 จุด แล้วเลือก แชร์บน Facebook
 3. ในหน้าต่างป๊อปอัพ เพิ่มข้อความ แล้วคลิก แชร์ลิงค์
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้กับ Facebook เท่านั้น

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

คุณไม่สามารถเชื่อมโยงกับบัญชี/หน้าธุรกิจของ Facebook ขณะนี้เรารองรับเฉพาะบัญชี Facebook ส่วนตัวเท่านั้น
เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี Pinterest ของคุณไปยังบัญชี Facebook หรือ Twitter ส่วนตัวของคุณคุณสามารถแชร์พินและบอร์ดไปที่ Facebook หรือ Twitter
 
เชื่อมต่อบัญชีของคุณไปยัง Facebook หรือ Twitter
Post to Facebook or Twitter
แชร์พินก่อนหน้านี้ไปที่ Facebook
แชร์บอร์ดไปที่ Facebook
วิธีการเชื่อมต่อบัญชีของคุณไปยัง Facebook หรือ Twitter:
 1. จากโพรไฟล์ของคุณ ให้แตะปุ่ม 3 จุด แล้วเลือก การตั้งค่า
 2. ทำเครื่องหมายที่ช่อง เข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือเข้าสู่ระบบด้วย Twitter
 3. เมื่อได้รับแจ้ง อนุญาตให้ Pinterest เข้าถึงบัญชีของคุณได้
เราขอแนะนำให้เข้าสู่ระบบในแอพ Facebook หรือ Twitter ก่อนเชื่อมต่อบัญชีของคุณ 

To post to Facebook or Twitter:
 1. คลิก บันทึก ในพินใดพินหนึ่ง
 2. Check the Post to Facebook or Post to Twitter box in the bottom left corner
 3. แก้ไขคำอธิบายและเลือกบอร์ด
All Pins default to an unchecked box. Check the box on every Pin you want to post to Facebook or Twitter.
 

วิธีแชร์พินก่อนหน้านี้ไปที่ Facebook
 1. ไปที่พินบนบอร์ดของคุณแล้วแตะพินนั้น
 2. แตะปุ่ม แชร์ ที่ด้านล่างของขา
 3. แตะ Facebook
 4. ใส่ข้อความแล้วแตะ โพสต์

วิธีแชร์บอร์ดไปที่ Facebook
 1. จากโพรไฟล์ของคุณ แตะเพื่อเปิดบอร์ดที่คุณต้องการแชร์
 2. แตะปุ่ม แชร์
 3. เลือก Facebook
 4. ใส่ข้อความแล้วแตะ โพสต์

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

คุณไม่สามารถเชื่อมโยงกับบัญชี/หน้าธุรกิจของ Facebook ขณะนี้เรารองรับเฉพาะบัญชี Facebook ส่วนตัวเท่านั้น
เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี Pinterest ของคุณไปยังบัญชี Facebook หรือ Twitter ส่วนตัวของคุณคุณสามารถแชร์พินและบอร์ดไปที่ Facebook หรือ Twitter
 
เชื่อมต่อบัญชีของคุณไปยัง Facebook หรือ Twitter
Post to Facebook or Twitter
แชร์พินก่อนหน้านี้ไปที่ Facebook
แชร์บอร์ดไปที่ Facebook
วิธีการเชื่อมต่อบัญชีของคุณไปยัง Facebook หรือ Twitter:
 1. จากโพรไฟล์ของคุณ ให้แตะปุ่ม เฟือง แล้วแตะ การตั้งค่า
 2. เลื่อนลงด้านล่างแล้วเปลี่ยน เข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือ เข้าสู่ระบบด้วย Twitter ให้เป็น ใช่
 3. เมื่อได้รับแจ้ง อนุญาตให้ Pinterest เข้าถึงบัญชีของคุณได้
เราขอแนะนำให้เข้าสู่ระบบในแอพ Facebook หรือ Twitter ก่อนเชื่อมต่อบัญชีของคุณ 
 

To post to Facebook or Twitter:
 1. คลิก บันทึก ในพินใดพินหนึ่ง
 2. Check the Post to Facebook or Post to Twitter box in the bottom left corner
 3. แก้ไขคำอธิบายและเลือกบอร์ด
All Pins default to an unchecked box. Check the box on every Pin you want to post to Facebook or Twitter.
 

วิธีแชร์พินก่อนหน้านี้ไปที่ Facebook
 1. ไปที่พินบนบอร์ดของคุณแล้วแตะพินนั้น
 2. แตะปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของพิน
 3. แตะ Facebook
 4. ใส่ข้อความแล้วแตะ โพสต์

วิธีแชร์บอร์ดไปที่ Facebook
 1. จากโพรไฟล์ของคุณ แตะเพื่อเปิดบอร์ดที่คุณต้องการแชร์
 2. แตะปุ่ม แชร์
 3. เลือก Facebook
 4. ใส่ข้อความแล้วแตะ โพสต์

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

คุณไม่สามารถเชื่อมโยงกับบัญชี/หน้าธุรกิจของ Facebook ขณะนี้เรารองรับเฉพาะบัญชี Facebook ส่วนตัวเท่านั้น
เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี Pinterest ของคุณไปยังบัญชี Facebook หรือ Twitter ส่วนตัวของคุณคุณสามารถแชร์พินและบอร์ดไปที่ Facebook หรือ Twitter
 
เชื่อมต่อบัญชีของคุณไปยัง Facebook หรือ Twitter
Post to Facebook or Twitter
แชร์พินก่อนหน้านี้ไปที่ Facebook
แชร์บอร์ดไปที่ Facebook
วิธีการเชื่อมต่อบัญชีของคุณไปยัง Facebook หรือ Twitter:
 1. จากโพรไฟล์ของคุณ ให้แตะปุ่ม เฟือง แล้วแตะ การตั้งค่า
 2. เลื่อนลงด้านล่างแล้วเปลี่ยน เข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือ เข้าสู่ระบบด้วย Twitter ให้เป็น ใช่
 3. เมื่อได้รับแจ้ง อนุญาตให้ Pinterest เข้าถึงบัญชีของคุณได้
เราขอแนะนำให้เข้าสู่ระบบในแอพ Facebook หรือ Twitter ก่อนเชื่อมต่อบัญชี
 

Post to Facebook or Twitter:
 1. แตะ บันทึก ในพินใดพินหนึ่ง
 2. Select the Facebook or Twitter icon at the top of the Pin
 3. ถ้ามีพรอมท์ขึ้นมา ให้อนุญาตให้ Pinterest โพสต์บน Facebook หรือ Twitter ของคุณได้
 4. แก้ไขคำอธิบายและเลือกบอร์ด
All Pins default to an unchecked box. Check the box on every Pin you want to post to Facebook or Twitter.
 

วิธีแชร์พินก่อนหน้านี้ไปที่ Facebook
 1. ไปที่พินบนบอร์ดของคุณแล้วแตะพินนั้น
 2. แตะปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของพิน
 3. แตะ Facebook
 4. ใส่ข้อความแล้วแตะ โพสต์

วิธีแชร์บอร์ดไปที่ Facebook
 1. จากโพรไฟล์ของคุณ แตะเพื่อเปิดบอร์ดที่คุณต้องการแชร์
 2. แตะปุ่ม แชร์
 3. เลือก Facebook
 4. ใส่ข้อความแล้วแตะ โพสต์

เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหา

คุณไม่สามารถเชื่อมโยงกับบัญชี/หน้าธุรกิจของ Facebook ขณะนี้เรารองรับเฉพาะบัญชี Facebook ส่วนตัวเท่านั้น