แชร์พินและบอร์ดไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับ:
คุณสามารถแชร์พินและบอร์ดที่คุณพบบน Pinterest ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ
 
 
โพสต์ไปยัง Facebook เมื่อมีการบันทึกพิน
แชร์พินไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ
แชร์บอร์ดไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ
วิธีโพสต์ไปยัง Facebook เมื่อมีการบันทึกพิน
 1. คลิก บันทึก ในพินใดพินหนึ่ง
 2. ทำเครื่องหมายในกล่อง โพสต์ไปยัง Facebook ที่มุมซ้ายล่าง
 3. แก้ไขคำอธิบายและเลือกบอร์ด
โดยค่าเริ่มต้น พินทั้งหมดจะไม่มีการทำเครื่องหมายในกล่องไว้ ทำเครื่องหมายในกล่องของทุกๆ พินที่ต้องการจะโพสต์ไปยัง Facebook
 

วิธีแชร์พินไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ
 1. ไปที่พินบนบอร์ดของคุณและคลิกพินนั้น

 2. คลิกที่ปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของพิน

 3. เลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแชร์พิน

 4. เพิ่มข้อความและคลิก โพสต์

วิธีแชร์บอร์ดไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ
 1. จากโพรไฟล์ของคุณ ให้คลิกเพื่อเปิดบอร์ดที่คุณต้องการแชร์

 2. คลิกที่ปุ่มแชร์ที่ด้านบนของบอร์ด

 3. เลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแชร์บอร์ด 

 4. ในหน้าต่างป๊อปอัพ เพิ่มข้อความและคลิก โพสต์

เราเพิ่งยกเลิกทางเลือกในการเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับทวิตเตอร์ ตอนนี้ถ้าคุณต้องการแชร์พินไปยังทวิตเตอร์ คุณสามารถทำได้โดยการแตะหรือคลิก "ส่ง" บนพิน จากนั้นเลือก ทวิตเตอร์
คุณสามารถแชร์พินและบอร์ดที่คุณพบบน Pinterest ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ
 
โพสต์ไปยัง Facebook เมื่อมีการบันทึกพิน
แชร์พินไปยัง Facebook
แชร์บอร์ดไปที่ Facebook
วิธีโพสต์ไปยัง Facebook เมื่อมีการบันทึกพิน
 1. คลิก บันทึก ในพินใดพินหนึ่ง
 2. ทำเครื่องหมายในกล่อง โพสต์ไปยัง Facebook ที่มุมซ้ายล่าง
 3. แก้ไขคำอธิบายและเลือกบอร์ด
โดยค่าเริ่มต้น พินทั้งหมดจะไม่มีการทำเครื่องหมายในกล่องไว้ ทำเครื่องหมายในกล่องของทุกๆ พินที่ต้องการจะโพสต์ไปยัง Facebook
 

วิธีแชร์พินไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ
 1. ไปที่พินบนบอร์ดของคุณและคลิกพินนั้น

 2. คลิกที่ปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของพิน

 3. เลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแชร์พิน

 4. เพิ่มข้อความและคลิก โพสต์

วิธีแชร์บอร์ดไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ

 1. จากโพรไฟล์ของคุณ ให้คลิกเพื่อเปิดบอร์ดที่คุณต้องการแชร์

 2. คลิกที่ปุ่มแชร์ที่ด้านบนของบอร์ด

 3. เลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแชร์บอร์ด 

 4. ในหน้าต่างป๊อปอัพ เพิ่มข้อความและคลิก โพสต์

เราเพิ่งยกเลิกทางเลือกในการเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับทวิตเตอร์ ตอนนี้ถ้าคุณต้องการแชร์พินไปยังทวิตเตอร์ คุณสามารถทำได้โดยการแตะหรือคลิก "ส่ง" บนพิน จากนั้นเลือก ทวิตเตอร์
คุณสามารถแชร์พินและบอร์ดที่คุณพบบน Pinterest ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ
 
โพสต์ไปยัง Facebook เมื่อมีการบันทึกพิน
แชร์พินไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ
แชร์บอร์ดไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ
วิธีโพสต์ไปยัง Facebook เมื่อมีการบันทึกพิน
 1. คลิก บันทึก ในพินใดพินหนึ่ง
 2. ทำเครื่องหมายในกล่อง โพสต์ไปยัง Facebook ที่มุมซ้ายล่าง
 3. แก้ไขคำอธิบายและเลือกบอร์ด
โดยค่าเริ่มต้น พินทั้งหมดจะไม่มีการทำเครื่องหมายในกล่องไว้ ทำเครื่องหมายในกล่องของทุกๆ พินที่ต้องการจะโพสต์ไปยัง Facebook
 

วิธีแชร์พินไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ

 1. ไปที่พินบนบอร์ดของคุณและคลิกพินนั้น
 2. คลิกที่ปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของพิน
 3. เลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแชร์พิน
 4. เพิ่มข้อความและคลิก โพสต์

วิธีแชร์บอร์ดไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ

 1. จากโพรไฟล์ของคุณ ให้คลิกเพื่อเปิดบอร์ดที่คุณต้องการแชร์
 2. คลิกที่ปุ่มแชร์ที่ด้านบนของบอร์ด
 3. เลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแชร์บอร์ด
 4. ในหน้าต่างป๊อปอัพ เพิ่มข้อความและคลิก โพสต์

เราเพิ่งยกเลิกทางเลือกในการเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับทวิตเตอร์ ตอนนี้ถ้าคุณต้องการแชร์พินไปยังทวิตเตอร์ คุณสามารถทำได้โดยการแตะหรือคลิก "ส่ง" บนพิน จากนั้นเลือก ทวิตเตอร์
คุณสามารถแชร์พินและบอร์ดที่คุณพบบน Pinterest ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ
 
โพสต์ไปยัง Facebook เมื่อมีการบันทึกพิน
แชร์พินไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ
แชร์บอร์ดไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ
โพสต์ไปยัง Facebook เมื่อมีการบันทึกพิน
 1. แตะ บันทึก ในพินใดพินหนึ่ง
 2. เลือกไอคอน Facebook ที่ด้านบนของพิน
 3. ถ้าได้รับแจ้ง ให้อนุญาตให้ Pinterest โพสต์บน Facebook ของคุณได้
 4. แก้ไขคำอธิบายและเลือกบอร์ด
โดยค่าเริ่มต้น พินทั้งหมดจะไม่มีการทำเครื่องหมายในกล่องไว้ ทำเครื่องหมายในกล่องของทุกๆ พินที่ต้องการจะโพสต์ไปยัง Facebook
 

วิธีแชร์พินไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ

 1. ไปที่พินบนบอร์ดของคุณและคลิกพินนั้น
 2. คลิกที่ปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของพิน
 3. เลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแชร์พิน
 4. เพิ่มข้อความและคลิก โพสต์

วิธีแชร์บอร์ดไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ

 1. จากโพรไฟล์ของคุณ ให้คลิกเพื่อเปิดบอร์ดที่คุณต้องการแชร์
 2. คลิกที่ปุ่มแชร์ที่ด้านบนของบอร์ด
 3. เลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแชร์บอร์ด
 4. ในหน้าต่างป๊อปอัพ เพิ่มข้อความและคลิก โพสต์

เราเพิ่งยกเลิกทางเลือกในการเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับทวิตเตอร์ ตอนนี้ถ้าคุณต้องการแชร์พินไปยังทวิตเตอร์ คุณสามารถทำได้โดยการแตะหรือคลิก "ส่ง" บนพิน จากนั้นเลือก ทวิตเตอร์