การวิเคราะห์ของบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการโฆษณาที่ Pinterest ใช้หรืออนุญาต

เราใช้บริการของผู้ให้บริการบางรายเพื่อช่วยทำการวิเคราะห์และพัฒนาบริการของเรา และเรายังอนุญาตให้ผู้ให้บริการบางรายเก็บรวบรวมข้อมูลใน Pinterest ในนามของผู้โฆษณาของเรา:
 
  1. เราใช้ Google Analytics บนเว็บไซต์และแอพของเรา คุณสามารถนำ Google Analytics ออกได้โดยติดตั้ง โปรแกรมเสริม Opt-Out บนเบราว์เซอร์ ของ Google