หัวข้อ

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับ:
หัวข้อ (ชื่อเก่า 'ความสนใจ') คือฟีดของพินเกี่ยวกับหมวดหมู่เฉพาะ  เมื่อติดตามหัวข้อใดๆ คุณก็จะเห็นพินเกี่ยวกับหัวข้อนั้นในหน้าฟีดของคุณ คุณสามารถเลิกติดตามหัวข้อได้ตลอดเวลาถ้าไม่ถูกใจ หรือคุณไม่ใช่เรื่องที่คุณสนใจแล้ว
 
ติดตามหัวข้อ
เลิกติดตามหัวข้อ

วิธีการติดตามหัวข้อต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. ไปที่ www.pinterest.com/categories และคลิกที่หมวดหมู่
2. เลือกไทล์หัวข้อที่คุณสนใจที่ด้านบนสุด
3. คลิกปุ่ม ""ติดตาม"" สีแดง

คุณจะเห็นพินเกี่ยวกับหัวข้อนั้นในหน้าฟีดของคุณ คุณสามารถเลิกติดตามหัวข้อนั้นเมื่อไรก็ได้ถ้าเปลี่ยนใจ

วิธีการยกเลิกการติดตามหัวข้อต่างๆ จากคอมพิวเตอร์

1. จากหน้าฟีดหลักของคุณ ให้คลิกไอคอนคนสีเทา
2. คลิก “กำลังติดตาม”
3. คลิก “หัวข้อ”
4. เลิกติดตามหัวข้อที่คุณไม่สนใจแล้ว

หัวข้อ (ชื่อเก่า 'ความสนใจ') คือฟีดของพินเกี่ยวกับหมวดหมู่เฉพาะ  เมื่อติดตามหัวข้อใดๆ คุณก็จะเห็นพินเกี่ยวกับหัวข้อนั้นในหน้าฟีดของคุณ คุณสามารถเลิกติดตามหัวข้อได้ตลอดเวลาถ้าไม่ถูกใจ หรือคุณไม่ใช่เรื่องที่คุณสนใจแล้ว
 
ในตอนนี้ คุณสามารถค้นหาและติดตามหัวข้อต่างๆ จากเว็บได้เลย
 

วิธีการเลิกติดตามหัวข้อต่างๆ จากอุปกรณ์มือถือ: 

1. จากหน้าฟีดหลักของคุณ ให้แตะไอคอนคนสีเทา
2. แตะ “กำลังติดตาม”
3. แตะ “หัวข้อ"
4. เลิกติดตามหัวข้อที่คุณไม่สนใจแล้ว

 
หัวข้อ (ชื่อเก่า 'ความสนใจ') คือฟีดของพินเกี่ยวกับหมวดหมู่เฉพาะ  เมื่อติดตามหัวข้อใดๆ คุณก็จะเห็นพินเกี่ยวกับหัวข้อนั้นในหน้าฟีดของคุณ คุณสามารถเลิกติดตามหัวข้อได้ตลอดเวลาถ้าไม่ถูกใจ หรือคุณไม่ใช่เรื่องที่คุณสนใจแล้ว
 
ในตอนนี้ คุณสามารถค้นหาและติดตามหัวข้อต่างๆ จากเว็บได้เลย
 

วิธีการเลิกติดตามหัวข้อต่างๆ จากอุปกรณ์มือถือ: 

1. จากหน้าฟีดหลักของคุณ ให้แตะไอคอนคนสีเทา
2. แตะ “กำลังติดตาม”
3. แตะ “หัวข้อ"
4. เลิกติดตามหัวข้อที่คุณไม่สนใจแล้ว

 
 
หัวข้อ (ชื่อเก่า 'ความสนใจ') คือฟีดของพินเกี่ยวกับหมวดหมู่เฉพาะ  เมื่อติดตามหัวข้อใดๆ คุณก็จะเห็นพินเกี่ยวกับหัวข้อนั้นในหน้าฟีดของคุณ คุณสามารถเลิกติดตามหัวข้อได้ตลอดเวลาถ้าไม่ถูกใจ หรือคุณไม่ใช่เรื่องที่คุณสนใจแล้ว
 
ในตอนนี้ คุณสามารถค้นหาและติดตามหัวข้อต่างๆ จากเว็บได้เลย
 

วิธีการเลิกติดตามหัวข้อต่างๆ จากอุปกรณ์มือถือ: 

1. จากหน้าฟีดหลักของคุณ ให้แตะไอคอนคนสีเทา
2. แตะ “กำลังติดตาม”
3. แตะ “หัวข้อ"
4. เลิกติดตามหัวข้อที่คุณไม่สนใจแล้ว