เราปกป้องบัญชีของคุณ

หากเราพบเห็นกิจกรรมที่ผิดปกติเกิดขึ้นในบัญชี Pinterest ของคุณ เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบ รีเซ็ตรหัสผ่าน และนำทุกคนออกจากระบบ (รวมถึงตัวคุณเองด้วย) 

กลับไปยัง Pinterest

รีเซ็ตรหัสผ่าน หรือหากบัญชีของคุณเชื่อมต่อกับ Google หรือ Facebook และคุณเคยเข้าสู่ระบบด้วยวิธีนั้นมาก่อน ให้เข้าสู่ระบบด้วยGoogle หรือ Facebook 

ปกป้องบัญชีของคุณให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เมื่อคุณกลับเข้าสู่ระบบ บัญชีของคุณได้แล้ว คุณสามารถทำให้บัญชีมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น