การวิเคราะห์โพรไฟล์

หากต้องการผลการวิเคราะห์โพรไฟล์ ให้คลิก โพรไฟล์ ที่ด้านบนของการวิเคราะห์จาก Pinterest
 
การวิเคราะห์โปรไฟล์ Pinterest แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การแสดงผล การบันทึก การคลิก และตลอดกาล 
 
คุณจะเห็นเมตริกทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ยรายวัน ดูข้อมูลตามช่วงเวลาที่ต้องการได้โดยใช้ตัวเลือกวัน และเมนู แอพทั้งหมด เพื่อกรองข้อมูลโพรไฟล์ตามอุปกรณ์ คุณสามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ csv ได้โดยคลิก ส่งออกข้อมูล
 
มาดูว่าจะเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจาก Pinterest Analytics ให้เป็นการกระทำได้อย่างไรใน บล็อกสำหรับธุรกิจของเรา 
 
การแสดงผล การแสดงผล
การแสดงผลคือจำนวนครั้งที่พินซึ่งลิงค์จากโพรไฟล์ของคุณปรากฏในหน้าฟีด ฟีดตามหมวดหมู่ และผลการค้นหาใน Pinterest ยอดคนดูเฉลี่ยต่อเดือนรวมถึงทุกคนที่เห็นพินจากโพรไฟล์ของคุณในฟีดของตน
 
เคล็ดลับ: ดูส่วนที่แสดงบอร์ดและพินเด่นของคุณ พินที่มีการแสดงผลสูงสุดมักจะเป็นของที่ผู้คนกำลังมองหา บันทึกพินที่คล้ายกันเรื่อย ๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้คนใน Pinterest ได้มากขึ้น 
บันทึก บันทึก
นี่เป็นจำนวนครั้งที่มีผู้บันทึกพินของคุณไว้ในบอร์ดของตัวเอง ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้คนสามารถค้นหาเนื้อหาของคุณบน Pinterest ได้
 
เคล็ดลับ: ดูส่วนที่แสดงพินและบอร์ดที่มีการบันทึกมากที่สุด พินที่มีการบันทึกมากที่สุดมักจะเป็นเนื้อหาที่ผู้ปักพินเห็นว่าน่าสนใจพอที่จะบันทึกไว้และแชร์ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่คล้ายกันได้จากเว็บไซต์ของคุณหรือจากแหล่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง 
 
คลิก คลิก
ข้อมูลนี้แสดงจำนวนคลิกบนพินจากเว็บไซต์ของคุณ
 
เคล็ดลับ: ดูส่วนที่แสดงพินและบอร์ดที่มีการคลิกมากที่สุด พินที่มีการคลิกมากที่สุดมักเป็นเนื้อหาที่ผู้ปักพินต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กระทำการบางอย่าง หรือต้องการซื้อ คุณสามารถเรียนรู้จากข้อมูลนี้ได้โดยการบันทึกที่มีเนื้อหาคล้ายกันจากเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ผู้ใช้ Pinterest ไปยังเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น 
ทุกช่วงเวลา ทุกช่วงเวลา
หน้านี้มีหลายเมตริก รวมถึง:
 
  • พินที่ได้รับการบันทึกมากที่สุดตลอดกาลของคุณ: ข้อมูลนี้เริ่มตั้งแต่วันที่คุณเริ่มใช้บัญชี Pinterest เป็นต้นมา
  • อันดับดีที่สุดในการค้นหา: พินที่ได้อันดับสูงในการค้นหา คุณสามารถเลื่อนอันดับคุณภาพการค้นหาของพินได้โดยการเขียนคำอธิบายที่มีคุณภาพ และการใช้พินข้อมูล และใส่ลิ้งค์ที่เชื่อมโยงกลับไปยังแหล่งที่มีประโยชน์เสมอ
  • พินประสิทธิภาพสูง: พินที่มีการปฏิสัมพันธ์จากผู้คนมากที่สุด โดยดูจากปัจจัยต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การบันทึก ความคิดเห็น การส่ง และอื่น ๆ ข้อมูลเริ่มตั้งแต่เมื่อคุณเริ่มใช้บัญชี Pinterest 
เคล็ดลับ: บรรยายพินให้ดี จะได้ดูดีในผลการค้นหา 
 
หมายเหตุ: ข้อมูลประจำวันของเราบันทึกตามเวลา UTC