การกำหนดเป้าหมายตามอายุ

เพื่อเข้าถึงผู้ชมที่ตรงตามเป้าหมาย คุณสามารถเลือกที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายโดยระบุช่วงอายุเฉพาะได้แล้วในระหว่างการสร้างโฆษณา

กำหนดเป้าหมายช่วงอายุเฉพาะ

  1. เริ่มจากสร้างโฆษณา ในตัวจัดการโฆษณา

  2. ใต้หมวด "กลุ่มเป้าหมาย" ให้เลื่อนลงจนกว่าคุณจะพบหมวด "อายุ"

  3. เลือก ทุกช่วงอายุ เพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาของคุณเป็นคนทุกวัย หรือคลิก เลือกช่วงอายุเฉพาะ เพื่อระบุเจาะจง

  4. หากคุณเลือกที่จะเจาะจง ให้เลือกช่วงอายุของผู้ชมที่คุณต้องการแสดงโฆษณาให้เห็น

  5. กรอกรายละเอียดส่วนที่เหลือของโฆษณาของคุณแล้วคลิก เปิดใช้งาน

เรามีช่วงอายุ 8 ช่วงที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ดังนั้นคุณเพียงแค่เลือกช่วงอายุของผู้ชมที่เป็นเป้าหมายตามที่คุณต้องการ

ดูบทความอื่น

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา