เก็บหรือกู้คืนแท็ก Pinterest

เก็บแท็ก Pinterest

คุณสามารถเก็บแท็กที่ไม่ได้ใช้งานไว้ได้ โดยจะกู้แท็กคืนได้ในภายหลังหากต้องการใช้แท็กนั้นอีกครั้ง

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณ
  2. คลิกที่โฆษณา แล้วคลิกที่คอนเวอร์ชัน
  3. คลิก ไอคอนจุดไข่ปลา ถัดจากแท็กที่คุณต้องการลบ
  4. เลือกเก็บแท็ก แล้วคลิกเก็บอีกครั้งเพื่อยืนยัน

กู้คืนแท็ก Pinterest

คุณสามารถกู้คืนแท็กที่คุณเก็บไว้ได้หากตัดสินใจที่จะใช้แท็กนั้นอีกครั้ง

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณ
  2. คลิกที่โฆษณา แล้วคลิกที่คอนเวอร์ชัน
  3. คลิก ไอคอนจุดไข่ปลา ถัดจากแท็กที่เก็บถาวรที่คุณต้องการกู้คืน
  4. เลือกกู้คืนแท็ก แล้วคลิกกู้คืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา