จัดเก็บแคมเปญพินที่โปรโมท

จัดเก็บแคมเปญ กลุ่มโฆษณา และพินที่โปรโมทที่ไม่ใช้งาน เพื่อลดความยุ่งยากและลดเวลาโหลดหน้าจอเมื่อใช้ตัวจัดการโฆษณา

คุณสามารถจัดเก็บโดยใช้ตัวจัดการโฆษณาหรือโปรแกรมแก้ไขหลายรายการ ในตัวจัดการโฆษณา คุณสามารถจัดเก็บโดยวิธีเดียวกันกับเมื่อคุณดำเนินการแก้ไข ที่โปรแกรมแก้ไขหลายรายการ คุณสามารถจัดเก็บแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือพินที่โปรโมทหลายๆ รายการในเวลาเดียวได้ โดยเลือก "จัดเก็บ" ในคอลัมน์ดำเนินการ

การจัดเก็บแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาจะเป็นการจัดเก็บทุกๆ อย่างภายในนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดเก็บแคมเปญ กลุ่มโฆษณาและพินที่โปรโมทที่อยู่ในแคมเปญจะถูกจัดเก็บด้วยเช่นกัน ถ้าคุณจัดเก็บกลุ่มโฆษณา พินที่โปรโมทที่อยู่ในกลุ่มโฆษณาจะถูกจัดเก็บเช่นกัน แต่จะไม่ส่งผลใดๆ ต่อกลุ่มโฆษณาอื่นๆ ในแคมเปญ

เมื่อบางสิ่งได้ถูกจัดเก็บ จะแปลว่าไม่สามารถกู้คืนได้อีกต่อไป การจัดเก็บจะเป็นการลบส่วนประกอบจากค่าเริ่มต้นของผู้เข้าชมและรายงานของคุณอย่างถาวร คุณจะไม่สามารถย้อนกลับการดำเนินการนี้ได้อีก แต่คุณยังสามารถส่งข้อมูลผลการดำเนินการออกจากสิ่งที่ได้จัดเก็บได้

ดูบทความอื่น

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา