สร้างริชพินบทความบนเว็บไซต์ของคุณ

หากคุณยังไม่ได้อ่านบทความการสร้างริชพินของเรา เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นโดยการอ่านบทความดังกล่าวก่อน

พินบทความช่วยให้คุณแสดงหัวข้อหรือชื่อเรื่อง คำอธิบาย และผู้เขียนบทความ บล็อก หรือโพสต์ของคุณ คำจำกัดความของเราคือ บทความเป็นหน้าเพจที่มีข้อความเหมือนกับบทความข่าว หรือโพสต์บล็อก เราไม่ถือว่าหน้าที่มีลิสต์รายการซึ่งมีรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ และมีข้อมูลเพียงนิดเดียวเป็นบทความ

เพิ่มพินบทความไปยังเว็บไซต์ของคุณ

เพิ่มมาร์กอัป Open Graph หรือ Schema.org ระหว่างส่วน <head> </ head> ในโค้ด HTML ของคุณสำหรับแต่ละหน้าที่คุณต้องการเปิดใช้งานพินข้อมูลของบทความ ใช้ตัวตรวจสอบพินข้อมูลของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถเห็นข้อมูลของริชพิน

ถ้าทุกอย่างดูเรียบร้อยดี ให้คลิก ใช้เลย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกแท็ก HTML ตอนใช้งาน

Open Graph หรือ Schema.org มาร์กอัป

ต่อไปนี้เป็นช่องริชพินที่จำเป็นสำหรับมาร์กอัปในแต่ละประเภท แก้ไขช่องที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เพื่อแสดงบทความของคุณ

มาร์กอัป Open Graph:

<meta property="og:title" content="Title of your Article"/>
<meta property="og:description" content="Description of your article" />
<meta property="og:type" content="article" />

 
มาร์กอัป Schema.org

<meta property="og:site_name" content="Example Site” />
<div itemscope itemtype="https://schema.org/article">
    <meta itemprop="url" content="Https://www.example.com/2013/10/article.html" />
    <span itemprop="name" content="Article Title” /> by <span itemprop="author" content="Johh Doe” />
    <span itemprop="description">A description or summary of the article.</span>
    </div>

ดูเว็บไซต์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา