ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนโปรแกรมแก้ไขหลายรายการ

ดูเหมือนว่าคุณกำลังดูสิ่งนี้จากประเทศที่ยังไม่มีบริการโฆษณา คุณสามารถดูประเทศที่โฆษณาใช้งานได้กับบัญชี Pinterest Business

เรียนรู้เพิ่มเติม

เราใช้ข้อความข้อผิดพลาดที่ไม่ซ้ำกันเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ามีบางอย่างผิดปกติในโปรแกรมแก้ไขหลายรายการ

คุณจะได้รับคำเตือนที่ทำเครื่องหมายด้วย 'W' ถ้าคุณมีคำหลักที่ซ้ำกัน การอัปโหลดจะยังคงประสบความสำเร็จตราบใดที่ไม่มีข้อผิดพลาดอื่นๆ ดังนั้นจึงเป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคำหลักที่ซ้ำกันมากกว่าข้อผิดพลาด และยังสามารถถือได้ว่าการอัปโหลดประสบความสำเร็จ: 

SUCCESS;W1622: พบคำหลักซ้ำกันภายในใต้ลักษณะเดียวกัน โปรดลบคำซ้ำออกทั้งหมด โปรดลบข้อมูลที่ซ้ำกันทั้งหมดออก 

ค้นหาข้อความข้อผิดพลาด ด้านล่างสำหรับเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตแผ่นโปรแกรมแก้ไขหลายรายการของคุณ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การดำเนินการที่แนะนำ
Error 1559: วันที่เริ่มต้น UTC ที่ไม่ถูกต้อง ที่ควรเกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุด และหลังจากวันที่ปัจจุบัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันที่เริ่มต้นของคุณเป็นวันที่ในอนาคต และเกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุด โปรดทราบว่า คุณจะต้องป้อนวันที่ตามเวลา UTC ซึ่งอาจไม่ตรงกับเวลาท้องถิ่นของคุณ
Error 1569: ตำแหน่งไม่ถูกต้อง เมื่อคุณสร้างโฆษณาขึ้น คุณจะไม่สามารถแก้ไขตำแหน่งได้ หากคุณต้องการทดสอบตำแหน่งเพิ่มเติม โปรดคัดลอกแคมเปญที่มีอยู่ และอัปเดตตำแหน่งใหม่
Error 1619: ไม่พบรูปภาพพินออร์แกนิกที่โปรโมท คำอธิบาย หรือ URL จำเป็นต้องใช้ไฟล์รูปภาพ คำอธิบาย หรือ หน้าเพจ URLในการสร้างพินใหม่ ตรวจสอบว่ามีสิ่งที่หายไปจากโปรแกรมแก้ไขหลายรายการหรือไม่
Error 1622: พบคำหลักซ้ำกันภายในใต้ลักษณะเดียวกัน โปรดลบคำซ้ำออกทั้งหมด หากคุณมีคำหลักที่เหมือนกันและประเภทที่ตรงกันภายในแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาเหมือนกัน กรณีแรกจะถูกสร้างขึ้นเท่านั้น คุณจำเป็นจะต้องลบคำซ้ำออก
Error 2009: ไม่พบข้อมูลในแถวนี้ จำเป็นต้องใส่ชื่อหรือ ID ในคอลัมน์ หากคุณกำลังสร้างแคมเปญ โปรดใส่ชื่อของแคมเปญ หากคุณกำลังแก้ไขแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาเดิม โปรดระบุแคมเปญหรือ ID กลุ่มโฆษณา
Error 2016: ไม่สามารถค้นหาแถวหลัก หากเป็นคำหลักในแคมเปญนี้ ประเภทที่ตรงกันควรเริ่มต้นด้วยคำว่า CAMPAIGN เช่น CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE ในระดับแคมเปญ คุณสามารถเพิ่มคำหลักที่เป็นเชิงลบได้เท่านั้น โปรดระบุ ‘CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE’ หรือ ‘CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT' เพื่อแก้ไขประเภทที่ตรงกันให้ถูกต้อง
Error 2017: ค่าในคอลัมน์ไม่ถูกต้อง - ID เฉพาะไม่ถูกต้อง กรณีที่พบบ่อยที่สุดคือคุณไม่ได้ใส่คำนำหน้าให้กับ ID เอนทิตี ใช้ ‘C’ เพื่อระบุแคมเปญ, ใช้ ‘AG’ เพื่อระบุกลุ่มโฆษณา, ใช้ ‘KW’ เพื่อระบุคำหลัก, ใช้ ‘P’ เพื่อระบุ ID พินออร์แกนิก, ใช้ ‘PP’ เพื่อระบุ ID โฆษณา และใช้ ‘COL’ เพื่อระบุบรรทัดคำสั่งซื้อของแคมเปญ
Error 2017: ค่าในคอลัมน์ ‘ความสนใจ’ ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการความสนใจของคุณอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม อ้างอิงจากแถวที่ 2 ของแผ่นงานในโปรแกรมแก้ไขหลายรายการสำหรับคำแนะนำ
Error 2017: ค่าไม่ถูกต้อง ไม่สามารถสร้างพินได้ จำเป็นต้องใส่รูปภาพ คำอธิบายของพิน และ URL พินออร์แกนิก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของไฟล์รูปภาพที่คุณอัปโหลดตรงกับชื่อไฟล์รูปภาพที่คุณได้ตั้งไว้ในไฟล์ CSV ของคุณ จำเป็นต้องใช้ไฟล์รูปภาพ คำอธิบาย หรือ หน้าเพจ URLในการสร้างพินใหม่ ตรวจสอบดูว่าหากมีบางสิ่งหายไปจากแผ่นงานโปรแกรมแก้ไขหลายรายการหรือไม่
Error 2017: คอลัมน์ “พิน ID ที่มีอยู่” มีค่าไม่ถูกต้อง - ไม่สามารถโปรโมทพินได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพินออร์แกนิกที่คุณต้องการโปรโมทมี URL ปลายทาง และอยู่ในบอร์ดสาธารณะหรือบอร์ดที่ป้อง และคุณเป็นเจ้าของ โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถโปรโมทพินจากบอร์ดลับได้
ข้อผิดพลาด 2017: คอลัมน์ “Ads Status” มีค่าไม่ถูกต้อง นั่นคือ ‘ARCHIVED’ ในการจัดเก็บวัตถุ ให้ระบุ 'จัดเก็บ' เป็นการดำเนินการในคอลัมน์ A คุณไม่สามารถจัดเก็บวัตถุโดยการเปลี่ยนสถานะ
ข้อผิดพลาด 2017: คอลัมน์ “Ads URL ของโฆษณา” มีค่าไม่ถูกต้อง โดย URL ที่ระบุนั้นไม่ถูกต้อง แก้ไข URL ของโฆษณาเพื่อลบช่องว่างหรือแก้ใขรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง
Error 2018: เกิดข้อผิดพลาดขึ้น อัปโหลดและลองอีกครั้ง เราพบความผิดพลาดที่แบ็กเอนด์ ลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้งในภายหลัก หากคุณยังคงพบข้อผิดพลาดอีก โปรดแจ้งให้เราทราบ
Error 2019: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่หนึ่งในวัตถุหลัก แก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นและอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่หนึ่งในวัตถุหลัก เราจะไม่สามารถสร้างหรืออัปเดตสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในวัตถุหลักได้ แก้ไขข้อความผิดพลาดเกี่ยวกับองค์ประกอบในวัตุหลัก แล้วลองอัปโหลดอีกครั้ง
Error 2020: คอลัมน์มีที่ตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง อนุญาตให้มีค่า UTF8 เท่านั้น Excel อาจปรับรูปแบบข้อความของคุณ ลองบันทึกไฟล์ในรูปแบบ ‘CSV UTF-8’ แล้วอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง
Error 2033: แถวที่มีช่องจากหลายๆ ลักษณะ โปรดรวมช่องข้อมูลจากหนึ่งลักษณะ: แคมเปญ กลุ่มโฆษณา โปรโมชั่นของพิน หรือคำหลัก ตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนข้อมูลในคอลัมน์ที่ไม่ได้เป็นของวัตถุที่คุณกำลังพยายามสร้างหรือแก้ไข ในแต่ละแถวแสดงถึงวัตถุที่แตกต่างกัน (แคมเปญ, กลุ่มโฆษณา, พิน หรือคำหลัก) และแผ่นงานจำนวนมากแสดงถึงโครงสร้างที่ซ้อนกัน ด้วยพินและคำหลักภายใต้กลุ่มโฆษณา และกลุ่มโฆษณาภายใต้แคมเปญ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลในคอลัมน์ที่สามารถใช้ได้เฉพาะกับวัตถุในแถวที่คุณกำลังสร้าง
Error 2038: ไม่ได้ประมวลผลในแถวนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอัปเดตในแถวนี้ ข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณได้ระบุการดำเนินการ 'แก้ไข' หรือ 'สร้าง' ในคอลัมน์ A แต่ยังไม่ได้ใส่ข้อมูลคอลัมน์เพื่อสร้างใดๆ หรือทำการแก้ไขในสมุดงานที่มีอยู่
Error 2044: คำหลักที่มีค่าเดียวกัน และมีประเภทที่ตรงกันอยู่แล้ว โปรดดาวน์โหลดแผ่นงานของคุณอีกครั้ง ตรวจสอบว่ามีคำหลักและประเภทที่ตรงกันที่คุณต้องการเพิ่มอยู่ในกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญปัจจุบันของคุณ
Error 12: เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบสาเหตุในแถวนี้ ตรวจสอบบัญชีของคุณเพื่อยืนยันการดำเนินการนี้ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นโดยทั่วไปกับไฟล์ขนาดใหญ่มากขึ้น ลองอัปโหลดอีกครั้งในภายหลัง
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา