โครงสร้างของแคมเปญ

ทุกๆ แคมเปญโฆษณาจะมีทั้งหมดสามระดับ: แคมเปญ กลุ่มโฆษณา และพินที่โปรโมท แคมเปญกลุ่มโฆษณา และกลุ่มโฆษณาแต่ละกลุ่มประกอบด้วยชุดพินที่โปรโมท

แคมเปญ

แคมเปญเป็นระดับที่สูงที่สุดในลำดับชั้นของแคมเปญ ในระดับแคมเปญ คุณสามารถเลือกจุดประสงค์ของแคมเปญ และกำหนดงบประมาณของแคมเปญได้ แต่ละแคมเปญแต่สามารถประกอบด้วยกลุ่มโฆษณามากกว่าหนึ่งกลุ่ม

กลุ่มโฆษณา

ในระดับกลุ่มโฆษณา คุณสามารถเลือกตำแหน่งของโฆษณาที่จะแสดงอยู่บน Pinterest ได้ และตั้งงบประมาณ ราคาเสนอ ระยะเวลาในการโฆษณา และกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับพินที่โปรโมทภายในกลุ่ม กลุ่มโฆษณาอนุญาตให้คุณกำหนดภูมิภาคต่างๆ สายผลิตภัณฑ์ และกลุ่มผู้ชมเป้าหมายผู้ชมที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญได้ รวมทั้งสามารถอนุญาตให้คุณทดสอบประสิทธิภาพของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์วัตถุประสงค์ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างหลายๆ แคมเปญ

พินที่โปรโมท

พินที่โปรโมทเป็นโฆษณาที่ผู้ปักพินเห็น แต่ละพินที่โปรโมทรวมกันอยู่ในกลุ่มโฆษณา และมี URL เฉพาะและความคิดสร้างสรรค์ คุณสามารถสร้างสรรค์พินที่โปรโมทขึ้นมาหลายๆ พินในกลุ่มโฆษณาเดียวกัน เพื่อทดสอบว่างานสร้างสรรค์ใดๆ ที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ชมได้ดีที่สุด

เรียนรู้วิธีการสร้างแคมเปญในตัวจัดการโฆษณา

ดูบทความอื่น
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา