อ้างสิทธิ์เว็บไซต์ของคุณเพื่อเข้าถึงการวิเคราะห์พินที่เผยแพร่จากเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงการวิเคราะห์พินที่คนอื่นสร้างขึ้นจากเว็บไซต์ดังกล่าว และบอกให้ผู้คนทราบว่าจะค้นหาเนื้อหาของคุณเพิ่มได้จากที่ใด รูปโปรไฟล์ของคุณจะปรากฏถัดจากพินที่มาจากเว็บไซต์นั้น รวมถึงปุ่ม "ติดตาม" สำหรับบัญชี Pinterest ของคุณและ ไอคอนลูกโลกที่มีเครื่องหมายถูก จะปรากฏถัดจาก URL เว็บไซต์ในโปรไฟล์ หากคุณเป็นผู้ค้าที่ผ่านการรับรอง คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกสีน้ำเงิน หากคุณเป็นครีเอเตอร์หรือบัญชีที่ผ่านการรับรอง คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกสีแดง

คุณสามารถอ้างสิทธิ์ได้มากกว่าหนึ่งเว็บไซต์ต่อบัญชี Pinterest โดยแต่ละเว็บไซต์ต้องเป็นโดเมนระดับที่สอง (เช่น example.com) โดเมนย่อย (เช่น ads.example.com) หรือโดเมนเส้นทางย่อย (เช่น example.com/uk) เว้นแต่โดเมนย่อยจะกำหนดเส้นทางไปยังที่เดียวกันกับโดเมนระดับที่สอง โดเมนนั้นจะถือว่าเป็นโดเมนแยกต่างหากในระบบของเรา คุณต้องอ้างสิทธิ์เว็บไซต์ของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป

ร้านค้าออนไลน์ เช่น Etsy ถือเป็นบัญชีตลาดออนไลน์หรือบัญชีโซเชียล ไม่ใช่เว็บไซต์หรือโฮสต์โดเมน หากต้องการเรียนรู้วิธีอ้างสิทธิ์ร้านค้า Etsy ของคุณ โปรดอ่านบทความอ้างสิทธิ์บัญชี Instagram, Etsy หรือ YouTube ของคุณ 

ก่อนที่จะเริ่ม
 • ตรวจสอบว่าคุณหรือธุรกิจของคุณเป็นเจ้าของโดเมนระดับที่สอง (เช่น example.com) โดเมนย่อย (เช่น ads.example.com) หรือโดเมนเส้นทางย่อย (เช่น example.com/uk)
 • เลือกว่าคุณต้องการอ้างสิทธิ์เว็บไซต์ของคุณด้วยการเพิ่มแท็ก HTML ในเว็บไซต์ของคุณอัปโหลดไฟล์ HTML ไปยังเว็บไซต์ หรือเพิ่มระเบียน DNS TXT ในเว็บไซต์
 • เพิ่มแท็ก HTML ไปยังเว็บไซต์ของคุณ

  แท็ก HTML คือข้อความชิ้นหนึ่งที่อธิบายเนื้อหาของหน้าเว็บ คุณต้องเพิ่มแท็ก HTML ลงในซอร์สโค้ดของเว็บไซต์เพื่อให้ Pinterest ยืนยันได้ว่าคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่จะอ้างสิทธิ์ โปรดทราบว่าโฮสต์ของเว็บไซต์ต่างๆ มีคำแนะนำสำหรับการเข้าถึงซอร์สโค้ดที่แตกต่างกัน

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณ
  2. คลิก ลูกศรลง ที่มุมขวาบนเพื่อเปิดเมนู
  3. เลือกการตั้งค่า
  4. คลิกอ้างสิทธิ์จากการนำทางด้านซ้าย
  5. คลิกอ้างสิทธิ์ถัดจากเว็บไซต์
  6. คลิกข้อความในช่องด้านล่างเพิ่มแท็ก HTMLเพื่อทำการคัดลอก
  7. คลิกดำเนินการต่อ
  8. ไปที่ไฟล์ index.html ของเว็บไซต์และเพิ่มแท็กในส่วน <head> ก่อน <body> วิธีการนี้ขึ้นอยู่กับว่าเว็บไซต์ของคุณโฮสต์อยู่บนเว็บไซต์ใด
  9. กลับไปที่ Pinterest ป้อน URL เว็บไซต์ของคุณลงในกล่องข้อความ แล้วคลิกตรวจสอบ

  หลังจากที่คุณคลิกตรวจสอบ เราจะตรวจสอบแท็ก HTML โดยอัตโนมัติและอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ของคุณ เมื่อเว็บไซต์ของคุณได้รับการอ้างสิทธิ์แล้ว คุณสามารถลบแท็ก HTML ออกจากซอร์สโค้ดของเว็บไซต์ได้ การอ้างสิทธิ์นี้จะถูกลบออกก็ต่อเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของคุณในการตั้งค่า Pinterest 

  อัปโหลดไฟล์ HTML ไปยังเว็บไซต์ของคุณ

  ไฟล์ HTML มี Hypertext Markup Language (HTML) ซึ่งใช้ในการจัดรูปแบบโครงสร้างของหน้าเว็บ ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบข้อความมาตรฐานและมีแท็กที่กำหนดเค้าโครงหน้าและเนื้อหาของหน้า รวมถึงข้อความ ตาราง รูปภาพ และไฮเปอร์ลิงก์ คุณจะดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้จาก Pinterest และอัปโหลดไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ของคุณ โปรดทราบว่าโฮสต์ของเว็บไซต์ที่ต่างกันมีวิธีการสำหรับการอัปโหลดไฟล์ HTML ไปยังโค้ด HTML ที่แตกต่างกัน

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณ
  2. คลิก ลูกศรลง ที่มุมขวาบนเพื่อเปิดเมนู
  3. เลือกการตั้งค่า
  4. คลิกอ้างสิทธิ์จากการนำทางด้านซ้าย
  5. คลิก "อ้างสิทธิ์" ถัดจาก "เว็บไซต์"
  6. คลิก "ดาวน์โหลด" ด้านล่าง "อัปโหลดไฟล์ HTML" จากนั้นคลิก "ดำเนินการต่อ"
  7. อัปโหลดไฟล์ HTML ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่โฟลเดอร์ระดับราก วิธีการนี้ขึ้นอยู่กับว่าเว็บไซต์ของคุณโฮสต์อยู่บนเว็บไซต์ใด หากคุณอัปโหลดไปยังโฟลเดอร์ย่อย เราจะไม่สามารถเข้าถึงได้ 
  8. กลับไปที่ Pinterest แล้วป้อน URL เว็บไซต์ของคุณลงในกล่องข้อความและคลิกตรวจสอบ

  หลังจากที่คุณคลิกตรวจสอบ เราจะตรวจสอบไฟล์ HTML โดยอัตโนมัติและอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ของคุณ เมื่อเว็บไซต์ของคุณได้รับการอ้างสิทธิ์แล้ว คุณสามารถลบไฟล์ HTML ออกจากซอร์สโค้ดของเว็บไซต์ได้ การอ้างสิทธิ์นี้จะถูกลบออกก็ต่อเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของคุณในการตั้งค่า Pinterest 

  เพิ่มระเบียน TXT ของ DNS ไปยังโฮสต์ของโดเมน

  ระเบียนระบบชื่อโดเมน (DNS) ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นข้อความเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณซึ่งทำหน้าที่เป็นคำสั่งว่าเซิร์ฟเวอร์ควรตอบสนองต่อคำขออย่างไร คุณต้องเพิ่มระเบียน TXT ใน DNS ของเว็บไซต์เพื่อให้ Pinterest ยืนยันได้ว่าคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่คุณต้องการจะอ้างสิทธิ์

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณ
  2. คลิกไอคอนลูกศรลงที่มุมขวาบนเพื่อเปิดเมนู
  3. เลือกการตั้งค่า
  4. คลิกอ้างสิทธิ์จากการนำทางด้านซ้าย
  5. คลิกอ้างสิทธิ์ถัดจากเว็บไซต์
  6. คลิกข้อความในช่องด้านล่างเพิ่มระเบียน TXTเพื่อทำการคัดลอก
  7. คลิกดำเนินการต่อ
  8. ลงชื่อเข้าใช้โฮสต์ของโดเมนของคุณ แล้ววางและบันทึก TXT ที่คุณคัดลอกมาจาก Pinterest ลงในส่วนระเบียน DNS เพิ่ม @ ในช่องโฮสต์ หากโฮสต์โดเมนของคุณกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าวและรอให้การเปลี่ยนแปลงมีผล ซึ่งปกติจะใช้เวลาไม่กี่นาที แต่อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 72 ชั่วโมงได้
  9. กลับไปที่ Pinterest และป้อน URL เว็บไซต์ของคุณลงในกล่องข้อความ แล้วคลิกตรวจสอบ
  วิธีการสำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ต่างๆ
  โฮสต์ คำแนะนำ
  Big Cartel แท็ก HTML
  BigCommerce แท็ก HTML
  Blogger แท็ก HTML
  Bluehost HTML file
  Etsy การตั้งค่า Pinterest
  FatCow HTML file
  GoDaddy HTML file
  HostGator HTML file
  HostMetro HTML file
  Instagram การตั้งค่า Pinterest
  iPage HTML file
  Prestashop แท็ก HTML
  StoreEnvy แท็ก HTML
  Shopify แท็ก HTML หรือไฟล์ HTML
  SiteGround HTML file
  Squarespace Connect accounts
  Tumblr แท็ก HTML หรือไฟล์ HTML
  Weebly แท็ก HTML
  Wix แท็ก HTML
  Wordpress แท็ก HTML 
  Youtube การตั้งค่า Pinterest
  Zenfolio แท็ก HTML
  เชื่อมต่อกับครีเอเตอร์คนอื่นๆ ในชุมชน Pinterest Business เข้าร่วมการสนทนา
  End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?