เปิดใช้งานการจับคู่ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม

ดูเหมือนว่าคุณกำลังดูสิ่งนี้จากประเทศที่ยังไม่มีบริการแท็ก Pinterest คุณสามารถดูประเทศที่แท็ก Pinterest ใช้งานได้กับบัญชี Pinterest Business

เรียนรู้เพิ่มเติม

เมื่อใช้การจับคู่ที่ปรับปรุง คุณจะสามารถเห็นคอนเวอร์ชันมากขึ้นได้โดยติดตามการดำเนินการของเว็บไซต์เมื่อไม่มีคุกกี้ Pinterest ปรากฎอยู่ เมื่อใช้การจับคู่ที่ปรับปรุง คุณจะเห็นคอนเวอร์ชันมากขึ้นโดยติดตามการดำเนินการของเว็บไซต์เมื่อไม่มีคุกกี้ Pinterest ปรากฎอยู่

เปิดใช้งานการจับคู่ที่ปรับปรุงในส่วน JavaScript ของแท็กของคุณ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการจับคู่ที่ปรับปรุง ให้ปรับเปลี่ยนโค้ดฐานแท็ก Pinterest ของคุณ (ไม่ใช่โค้ดเหตุการณ์) เพื่อรวมพารามิเตอร์ em ไว้ในฟังก์ชันโหลด pintrk() จากนั้นให้เพิ่มพารามิเตอร์ em เพื่อให้แท็กฐาน JavaScript กลายเป็น:

<script type="text/javascript">
!function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(Array.prototype.slice.call(arguments))};var n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}("https://s.pinimg.com/ct/core.js");

pintrk('load','<YOUR_TAG_ID>', {
 em: '<email_address>',
});
pintrk('page');
</script>

 

คุณจะต้องแทนที่ <YOUR_TAG_ID> และ <email_address> ด้วยข้อมูลเฉพาะของคุณ ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้คือลักษณะที่ฟังก์ชัน pintrk() จะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยค่าคงที่:

pintrk('load', '0123456789012', {
 em: 'user [at] example.com',
});

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ <email address> ที่ส่งผ่านไปยังคำสั่ง pintrk จะถูกแฮชก่อนที่จะส่งให้กับ Pinterest

โปรดทราบว่าพารามิเตอร์ em ของแท็ก JavaScript นั้นยอมรับทั้งที่อยู่อีเมลที่แฮชและไม่แฮช โดยเราจะตรวจสอบเพื่อยืนยันความปลอดภัยและการจัดเก็บที่เหมาะสม

เปิดใช้งานการจับคู่ที่ปรับปรุงในส่วนพิกเซล img ของแท็กของคุณ

การจับคู่ที่ปรับปรุงยังสามารถใช้ได้กับแท็ก img ถ้าคุณใช้ img แท็กจะต้องจัดรูปแบบและแฮช < email_address > ตัวเองโดยใช้อัลกอริทึม SHA-256, SHA-1 หรือ MD5 นอกจากนี้ <email_address> จะต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก และไม่มีช่องไฟ

ควรเพิ่ม <email_address> ที่จัดรูปแบบและแฮชแล้วไปยัง URL แท็ก img ของแท็ก Pinterest ทุกอันในหน้าเพจของคุณโดยใช้พารามิเตอร์ "&pd[em]=<hashed_email_address>" ต้องมีการเพิ่มทั้งโค้ดฐานและแท็ก img โค้ดเหตุการณ์ให้พารามิเตอร์ em

ตัวอย่างดังต่อไปนี้:

<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=<YOUR_TAG_ID>&event=<EVENT_NAME>&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1" />
</noscript>

โปรดจำไว้ว่าคุณจะต้องแทนที่ตัวแปร <YOUR_TAG_ID>,<EVENT_NAME> และ <hashed_email_address> ด้วยค่าที่สัมพันธ์กันหรือด้วยตัวแปรในเว็บไซต์ของคุณ เมื่อแทรกค่าคงที่จากตัวอย่าง JavaScript ข้างต้น แท็ก img จะกลายเป็น:

<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=0123456789012&event=pagevisit&pd[em]=b4c9a289323b21a01c3e940f150eb9b8c542587f1abfd8f0e1cc1ffc5e475514&noscript=1" />
</noscript>

ความเป็นส่วนตัว

อีเมลถูกส่งไปยัง Pinterest ได้อย่างไร

เพื่อความเป็นส่วนตัว แท็ก JavaScript ของเราจะแฮช <email_address> ที่ยังไม่ถูกแฮชในเบราว์เซอร์ (ใช้ SHA-256) ก่อนส่งไปยัง Pinterest กระบวนการแฮชจะเปลี่ยนค่าเป็นสตริงข้อความสั้นๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถอ่านได้

นอกจากนี้ Pinterest ยังใช้มาตรฐานโปรโตคอลการเชื่อมต่อ https ที่ปลอดภัยในการเข้ารหัสข้อมูลที่แท็กส่งจากเบราว์เซอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ถ้าคู่ค้าใช้แท็กของเรารุ่น img คู่ค้าจะต้องแฮช <email_address> ก่อนที่จะส่งไปยังแท็ก

ไม่ควรใช้แท็ก img กับ <email_address> ที่ยังไม่แฮช แต่เราจะไม่ใช้หรือเก็บค่าที่ยังไม่แฮชที่ส่งผ่านแท็ก img

Pinterest ยอมรับหรือเก็บที่อยู่อีเมลที่ไม่ผ่านการประมวลผลหรือไม่

Pinterest อนุญาตให้คู่ค้าส่งผ่าน <email_address> ที่ยังไม่แฮชทางแท็ก JavaScript ของ Pinterest ของเรา *เท่านั้น* ถ้าแท็ก JavaScript ของเราตรวจพบ <email_address> ที่ไม่ผ่านการประมวลผล JavaScript จะแฮชก่อนที่จะส่งไปยัง Pinterest เราไม่จัดเก็บค่าที่ยังไม่แฮช

ถ้าคุณใช้แท็ก img คุณจะต้องแฮชค่า <email_address> โดยใช้ SHA-256, SHA-1 หรือ MD5 ก่อนส่งต่อไปยังแท็ก

Pinterest ใช้ที่อยู่อีเมลที่แฮชแล้วอย่างไร และเก็บไว้นานเท่าไร

เมื่อแท็กส่ง <email_address> ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Pinterest แล้ว Pinterest จะตรวจสอบเพื่อดูว่าสิ่งที่ส่งมานั้นเชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest ที่มีอยู่หรือไม่

เราจะลบค่า <email_address> หลังจากทำการตรวจสอบนี้แล้ว

เมื่อไรที่จะใช้ที่อยู่อีเมลที่แฮชแล้ว

อีเมลที่แฮชแล้วที่ตรงกันจะถูกใช้เพื่อจับคู่กิจกรรมคอนเวอร์ชันกับ Pinterest เท่านั้น

Privacy

What's the next step?

Verify the Pinterest tag to make sure everything is working correctly.

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา