ตัวอย่างโค้ดเหตุการณ์

ดูเหมือนว่าคุณกำลังดูสิ่งนี้จากประเทศที่ยังไม่มีบริการแท็ก Pinterest คุณสามารถดูประเทศที่แท็ก Pinterest ใช้งานได้กับบัญชี Pinterest Business

เรียนรู้เพิ่มเติม

ในการรายงานและติดตามคอนเวอร์ชัน คุณต้องระบุประเภทเหตุการณ์จากทั้งเก้าชนิดในโค้ดเหตุการณ์ โดยตัวอย่างนี้คือการติดตามเหตุการณ์การชำระเงิน คุณจะต้องแทนที่ YOUR_TAG_ID ด้วยรหัสแท็กคอนเวอร์ชัน Pinterest ของคุณจากโค้ดฐาน

<script>
 pintrk('track', 'checkout');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&noscript=1" />
</noscript>

หากคุณต้องการติดตามเหตุการณ์อื่น ให้แทนที่อินสแตนซ์ของการชำระเงินด้วยประเภทเหตุการณ์ที่คุณต้องการติดตาม โปรดระลึกไว้ว่าคุณจะต้องปรับประเภทเหตุการณ์สองที่: ในรหัส JavaScript (ระหว่างแท็ก <script> และ </script>) และในแท็ก <img>

ตัวอย่างอื่นๆ ของโค้ดเหตุการณ์

โปรดระลึกไว้ว่าคุณสามารถรวมชุดข้อมูลเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์นอกเหนือจากที่แสดงในตัวอย่างด้านล่างนี้ได้

PageVisit
 

<script>
 pintrk('track', 'pagevisit', {
   promo_code: 'WINTER10'
 });
</script>

Signup

<script>
 pintrk('track', 'signup', {
   lead_type: 'New release promotion'
 });
</script> 

 

Checkout
 

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
  value: 116,
  order_quantity: 2,
  currency: 'USD',
  line_items: [
   {
    product_name: 'Pillows (Set of 2)',
    product_id: '11',
    product_price: 48.00,
    product_quantity: 1
   },
   {
    product_name: 'Pillows, Large (Set of 2)',
    product_id: '15',
    product_price: 68.00,
    product_quantity: 1
   },
  ]
 });
</script>

WatchVideo

<script>
 pintrk('track', 'watchVideo', {
   video_title: 'My product video 01'
 });
</script>

Lead

<script>
 pintrk('track', 'lead', {
   lead_type: 'Newsletter'
 });
</script>

ตัวอย่างการคัดลอกและวางโค้ดเหตุการณ์

 

เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วยตัวอย่างของประเภทเหตุการณ์ทุกประเภทในรูปแบบที่สมบูรณ์และคัดลอกได้ที่คุณสามารถนำไปวางในเว็บไซต์ได้โดยตรง โดยแต่ละตัวอย่างมีข้อมูลเหตุการณ์ที่จำเป็นในการเริ่มติดตามกิจกรรมในเว็บไซต์ของคุณ

โปรดทราบว่าคุณจะต้องแทนที่ค่าตัวอย่างด้วยที่เหมาะสมหรือสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณน่าจะต้องติดตามมูลค่าการสั่งซื้อเป็นแบบไดนามิก เพราะมูลค่าของการสั่งซื้อแต่ละรายการที่เข้ามาในเว็บไซต์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ซื้ออะไร อย่างไรก็ตาม คุณอาจกำหนดค่าคงที่ให้ข้อมูลเหตุการณ์ lead_type หากตัวแปรนี้วางอยู่ในหน้าใดหน้าหนึ่งโดยเฉพาะ

Checkout

<script>
pintrk('track', 'checkout', { 
  value: 10.00, 
  order_quantity: 2, 
  currency: 'USD', 
  product_ids: ['1414', '1415'] }
);
</script>
<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />
</noscript>

ข้อมูลเหตุการณ์: value, order_quantity และ currency

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนรหัสสกุลเงินที่ถูกต้องสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

AddToCart

<script>
 pintrk('track', 'AddToCart', {
   value: 10.00,
   order_quantity: 1,
   currency: 'USD'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=AddToCart&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />
</noscript>

ข้อมูลเหตุการณ์: value, order_quantity และ currency ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนรหัสสกุลเงินที่ถูกต้องสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

PageVisit

<script>
 pintrk('track', 'pagevisit');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=pagevisit&noscript=1" />
</noscript>

 

Signup

<script>
 pintrk('track', 'signup');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=signup&noscript=1" />
</noscript>

 

WatchVideo

<script>
 pintrk('track', 'watchvideo', {
   video_title: 'My Product Video 01'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=watchvideo&ed[video_title]=My+Product+Video+01&noscript=1" />
</noscript>

ข้อมูลเหตุการณ์:  Video_title

Lead

<script>
 pintrk('track', 'lead', {
   lead_type: 'Newsletter'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=lead&ed[lead_type]=Newsletter&noscript=1" />
</noscript>

ข้อมูลเหตุการณ์:lead_type

ค้นหา

<script>
 pintrk('track', 'search', {
   search_query: 'horse'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=search&ed[search_query]=horse&noscript=1" />
</noscript>

ข้อมูลเหตุการณ์:search_query

ViewCategory

<script>
 pintrk('track', 'viewcategory');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=viewcategory&noscript=1" />
</noscript>

Custom

ต้องเรียกประเภทเหตุการณ์แบบกำหนดเอง—มิฉะนั้นคอนเวอร์ชันที่แท็กติดตามจะไม่รายงานในตัวจัดการโฆษณา

<script>
 pintrk('track', 'custom');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=custom&noscript=1" />
</noscript>

 

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา